Lovsamlinger

Der findes mange love og paragraffer, som selvstændigt erhvervsdrivende skal følge. Vi har samlet de vigtigste herunder, så du kan finde det rette svar, hvis du er i tvivl om noget.


Afskrivningsloven

Afskrivningsloven handler om, hvordan aktiver løbende bliver afskrevet.

Aftaleloven

Aftaleloven indeholder love om aftaleindgåelse, herunder fuldmagt.

Aktieavance-
beskatningsloven

Aktieavancebeskatningsloven indeholder lovgivning om skattemæssig behandling af gevinster og tab ved afståelse af aktier.

Ansættelses-
bevisloven

Ansættelsesbevisloven indeholder om ansættelser og medarbejderforhold.

Arbejdsmarkeds-
bidragsloven

Arbejdsmarkedsbidragsloven indeholder love og regler om AM-bidraget.

Arbejdsmiljøloven

Arbejdsmiljøloven indeholder love og regler omkring arbejdsmiljøet på en arbejdsplads.

Arbejdsskade-
sikringsloven

Arbejdsskadesikringsloven indeholder bestemmelser om erstatning og godtgørelse til tilskadekomne ved arbejdsskader.

Barselsloven

Barselsloven indeholder bestemmelser om retten til orlov og dagpenge ved barsel.

Bogføringsloven

Bogføringsloven indeholder love om, hvordan du bogfører korrekt og efter loven.

CVR-loven

CVR-loven indeholder regler og bestemmelser om Det Centrale Virksomhedsregister, der indeholder oplysninger om danske virksomheder.

Databeskyttelses-
loven

Databeskyttelsesloven indeholder bestemmelser til beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger.

Deltidsloven

Deltidsloven indeholder regler og bestemmelser om lønmodtagere, der er ansat på deltid.

Domæneloven

Domæneloven indeholder bestemmelser og regler om anvendelse og administration af internetdomæner.

E-handelsloven

E-handelsloven indeholder regler og bestemmelser om e-handel og tjenester i informationssamfundet.

Erhvervslejeloven

Erhvervslejeloven indeholder bestemmelser om leje og fremleje af lokaler, der udlejes til erhvervsmæssig brug.

Ferieloven

Ferieloven indeholder bestemmelser om ferie, og skal sikre lønmodtagere ret til ferie og feriebetaling.

Forbrugeraftale-
loven

Forbrugeraftaleloven indeholder love om, hvordan man må kontakte forbrugere.

Foreningsfriheds-
loven

Foreningsfrihedsloven indeholder bestemmelser om foreningsfrihed på arbejdsmarkedet.

Funktionærloven

Funktionærloven indeholder bestemmelser om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer.

Gældsbrevsloven

Gældsbrevsloven indeholder bestemmelser om gældsbreve.

Hvidvaskningsloven

Regnskabsloven handler om, hvordan man skal opføre sig ift. hvidvaskningsregler.

Indkomstregister-
loven

Indkomstregisterloven indeholder bestemmelser om et indkomstregister.

Inkassoloven

Inkassoloven indeholder love om, inddrivelse af sene betalinger.

Konkurrenceloven

Konkurrenceloven indeholder bestemmelser for konkurrencen mellem danske virksomheder.

Konkursloven

Konkursloven indeholder bestemmelser og regler indenfor konkurs og rekonstruktion.

Kreditaftaleloven

Kreditaftaleloven indeholder bestemmelser og regler for aftaler om kreditter.

Købeloven

Købeloven, hvordan forbrugeren er beskyttet ved køb af virksomhed.

LEV-loven

LEV-loven indeholder bestemmelser for visse erhvervsdrivende virksomheder, der ikke er omfattet af selskabsloven.

Lukkeloven

Lukkeloven indeholder bestemmelser om detailsalg fra butikker, og hvornår de må holde åbent

Lønsumsafgiftsloven

Lønsumsafgiftsloven indeholder bestemmelser om afgift af lønsum, som er relevant for momsfritagede virksomheder.

Markedsføringsloven

Markedsføringsloven indeholder regler og bestemmelser om, hvordan erhvervsdrivende må markedsføre.

Momsloven

Momsloven indeholde love om, hvordan moms defineret for private og virksomheder.

Ophavsretsloven

Ophavsretsloven indeholder bestemmelser og regler om ophavsret for danske værker.

Patentloven

Patentloven indeholder regler om patent og patentansøgning.

Persondataloven

Persondataloven indeholder love om, hvordan persondata skal håndteres af virksomheder.

Personskatteloven

Personskatteloven indeholder love om, hvilke skattesatser der er for dig, som privatperson.

Produktansvarsloven

Produktansvarsloven indeholder love om, hvordan virksomheder står til ansvar over forbrugeren.

Regnskabsloven

Regnskabsloven indeholder love om, hvordan finansministeren fastsætter regnskabsregler.

Renteloven

Renteloven handler om, hvor mange renter du må indkræve ved for sen betaling m.v.

Revisorloven

Revisorloven indeholder bestemmelser for revisorer og revisionsvirksomheder

Selskabsloven

Selskabsloven indeholder regler for aktie- og anpartsselskaber.

Selskabsskatteloven

Selskabsskatteloven indeholder bestemmelser om beskatning af selskaber.

Varemærkeloven

Varemærkeloven indeholder regler om beskyttelse af varemærker.

Virksomheds-
omdannelsesloven

Virksomhedsomdannelsesloven indeholder regler om skattefri virksomhedsomdannelse for bl.a. personligt ejede virksomheder.

Virksomheds-
skatteloven

Virksomhedsskatteloven indeholder bestemmelser om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende.

Virksomheds-
overdragelsesloven

Virksomhedsoverdragelsesloven indeholder love om køb og salg af virksomheder.

Årsregnskabsloven

Årsregnskabsloven handler om, hvordan selskaber skal aflægge deres regnskab.


Spørgsmål & svar

  1. Det er som primært anpartsselskaber (ApS) og aktieselskaber (A/S), som er omfattet af loven.

  2. Årsregnskabsloven indeholder love om, hvordan især anpartsselskaber og aktieselskaber skal lave deres regnskab.

  3. Den indeholder 11 afsnit, herunder lovens anvendelsesområde, regnskabsklasse A, B og C m.m.

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram