Skabeloner – Download gratis regnskabsskabeloner

Som selvstændig kan du ikke vide alt. Det behøver du heller ikke. Vi har nemlig lavet en lang række gratis skabeloner, du kan få behov for som selvstændig. Du finder en skabelon til det meste her på siden – lige fra regnskabsskabeloner til hjælp til kørsel, personale og strategi.

Her finder du en skabelon til lige præcis det, der gør dit liv som selvstændig nemmere. Vi har fx skabeloner til diverse planer og strategier, så du kan udvikle din forretning, ligesom vi også har en skabelon til dig, hvis du fx skal lægge budget eller få kørselsregnskabet til at stemme.

Har du ansatte, finder du også skabeloner til, hvordan du sikrer både dem og virksomheden. Vi har også et bredt udvalg af regnskabsskabeloner, så du sparer tid på den daglige bogføring.

Afregningsbilag

Normalt er det sælger, der udsteder en faktura til køber. Under visse omstændigheder kan den dog også udstedes af køberen – det kaldes for et afregningsbilag.

Download

Amortisationsplan

En amortisationsplan er en plan for afviklingen af et lån, og det viser dermed, hvor meget du skal betale i afdrag og renter samt hvornår. Med vores skabelon kan du selv lave en amortiseringsplan.

Download

Artsopdelt resultatopgørelse

En artsopdelt resultatopgørelse handler kort fortalt om, at alle poster i regnskabet bliver kategoriseret ud fra forskellige arter.

Download

Driftsbudget

Med et driftsbudget kan du få et overblik over alle de udgifter og indtægter, som du forventer, at din virksomhed vil få i løbet af en afgrænset regnskabsperiode.

Download

Egenerklæring

En egenerklæring bruges i forbindelse med stiftelse af iværksætterselskab. I den skriftlige erklæring bekræftes det af stifteren eller stifterne, at den påkrævede selskabskapital er indbetalt i det nyligt stiftede selskab.

Download

Ejerbog

Ejerbog er din virksomheds dokumentation for ejerskabet af virksomheden. Den dokumenterer, hvem der er kapitalejere og panthavere samt andele for disse ejerskaber.

Download

ESG-skabelon

Vi har lavet en praktisk skabelon, du kan bruge, når du skal udvælge og opgøre dine nøgletal. Her kan du notere det relevante nøgletal, beregningsmetoder og mål.

Download

Etableringsbudget

Når du starter en virksomhed, er det vigtigt, at du på forhånd har styr på, hvor meget det koster dig at starte op. Vi har derfor gjort det nemt for dig at opsætte et etableringsbudget med vores skabelon.

Download

Fakturaskabelon

I Dinero har vi gjort det nemt for dig at tilpasse din faktura, så den bliver en tand mere personlig. Du kan derfor gøre selve fakturaen lidt mere spændende for din kunde at se på ved at bruge en fakturaskabelon.

Download

Flowchart

I planlægnings- og udviklingsprocesser er det populært at bruge et flowchart. Flowcharten viser tydelig, hvordan processerne skal køre, så du får det optimale flow i dine arbejdsgange eller processer.

Download

Forretningsmodel

Det behøver hverken være besværligt eller tidskrævende at lave en god forretningsmodel. Med vores skabelon får du styr på alt det vigtige, samtidig med at det bliver sat pænt og ordentligt op.

Download

Freelancekontrakt

Vores skabelon til freelancekontrakt kan bruges af både freelancere og virksomheder. Du skal blot udfylde en håndfuld ting – så har du en færdig kontrakt.

Download

Fremtidsfuldmagt

Fremtidsfuldmagten giver en anden lov til at handle på dine vegne, hvis du på et tidspunkt ikke længere selv er i stand til det. Hent skabelon til fire forskellige typer, så du får en fremtidsfuldmagt, der matcher dine ønsker.

Download

Funktionsopdelt regnskab

Et funktionsopdelt regnskab handler om, at du stiller regnskabet op efter de organisatoriske funktioner i din virksomhed. Vi har lavet et skabelon til dette, som du finder lige her.

Download

GANTT

Med et GANTT-diagram får du et klart overblik over alle elementer i et projekt. Diagrammet er en grafisk tidsplan og oversigt over alle dele og aktiviteter, der indgår i et projekt.

Download

Kørselsregnskab

Kører du i forbindelse med dit arbejde, kan du med hjælp af vores skabelon lave en opgørelse over, hvor mange kilometer du har kørt – til dit regnskab.

Download

Likviditetsbudget

Et likviditetsbudget har til formål at belyse, hvorvidt din virksomhed har tilstrækkeligt med likviditet. Denne likviditet er til for at afdække de udgifter, som du ved, du får.

Download

Markedsføringsplan

En markedsføringsplan beskriver, hvordan du planlægger at markedsføre din virksomhed, dit produkt eller din ydelse. Du kan derfor se din markedsføringsplan som samlingspunktet for al din markedsføring.

Download

Personalehåndbog

En personalehåndbog indeholder virksomhedens regler og normer, der skal overholdes på arbejdspladsen. Den har til formål at videreformidle virksomhedens værdier gennem netop disse regler og normer.

Download

PEST-analyse

En PEST-analyse er god til at give dig et overblik over din virksomheds omverdenen. Den viser dig de muligheder og trusler, som du skal være opmærksom, og som du måske kan udnytte.

Download

PESTEL-analyse

PESTEL-analysen er en udvidelse af PEST-analysen. Den giver dig et overblik over din virksomheds omverden og viser de muligheder og trusler, som du skal være opmærksom, og som du måske kan udnytte.

Download

Prøveperiode

Hvad skal din nye medarbejder skal lykkes med i prøveperioden? Du kan både bruge målene til at evaluere samarbejdet og til at lave en forventningsafstemning med den nyansatte.

Download

Regnskabsanalyse

Med en grundig regnskabsanalyse får du et komplet overblik over virksomhedens økonomi og soliditet – beregn en virksomheds værdi eller spot svage punkter i regnskabet

Download

Resultatbudget

Resultatbudgettet er et skøn over det resultat, som din virksomhed kommer ud med i det kommende år. For at lave dit resultatbudget skal du have alle de indtægter og udgifter med, som du forventer at have i det kommende regnskabsår.

Download

Resultatopgørelse

Resultatopgørelsen er en opgørelse over din virksomheds indtjening for en given regnskabsperiode – og kan stilles op som artsopdelt eller funktionsopdelt. Vi har selvfølgelig skabeloner til begge måder.

Download

Rykker

Har du som virksomhed penge til gode hos en kunde, kan du opkræve en rykker, hvis du ikke modtager dine penge til tiden. Vi har lavet en skabelon, som du kan sende ud til kunder, der mangler at betale.

Download

Saldobalance

Når du har en virksomhed, kan du med en saldobalance producere en statusrapport over dine konti. Du får simpelthen én oversigt, som viser saldoen for den gældende konto.

Download

Salg af anparter i ApS

Hvis du skal overdrage anparter i dit anpartsselskab, så har vi lavet en simpel skabelon, du kan bruge i denne forbindelse. Her beskriver du alle de betingelser og vilkår, der skal gælde for overdragelsen.

Download

Selvtilrettelægger

Er du selvtilrettelægger, skal du have et særligt tillæg til din kontrakt, hvis du vil undgå at skulle tidsregistrere.

Download

Stiftelsesdokument

Stiftelsesdokument er et dokument, som alle virksomhedens stiftere skal have udfyldt og underskrevet før oprettelse af et selskab. Dokumentet skal indeholde nogle obligatoriske oplysninger, som vi har samlet i vores skabelon.

Download

SWOT-analyse

Skal du foretage en analyse af din virksomheds situation lige nu, kan du bruge en SWOT-analyse. Med den kan du se din virksomheds styrker og svagheder.

Download

Tilbudsskabelon

Når du ved, hvad dit tilbud skal indeholde, er du klar til at lave et tilbud. Til det kan downloade vores tilbudsskabelon, som du nemt kan skrive dit eget tilbud ind i.

Download

Udlejning af bolig

Udlejer du din bolig privat eller i en erhvervsmæssig kontekst? Vi har lavet en smart og praktisk skabelon til udlejning, så du nemt kan holde styr på indtægter og udgifter.

Download

Vedtægter

Ifølge selskabsloven er der en række oplysninger, som vedtægterne for et selskab minimum skal indeholde. Vi giver derfor et overblik over disse informationer i vores skabelon til vedtægter.

Download

Åbningsbalance

En åbningsbalance bliver brugt, når du skal starte en ny virksomhed op, eller når du skifter over til et nyt regnskabsprogram. En åbningsbalance angiver balancen i din virksomhed på et givent tidspunkt.

Download

Årsregnskab

Vi har lavet en simpel skabelon til Excel, som du kan bruge som eksempel på et årsregnskab. Skabelonen indeholder en resultatopgørelse og en balance, der indgår som en del af dit årsregnskab.

Download

Juridisk rådgivning og skabeloner til alle opgaver

Lexly har flere end 150 juridiske eksperter, og de tilbyder specialiseret juridisk rådgivning. På deres platform kan du digitalisere dine juridiske opgaver og bruge de smarte skabeloner til at lave intelligente kontrakter, der sikrer dig på den bedst mulige måde.

Se produkter og priser.

Oftest stillede spørgsmål 

Du kan downloade vores gratis skabeloner her på de enkelte sider – og skal blot indtaste din e-mail, så vil du modtage skabelonen inden for et øjeblik.

Mange af vores skabeloner er simple skabeloner, som blot er lavet i Excel. Du kan derfor også lave dine egne skabeloner og måske få inspiration fra nogle af vores.

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram