Skabeloner - Download gratis regnskabsskabeloner

Som selvstændig kan du ikke vide alt. Det behøver du heller ikke. Vi har nemlig lavet en lang række gratis skabeloner, du kan få behov for som selvstændig. Du finder en skabelon til det meste her på siden - lige fra regnskabsskabeloner til hjælp til kørsel, personale og strategi.

Her finder du en skabelon til lige præcis det, der gør dit liv som selvstændig nemmere. Vi har fx skabeloner til diverse planer og strategier, så du kan udvikle din forretning, ligesom vi også har en skabelon til dig, hvis du fx skal lægge budget eller få kørselsregnskabet til at stemme.

Har du ansatte, finder du også skabeloner til, hvordan du sikrer både dem og virksomheden. Vi har også et bredt udvalg af regnskabsskabeloner, så du sparer tid på den daglige bogføring.

Afregningsbilag

Normalt er det sælger, der udsteder en faktura til køber. Under visse omstændigheder kan den dog også udstedes af køberen – det kaldes for et afregningsbilag.

Amortisationsplan

En amortisationsplan er en plan for afviklingen af et lån, og det viser dermed, hvor meget du skal betale i afdrag og renter samt hvornår. Med vores skabelon kan du selv lave en amortiseringsplan.

Artsopdelt resultatopgørelse

En artsopdelt resultatopgørelse handler kort fortalt om, at alle poster i regnskabet bliver kategoriseret ud fra forskellige arter.

Driftsbudget

Med et driftsbudget kan du få et overblik over alle de udgifter og indtægter, som du forventer, at din virksomhed vil få i løbet af en afgrænset regnskabsperiode.

Egenerklæring

En egenerklæring bruges i forbindelse med stiftelse af iværksætterselskab. I den skriftlige erklæring bekræftes det af stifteren eller stifterne, at den påkrævede selskabskapital er indbetalt i det nyligt stiftede selskab.

Ejerbog

Ejerbog er din virksomheds dokumentation for ejerskabet af virksomheden. Den dokumenterer, hvem der er kapitalejere og panthavere samt andele for disse ejerskaber.

Etableringsbudget

Når du starter en virksomhed, er det vigtigt, at du på forhånd har styr på, hvor meget det koster dig at starte op. Vi har derfor gjort det nemt for dig at opsætte et etableringsbudget med vores skabelon.

Fakturaskabelon

I Dinero har vi gjort det nemt for dig at tilpasse din faktura, så den bliver en tand mere personlig. Du kan derfor gøre selve fakturaen lidt mere spændende for din kunde at se på ved at bruge en fakturaskabelon.

Flowchart

I planlægnings- og udviklingsprocesser er det populært at bruge et flowchart. Flowcharten viser tydelig, hvordan processerne skal køre, så du får det optimale flow i dine arbejdsgange eller processer.

Funktionsopdelt regnskab

Et funktionsopdelt regnskab handler om, at du stiller regnskabet op efter de organisatoriske funktioner i din virksomhed. Vi har lavet et skabelon til dette, som du finder lige her.

GANTT

Med et GANTT-diagram får du et klart overblik over alle elementer i et projekt. Diagrammet er en grafisk tidsplan og oversigt over alle dele og aktiviteter, der indgår i et projekt.

Kørselsregnskab

Kører du i forbindelse med dit arbejde, kan du med hjælp af vores skabelon lave en opgørelse over, hvor mange kilometer du har kørt – til dit regnskab.

Likviditetsbudget

Et likviditetsbudget har til formål at belyse, hvorvidt din virksomhed har tilstrækkeligt med likviditet. Denne likviditet er til for at afdække de udgifter, som du ved, du får.

Markedsføringsplan

En markedsføringsplan beskriver, hvordan du planlægger at markedsføre din virksomhed, dit produkt eller din ydelse. Du kan derfor se din markedsføringsplan som samlingspunktet for al din markedsføring.

Personalehåndbog

En personalehåndbog indeholder virksomhedens regler og normer, der skal overholdes på arbejdspladsen. Den har til formål at videreformidle virksomhedens værdier gennem netop disse regler og normer.

Regnskabsanalyse

Med en grundig regnskabsanalyse får du et komplet overblik over virksomhedens økonomi og soliditet – beregn en virksomheds værdi eller spot svage punkter i regnskabet

Resultatbudget

Resultatbudgettet er et skøn over det resultat, som din virksomhed kommer ud med i det kommende år. For at lave dit resultatbudget skal du have alle de indtægter og udgifter med, som du forventer at have i det kommende regnskabsår.

Resultatopgørelse

Resultatopgørelsen er en opgørelse over din virksomheds indtjening for en given regnskabsperiode – og kan stilles op som artsopdelt eller funktionsopdelt. Vi har selvfølgelig skabeloner til begge måder.

Rykker

Har du som virksomhed penge til gode hos en kunde, kan du opkræve en rykker, hvis du ikke modtager dine penge til tiden. Vi har lavet en skabelon, som du kan sende ud til kunder, der mangler at betale.

Saldobalance

Når du har en virksomhed, kan du med en saldobalance producere en statusrapport over dine konti. Du får simpelthen én oversigt, som viser saldoen for den gældende konto.

Salg af anparter i ApS

Hvis du skal overdrage anparter i dit anpartsselskab, så har vi lavet en simpel skabelon, du kan bruge i denne forbindelse. Her beskriver du alle de betingelser og vilkår, der skal gælde for overdragelsen.

Stiftelsesdokument

Stiftelsesdokument er et dokument, som alle virksomhedens stiftere skal have udfyldt og underskrevet før oprettelse af et selskab. Dokumentet skal indeholde nogle obligatoriske oplysninger, som vi har samlet i vores skabelon.

Vedtægter

Ifølge selskabsloven er der en række oplysninger, som vedtægterne for et selskab minimum skal indeholde. Vi giver derfor et overblik over disse informationer i vores skabelon til vedtægter.

Åbningsbalance

En åbningsbalance bliver brugt, når du skal starte en ny virksomhed op, eller når du skifter over til et nyt regnskabsprogram. En åbningsbalance angiver balancen i din virksomhed på et givent tidspunkt.

Årsregnskab

Vi har lavet en simpel skabelon til Excel, som du kan bruge som eksempel på et årsregnskab. Skabelonen indeholder en resultatopgørelse og en balance, der indgår som en del af dit årsregnskab.

Juridisk rådgivning og skabeloner til alle opgaver

Lexly har flere end 150 juridiske eksperter, og de tilbyder specialiseret juridisk rådgivning. På deres platform kan du digitalisere dine juridiske opgaver og bruge de smarte skabeloner til at lave intelligente kontrakter, der sikrer dig på den bedst mulige måde.

Se produkter og priser.

Oftest stillede spørgsmål 

  1. Du kan downloade vores gratis skabeloner her på de enkelte sider – og skal blot indtaste din e-mail, så vil du modtage skabelonen inden for et øjeblik.

  2. Mange af vores skabeloner er simple skabeloner, som blot er lavet i Excel. Du kan derfor også lave dine egne skabeloner og måske få inspiration fra nogle af vores.

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram