Lovsamlinger

Der findes mange love og paragraffer, som selvstændigt erhvervsdrivende skal følge. Vi har samlet de vigtigste herunder, så du kan finde det rette svar, hvis du er i tvivl om noget.


Købeloven

Købeloven, hvordan forbrugeren er beskytter ved køb af virksomhed.

Aftaleloven

Aftaleloven indeholder love om aftaleindgåelse, herunder fuldmagt.

Persondataloven

Persondataloven indeholder love om, hvordan persondata skal håndteres af virksomheder.


Årsregnskabsloven

Årsregnskabsloven handler om, hvordan selskaber skal aflægge deres regnskab.

Forbrugeraftaleloven

Forbrugeraftaleloven indeholder love om, hvordan virksomheder må kontakte forbrugere.

Momsloven

Momsloven indeholde love om, hvordan moms defineret for private og virksomheder.


Personskatteloven

Personskatteloven indeholder love om, hvilke skattesatser der er for dig, som privatperson.

Bogføringsloven

Bogføringsloven indeholder love om, hvordan du bogfører korrekt og efter loven.

Ansættelsesbevisloven

Ansættelsesbevisloven indeholder om ansættelser og medarbejderforhold.


Virksomhedsoverdragelsesloven

Virksomhedsoverdragelsesloven indeholder love om køb og salg af virksomheder.

Afskrivningsloven

Afskrivningsloven handler om, hvordan aktiver løbende bliver afskrevet.

Renteloven

Renteloven handler om, hvor mange renter du må indkræve ved for sen betaling m.v.

Hvidvaskningsloven

Regnskabsloven handler om, hvordan man skal opføre sig ift. gældende hvidvaskningsregler.

Inkassoloven

Regnskabsloven indeholder love om, hvordan man må drive inkassovirksomhed.

Regnskabsloven

Regnskabsloven indeholder love om, hvordan finansministeren fastsætter regler for regnskab.


Spørgsmål & svar

  1. Det er som primært anpartsselskaber (ApS) og aktieselskaber (A/S), som er omfattet af loven.

  2. Årsregnskabsloven indeholder love om, hvordan især anpartsselskaber og aktieselskaber skal lave deres regnskab.

  3. Den indeholder 11 afsnit, herunder lovens anvendelsesområde, regnskabsklasse A, B og C m.m.

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram