Spring til indholdet

Tillæg til Dinero Regnskab ApS’ almindelige betingelser i forbindelse med Kundens køb af Total-modul

Generelt
Nærværende betingelser gælder i tillæg til Dinero Regnskab ApS’ generelle betingelser, som Kunden allerede har eller accepterer samtidig med indgåelsen af nærværende tillæg til Dinero Regnskab ApS’ almindelige betingelser.

Dinero Regnskab ApS’ Total-modul
Total-modulet er et bogføringsmodul, som tilbydes til Dinero Regnskab ApS-kunder, som primært er små virksomheder.

Modulet udbydes som et bogføringsredskab til kundens eget brug, hvor kunden selv uploader fuldstændige og korrekte bilag, hvorefter Total-modulet sammenholder bilaget med eventuelle indbetalinger eller trækninger i banken. Såfremt beløbet på fakturaen/bilaget stemmer overens med posteringen i banken, sker der en automatisk digital registrering og bogføring af den modtagne indbetaling og/eller afholdte udgift. Processen foregår automatisk og digitalt, dog under fornøden inddragelse af en sagsbehandler. Dinero Regnskab ApS foretager ingen manuel og personlig kontrol efter gennemgang af de uploadede fakturaer/bilag, hvorfor det er afgørende for konteringen, at kunden har uploadede korrekte og fuldstændige bilag, som vedrører driften af virksomheden.

Ansvar
Kunden er selv ansvarlig for indbetalingerne og/eller udgifternes fuldstændighed og korrekthed på de uploadede fakturaer/bilag, ligesom kunden indestår for, at de modtagne indbetalinger og/eller afholdte udgifter og de uploadede bilag vedrører kundens virksomhed og således er relateret til kundens drift af virksomhed.

Kunden er endvidere ansvarlig for efterfølgende selv at gennemgå den af Dinero Regnskab ApS foretagne bogføring for at sikre, at der ikke fra kundens side er sket fejl ift. upload af faktura/bilag og bogføring heraf.

Dinero Regnskab ApS er uden ansvar for, hvorvidt udgifter rent faktisk er afholdt af kunden og uden ansvar for fakturaernes/bilagenes fuldstændighed, hvorfor tredjepart ikke kan gøre krav gældende mod Dinero Regnskab ApS i forbindelse hermed.

Vi forbeholder os retten til at afvise kunder, brugere eller besøgende uden begrundelse. I forbindelse med afvisningen vil eventuelle adgange og konti blive deaktiveret uden varsel. Eventuelle oplysninger, som er uploadet af kunden, brugeren eller den besøgende, slettes af os efter 30 dage, og de eventuelle oplysninger kan downloades af kunden, brugeren eller den besøgende efter særskilt aftale.

Opbevaring af bilag uploaded i Total-modulet
Kunden opfordres til selv at opbevare samtlige fakturaer/bilag, som er uploaded i Total-modulet i henhold til bogføringslovens regler herom.

Dinero Regnskab ApS opbevarer elektronisk samtlige uploadede fakturaer/bilag, indtil samarbejdet med kunden ophører. Efter endt samarbejde har kunden mulighed for i en periode på 30 dage selv at downloade samtlige de af kunden uploadede fakturaer/bilag.

GDPR
Kunden er dataansvarlig, og Dinero Regnskab ApS er databehandler ved kundens brug af Total-modulet. Der henvises i den forbindelse til Dinero Regnskab ApS’ databehandleraftale, som kunden har indgået eller indgår samtidig med kundens indgåelse af aftale om brug af Dinero Regnskab ApS’ Total-modul.

0

... har allerede tilmeldt sig dinero!

Vidste du, at der er sendt 0 fakturaer fra Dinero?