Betingelser – revisorpåtegning

Disse købsvilkår (herefter “Vilkår”) tiltrædes ved at afkrydse “Jeg accepterer købsvilkår” på bestillingsformularen og gælder mellem Visma dinero Aps, CVR-nummer 34731543, Gærtorvet 1-5, 1799 København V (herefter “Dinero) og dig (herefter “Kunden”). 

I forbindelse med corona-virussen kan danske virksomheder søge kompensation for faste omkostninger. Dette kræver en revisorpåtegning underskrevet af en godkendt revisor. 

Om os

Ovenstående ydelser, revisorpåtegning til faste omkostninger, udbydes af Visma dinero ApS CVR: 34731543 (Dinero) i samarbejde med Woiremose & Partner ApS CVR: 25735560 og Årsregnskabet ApS CVR: 33352514. Revisorpåtegningen underskrives af godkendt revisor: Ken Woiremose Clausen mne11637. 

Produktet

Produktet består af en revisorpåtegning, der er nødvendig for at ansøgningen til kompensation for faste omkostninger er gyldig (herefter “Produktet”). Revisorpåtegningen udarbejdes, jf. Erhvervsstyrelsens retningslinjer, af Årsregnskabet ApS og underskrives af godkendt revisor: Ken Woiremose Clausen mne11637. 

Årsregnskabet ApS kontakter Kunden første gang inden for tre arbejdsdage på telefon/mail for en nærmere snak om forløbet. Når al nødvendig dokumentation er indsamlet fra Kunden, bestræber vi os på at have færdiggjort revisorpåtegningen inden for 10 arbejdsdage.

Bemærk at tidsfristen ikke inkluderer Erhvervsstyrelsens sagsbehandlingstid.

Sidste mulighed for at bestille Produktet er d. 1. august 2020 kl. 23:59. 

Pris og betalingsbetingelser

Betaling af Produktet sker på tidspunktet for bestilling. 

Alle priser er angivet i danske kroner og er ekskl. moms.

Ydelsen er en engangsydelse, der alene kan betales med følgende betalingskort: Dankort, VISA, MasterCard og Maestro. Trækning på kreditkort sker straks ved aftalens indgåelse.

Ved trækning på Kundens kort i forbindelse med købet vil der blive sendt en faktura for købet til den af  Kunden oplyste e-mail.

Levering af Produktet

Levering af Produktet sker via e-mail til den mailadresse, som er blevet oplyst af Kunden. 

Ingen refundering eller fortrydelsesret

Ydelsen udbydes udelukkende til erhvervsdrivende, og der gælder derfor ingen 14 dages fortrydelsesret.  

Din garanti

Kunden indestår for at leve op til  forudsætningerne for kompensation for faste omkostninger jf. Erhvervsstyrelsens forudsætninger.

Lever Kunden ikke op til Erhvervsstyrelsens forudsætninger, forbeholder vi os retten til at få betaling for den tid, vi har brugt på at udarbejde Produktet,, dog maksimalt 1.000 DKK + moms. Beløbet fratrækkes i kravet på tilbagebetalingen jf. vederlag.

Vi forbeholder os retten til at stoppe udarbejdelsen af revisorpåtegningen, såfremt forhold indtræffer, der gør gennemførelsen umulig. Skulle ovenstående ske, får du besked i rimelig tid og dine penge returneres til det kreditkort, du har betalt med.

Ansvar

Visma dinero fraskriver sig ethvert ansvar i relation til disse Vilkår, services eller brug af Tjenesten, uanset om dette opstår i kontrakt eller uden for kontrakt, herunder for følgeskader eller andre indirekte tab, samt tab der er opstået som følge af simpel uagtsomhed. Visma dinero indestår desuden ikke for eventuelle fejl i Revisorerklæringen, der er opstået på baggrund af urigtige oplysninger indhentet fra offentlige registre, fra revisor eller kundens regnskab.  

Visma dinero ApS er ikke ansvarlige for nedbrud eller midlertidige afbrydelser på Platformen, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking) eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for Visma dineros kontrol. Det kan ikke garanteres, at du kan benytte downloadede filer på enhver PC, og benyttelse vil altid forudsætte, at du er i besiddelse af software, der kan åbne/læse relevante filer.

Kundens Data

De informationer du indtaster deles med vores partner, Årsregnskabet ApS,  således at de kan udarbejdet Produktet. Al data behandles fortroligt og deles ikke med andre end Årsregnskabet ApS.

Årsregnskabet ApS tildeles automatisk en revisoradgang til dit regnskab. Det gør de med henblik på at kunne indsamle nødvendig information og samtidig forstyrre dig mindst mulig. Denne adgang fjernes igen, når arbejdet er udført.

Kundens adgang til egne Data

Så snart betaling har fundet sted, bliver Kunden oprettet os Årsregnskabet ApS, som skal udarbejde Produktet. Kunden modtager log-in informationer til denne bruger på den af Kunden oplyste e-mail. Her kan Kunden se sine oplysninger, uploade de nødvendige oplysninger/dokumenter samt følge hvor langt sagen er i forløbet. Upload af dokumenter er nødvendigt for, at Årsregnskabet ApS kan levere Produktet.

Kunden har til enhver tid adgang til denne bruger og det uploadede data. Vi gemmer af lovmæssige grunde dine data i fem år og tager back-up af dine data dagligt. De fem år løber fra den dag du bestiller Produktet. 

Persondatapolitik

Når Kunden benytter sig af Produktet, indsamles kun de oplysninger,  som Kunden selv angiver, herunder CVR-nummer, adresse, by, postnummer, e-mail og telefonnummer. Formålet er at kunne levere produktet. Oplysningerne deles alene med Årsregnskabet ApS. 

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi har registreret om dig. Det gør du ved at kontakte os. Oplys i den forbindelse dit CVR-nummer og firmanavn. 

Tvister

Opstår der uenighed mellem Kunden og Visma dinero skal uenigheden afgøres efter dansk ret med Byretten i København som første instans.

Gyldighed

Disse Vilkår er gyldige fra d. 15 april 2020.

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram