Lovsamlinger

Der findes mange love og paragraffer, som selvstændigt erhvervsdrivende skal følge. Vi har samlet de vigtigste herunder, så du kan finde det rette svar, hvis du er i tvivl om noget.

Afskrivningsloven

Afskrivningsloven eller lov om skattemæssige afskrivninger handler om, hvordan aktiver løbende bliver afskrevet.

Læs loven

Aftaleloven

Aftaleloven indeholder love og regler om aftaleindgåelse, herunder regler for anvendelse af fuldmagt.

Læs loven

Aktieavancebeskatningsloven

Loven indeholder lovgivning om skattemæssig behandling ifm. afståelse af aktier.

Læs loven

Ansættelsesbevisloven

Ansættelsesbevisloven indeholder om ansættelser og vilkår for ansættelsesforholdet for lønmodtageren.

Læs loven

Arbejdsmarkedsbidragsloven

Arbejdsmarkedsbidragsloven indeholder love og regler om arbejdsmarkedsbidraget (AM-bidraget).

Læs loven

Arbejdsmiljøloven

Arbejdsmiljøloven indeholder love og regler omkring arbejdsmiljøet på en arbejdsplads.

Læs loven

Arbejdsskadesikringsloven

Arbejdsskadesikringsloven indeholder bestemmelser om erstatning og godtgørelse til tilskadekomne ved arbejdsskader.

Læs loven

Barselsloven

Barselsloven indeholder bestemmelser om retten til orlov og dagpenge til gravide i forbindelse med barsel.

Læs loven

Boafgiftsloven

Boafgiftsloven indeholder regler om afgifter af dødsboer og gaver. Loven bestemmer også satser og beløbsgrænser.

Læs loven

Bogføringsloven

Bogføringsloven indeholder regler for alle erhvervsdrivende virksomheder og beskriver, hvordan de bogfører korrekt og efter loven.

Læs loven

Brugsmodelloven

Brugsmodelloven indeholder regler om brugsmodeller og beskyttelse af opfindelser. Du kan læse hele loven her.

Læs loven

CVR-loven

CVR-loven indeholder regler og bestemmelser om Det Centrale Virksomhedsregister, der indeholder oplysninger om danske virksomheder.

Læs loven

Databeskyttelsesloven

Databeskyttelsesloven indeholder bestemmelser til beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger.

Læs loven

Deltidsloven

Deltidsloven indeholder regler og bestemmelser om arbejdsforhold for lønmodtagere, der er ansat på deltid.

Læs loven

Designloven

Designloven fastsætter regler og bestemmelser i forbindelse med rettigheder og beskyttelse af design.

Læs loven

Domæneloven

Domæneloven indeholder bestemmelser og regler om anvendelse og administration af internetdomæner.

Læs loven

E-handelsloven

E-handelsloven indeholder regler og bestemmelser om e-handel og tjenester i informationssamfundet.

Læs loven

Erhvervslejeloven

Erhvervslejeloven indeholder bestemmelser om leje og fremleje af lokaler, der udlejes til erhvervsmæssig brug.

Læs loven

Ferieloven

Ferieloven indeholder bestemmelser om ferie, og skal sikre lønmodtagere ret til ferie og feriebetaling.

Læs loven

Folkeoplysningsloven

Folkeoplysningsloven indeholder bestemmelser og regler om tilskud til folkeoplysende og frivillige foreninger.

Læs loven

Forbrugeraftaleloven

Forbrugeraftaleloven indeholder regler om, hvordan man må kontakte forbrugere.

Læs loven

Foreningsfrihedsloven

Foreningsfrihedsloven indeholder bestemmelser om foreningsfrihed på arbejdsmarkedet.

Læs loven

Funktionærloven

Funktionærloven indeholder bestemmelser om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer.

Læs loven

Gældsbrevsloven

Gældsbrevsloven indeholder bestemmelser om pengeskyld, og hvilke krav der er til, hvad et gældsbrev skal indeholde.

Læs loven

Hvidvaskningsloven

Hvidvaskningsloven handler om, hvordan man skal opføre sig i forhold til hvidvaskningsregler.

Læs loven

Indkomstregisterloven

Indkomstregisterloven indeholder regler og bestemmelser om et indkomstregister, som også kaldes eIndkomst.

Læs loven

Inkassoloven

Inkassoloven indeholder regler om inkasso og inddrivelse af sene betalinger, som er relevant, når dine kunder ikke betaler til tiden.

Læs loven

Kildeskatteloven

Kildeskatteloven indeholder regler om kildeskat, herunder indkomstskat som A-skat og B-skat.

Læs loven

Konkurrenceloven

Konkurrenceloven indeholder bestemmelser for konkurrencevilkårene mellem danske erhvervsdrivende virksomheder.

Læs loven

Konkursloven

Konkursloven indeholder bestemmelser og regler indenfor konkurs og rekonstruktion.

Læs loven

Kreditaftaleloven

Kreditaftaleloven indeholder bestemmelser og regler for aftaler om kreditter.

Læs loven

Købeloven

Købeloven indeholder lovgivning og regler om, hvordan forbrugeren er beskyttet i forbindelse med køb af varer.

Læs loven

LEV-loven

LEV-loven indeholder bestemmelser for visse erhvervsdrivende virksomheder, der ikke er omfattet af selskabsloven.

Læs loven

Lukkeloven

Lukkeloven indeholder bestemmelser om detailsalg fra butikker, og hvornår de må holde åbent

Læs loven

Lønsumsafgiftsloven

Lønsumsafgiftsloven indeholder bestemmelser om afgift af lønsum, som er relevant for momsfritagede virksomheder.

Læs loven

Markedsføringsloven

Markedsføringsloven indeholder regler og bestemmelser om, hvordan erhvervsdrivende må markedsføre.

Læs loven

Momsloven

Momsloven indeholde love om, hvordan moms defineret for private og virksomheder.

Læs loven

Ophavsretsloven

Ophavsretsloven indeholder bestemmelser og regler om ophavsret for danske værker.

Læs loven

Patentloven

Patentloven indeholder regler om patent og patentansøgning i forbindelse med opfindelser.

Læs loven

Persondataloven

Persondataloven indeholder love om, hvordan persondata skal håndteres af virksomheder.

Læs loven

Personskatteloven

Personskatteloven indeholder love om, hvilke skattesatser der er for dig, som privatperson.

Læs loven

Produktansvarsloven

Produktansvarsloven indeholder love om, hvordan virksomheder står til ansvar over forbrugeren.

Læs loven

Regnskabsloven

Regnskabsloven indeholder love om, hvordan finansministeren fastsætter regnskabsregler.

Læs loven

Renteloven

Renteloven handler om, hvor mange renter du må indkræve ved for sen betaling m.v.

Læs loven

Revisorloven

Revisorloven indeholder bestemmelser for revisorer og revisionsvirksomheder

Læs loven

Selskabsloven

Selskabsloven indeholder regler for kapitalselskaber, det vil sige aktie- og anpartsselskaber.

Læs loven

Selskabsskatteloven

Selskabsskatteloven indeholder bestemmelser om beskatning af selskaber.

Læs loven

Sygedagpengeloven

Sygedagpengeloven indeholder bestemmelser og regler om sygedagpenge og retten hertil.

Læs loven

Varemærkeloven

Varemærkeloven indeholder regler og bestemmelser om beskyttelse af virksomheders registrerede varemærker.

Læs loven

Virksomhedsomdannelsesloven

Virksomhedsomdannelsesloven indeholder regler om skattefri virksomhedsomdannelse for bl.a. personligt ejede virksomheder.

Læs loven

Virksomhedsskatteloven

Virksomhedsskatteloven indeholder bestemmelser om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende.

Læs loven

Virksomhedsoverdragelsesloven

Virksomhedsoverdragelsesloven indeholder love om køb og salg af virksomheder.

Læs loven

Årsregnskabsloven

Årsregnskabsloven handler om, hvordan selskaber skal aflægge deres regnskab.

Læs loven

Oftest stillede spørgsmål

Alle danske erhvervsdrivende virksomheder er omfattet af årsregnskabsloven. Både store og små virksomheder skal leve op til kravene for udførelsen af deres årsregnskab.

Årsregnskabsloven indeholder regler om, hvordan erhvervsdrivende virksomheder skal lave deres regnskab.

Årsregnskabsloven indeholder 11 afsnit, herunder lovens anvendelsesområde, regnskabsklasse A, B og C m.m.

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram