Kontrakter – hent gratis skabeloner

Kontrakter er aftaler mellem to eller flere parter, der har til formål at undgå usikkerheder eller uenigheder mellem parterne. Der er ingen formkrav til kontrakten, men det kan være en god ide at følge en skabelon.

Ansættelseskontrakt

Ansættelseskontrakter er kontrakter mellem medarbejderen og arbejdsgiveren i forbindelse med ansættelse. Vi har lavet skabeloner til ansættelseskontrakter for fast- og timelønnede.

Hent skabelon

Direktørkontrakt

Direktørkontrakter er kontrakter mellem en direktør og et selskab i forbindelse med en ansættelse. Her beskrives forventninger og vilkår for ansættelsen.

Hent skabelon

Erhvervslejekontrakt

Erhvervslejekontrakter er skriftlige aftaler om udlejning af erhvervslejemål. En erhvervslejekontrakt giver klare retningslinjer over aftalen mellem lejer og udlejer.

Hent skabelon

Fortrolighedsaftale

Fortrolighedsaftaler er skriftlige aftaler, der er med til at beskytte fortrolige oplysninger. Disse aftaler indgås ofte i samarbejde mellem to virksomheder eller ved en ansættelse.

Hent skabelon

Freelancekontrakt

Vores skabelon til freelancekontrakt kan bruges af både freelancere og virksomheder. Du skal blot udfylde en håndfuld ting – så har du en færdig kontrakt.

Hent skabelon

Fremtidsfuldmagt

Fremtidsfuldmagten giver en anden lov til at handle på dine vegne, hvis du på et tidspunkt ikke længere selv er i stand til det. Hent skabelon til fire forskellige typer, så du får en fremtidsfuldmagt, der matcher dine ønsker.

Hent skabelon

Fuldmagt

Fuldmagter er aftaler om, at en part kan handle på vegne af en anden part i en bestemt situation. Vi har udarbejdet en skabelon, som lever op til det en fuldmagt skal indeholde.

Hent skabelon

Gældsbrev

Gældsbreve er dokumentation for, at den ene part har lånt penge af den anden part. Et gældsbrev er en skriftlig aftale, og vi har udarbejdet en skabelon, som du kan downloade lige her.

Hent skabelon

Konsulentaftale

Konsulentaftaler er aftaler, der indgås mellem en virksomhed og en konsulent. Aftalen laves for at sikre at retningslinjerne for samarbejdet er klare.

Hent skabelon

Købsaftale

Købsaftaler er skriftlige aftaler, der indgås ved køb af varer, ydelser eller lignende. Her defineres forskellige vilkår for aftalen. Vi har udarbejdet en skabelon til en købsaftale.

Hent skabelon

Køb af virksomhed

Ved køb af virksomhed skal du lave en aftale med sælger om vilkår for overdragelsen. Du kan her finde en skabelon til kontrakt ved køb af virksomhed.

Hent skabelon

Låneaftale

Låneaftaler er aftaler mellem långiver og låntager i forbindelse med lån af penge mellem parterne. Aftalen indeholder betingelser for lånet som fx renter, afdrag eller forfaldsdato.

Hent skabelon

NDA

NDA er en erklæring, der har til formål at beskytte oplysninger i situationer, hvor der er risiko for videregivelse af fortrolige oplysninger.

Hent skabelon

Praktikaftale

Praktikaftaler er aftaler mellem en virksomhed og en praktikant i forbindelse med praktik i virksomheden. I aftalen nedskrives forskellige formaliteter, så der er dokumentation for praktikforløbets forhold.

Hent skabelon

Salg af virksomhed

Ved salg af virksomhed skal du lave en aftale med køber om vilkår for overdragelsen. Du kan her finde en skabelon til kontrakt ved salg af virksomhed.

Hent skabelon

Salgsaftale

Salgsaftaler er skriftlige aftaler omkring køb af varer, ydelser og lignende. I salgsaftalen defineres vilkårene for aftalen. Vi har lavet en skabelon til en salgsaftale, som du nemt kan udfylde.

Hent skabelon

Samarbejdsaftale

Samarbejdsaftaler er skriftlige aftaler mellem mindst to parter i forbindelse med samarbjede. Aftalen udarbejdes for at undgå usikkerhed og tvivl omkring samarbejdet.

Hent skabelon

Selvtilrettelægger

Er du selvtilrettelægger, skal du have et særligt tillæg til din kontrakt, hvis du vil undgå at skulle tidsregistrere.

Hent skabelon

Udlejningskontrakt

Udlejningskontrakter er aftaler mellem udlejer og lejer af fx maskiner eller kontorinventar. En udlejningskontrakt kan bl.a. indeholde oplysninger om det lejede og tidsperioden.

Hent skabelon

Juridisk rådgivning og skabeloner til alle opgaver

Lexly har flere end 150 juridiske eksperter, og de tilbyder specialiseret juridisk rådgivning. På deres platform kan du digitalisere dine juridiske opgaver og bruge de smarte skabeloner til at lave intelligente kontrakter, der sikrer dig på den bedst mulige måde.

Se produkter og priser.

Oftest stillede spørgsmål

En kontrakt er en aftale, der indgås mellem to eller flere parter. Ved at udarbejde en kontrakt kan parterne undgå usikkerheder eller uenigheder i deres aftaler.
Der findes mange forskellige kontrakter inden for flere områder fx i forbindelse med ansættelse eller udlejning af ejendom.

Kontrakter godkendes af begge parter ved fx at underskrive et skriftligt dokument, hvor aftalen nedskrives. Herefter er indholdet i kontrakten gældende for parterne.
Kontrakter kan også være mundtlige eller digitale, men er gældende ligeså snart begge parter tilkendegiver indholdet.

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram