Dinero Løn sager – Intern vejledning

Tilbage til interne guides

OBS! Denne guides skal kun benyttes, af personer der er sat ind i Dataløn issues.

Opgaver vi opretter til Dataløn i Zendesk:

 1. Dette skal tjekkes med brugeren:

  • Sikre arbejdsgiverregistrering er sket pr. den første i den måned, som der skal indberettes løn for.

  Indberetning skal ske hos virk.dk og vi har en guide, som beskriver hvordan lige her: https://dinero.dk/support/arbejdsgiver-registrering-virk/

  Makroer i Zendesk:

  • Når brugeren skal tjekke sin arbejdsgiverregistrering: “Dinero Løn – Arbejdsgiverregistrering mangler”
  • Når når sagen er sendt til Dataløn i Zendesk: ”Dinero Løn – Genindberetning af løn er bestilt”
  • Når sagen er løst hos Dataløn: “Dinero Løn – Genindberetning afslutning”
 2. OBS. der skal altid rettes i bogføringen ved ændring af timer og kørsel. 

  • Send sag i Zendesk til Dataløn, så klarer Dataløn korrektionen af dette.
  • Der bliver altid dannet et korrektionsbilag i Dinero. (Det skal måske rettes lidt til).
 3. OBS. skal kun gøres ved fejl fra vores side f.eks. vi ikke har svaret en bruger rettidigt eller systemfejl der har umuliggjort en lønkørsel (Tjek altid med vores udviklere/#datalønidinero på Slack).

  • Send sagen til Dataløn i Zendesk. Sagen skal indeholde følgende:
   Firma ID
   CVR.nr.
   AG/VK nr.
   Fulde navn på medarbejderen
   CPR-nr.
   Den nøjagtige løn før SKAT (husk beløb og evt. timeantal, samt timeløn).
  • Der bliver altid dannet et korrektionsbilag i Dinero. Datoen skal vi i Dinero eller brugeren rette til udbetalingsdatoen.
  • Gamle lønsedler der ikke findes i Dinero, kan hentes i Dataløn. Tilføj virksomheden, hvis den ikke allerede er tilføjet til din bruger og derefter kan de findes i e-arkivet.
  • Frameldte brugere der ikke kan findes i Dataløn, opret sag i Github med CVR.nr., firmanavn og periode de skal bruge lønsedler for, så kan de hente det hele ned og sende til os. OBS. kan kun hentes 6 måneder tilbage efter aftalen er opsagt, da det ellers slettes hos Dataløn grundet GDPR.

Ændring vi selv skal foretage i Dataløn:

  • Skift til den konkrete virksomhed det vedr. -> gå under ”Indstillinger” (Tandhjulet) -> ”Integration til andre systemer” -> Tryk på ”Administrer” under Dinero integrationen -> tryk på ”Opsætning” -> ”Næste” -> her kan man det ændres under punktet ”Bankkonto (nettoløn).
 1. OBS. Ved fratrædelse tjekkes feriedage inden anvisning af feriepenge med brugeren og feriepenge skal altid anvises sammen med den sidste løn.

  • Skift til den konkrete virksomhed det vedr. -> gå under ”Medarbejder -> Feriepenge” -> ”Fortsæt” -> Vælg den konkrete medarbejder og tryk på ”fortsæt” -> Vælg fratrædelsesdatoen og feriepengene anvises altid til ”Feriekonto”.
  • Bogføringen sker helt automatisk i Dinero Løn, når den sidste lønkørsel foretages og bogføres i Dinero.
 2. OBS. der skal altid rettes i bogføringen.

  • Skift til den konkrete virksomhed det vedr. -> gå under ”løn” -> ”korrektion” -> klik på ”tilbagefør løn” -> vælg den måned der skal trækkes retur -> klik på ”fortsæt” -> Vælg den medarbejder det omhandler -> “klik på “fortsæt” og klik på “tilbagefør løn”

  Makroer i Zendesk:

  • Når sagen er behandlet af os i Dataløn: ”Dinero Løn – Tilbagetrækning af løn bestilt.
  • Når sagen er løst hos Dataløn/Korrektionsbilag er klar og overført til Dinero (se OBS.): “Dinero Løn – Tilbagetrækning af løn afslutning”

   

Andet:

  1. Skift til den konkrete virksomhed det vedr. i Dataløn -> Tryk på “tandhjulet” i højre hjørne -> “Integration til andre systemer”. Se nedenstående skærmbillede:
  2. Tryk på “Administrer” under Dinero:
  3. Derefter trykkes der på “Lønkørsler” -> Fold den pågældende måned ud -> Tryk på “Opret finansbilag i Dinero på ny”:

   

 1. Dette kan skyldes flere ting:

  • Medarbejder, har rettet sin forskudsopgørelse og dermed også fået nyt fradrag. Det gældende skattekort kan findes i Dataløn under “medarbejder” -> klik på den ønskede medarbejder -> og under “Skat” findes det aktuelle skattekort. Ønsker medarbejder at lønnen skal trækkes retur, kan vi godt gøre dette.
  • Medarbejder, er oprettet på forkert CPR nummer. Her skal bruger oprette medarbejder korrekt i Dinero løn og herefter der laves en korrektion/ sag til Dataløn så lønnen bliver korrigeret til det korrekte CPR nummer.
  • Medarbejder, har intet gyldigt skattekort
 2. Det er muligt at finde tidligere lønsedler i Dataløn ved at gå under “e-arkiv” på forsiden af Dataløn. Hvis der kun skal hentes en eller få lønsedler ned kan disse hentes ved at gå til den /de ønskede måned(er) og klikke på “lønafregning” og herefter klikke på “PDF” så er filen gemt ned.

  Skal der hentes lønsedler ned for en længere periode, kan dette gøres under e-arkiv og vælg “søgeside” og i venstreside vælge “lønafregning”. Klik herefter på de 3 prikker ud for linjen “Produktionsdato (dd-mm-åååå)” og klik på “søg”. Vælg alle dokumenter og klik på “åbn de valgte dokumenter som PDF”.

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram