Handelsbetingelser

Regeringen har besluttet, at Iværksætterselskaber (IVS) senest d. 15/10/2021 skal udgå. Det gøres ved at omregistrere fra IVS til Anpartsselskab (ApS) eller lukning.

Om os

Ovenstående ydelser, omregistrering til ApS og lukning af IVS, udbydes af Visma dinero ApS CVR: 34731543 (Dinero) i samarbejde med Woiremose & Partner ApS CVR: 25735560 og Årsregnskabet ApS CVR: 33352514. 

Woiremose & Partner er et registreret revisionsselskab, og har derfor den fornødne tilladelse til at underskrive en revisionserklæring, der er nødvendig for omregistreringen. Desuden beskæftiger Woiremose også jurister, hvorfor de også kan udarbejde det nødvendige juridiske arbejde. Uddybning af “arbejde” findes under “Produktet.”

Produktet

Produktet består af to ydelser. Omregistrering fra IVS til ApS og lukning af IVS. Begge ydelser leveres af Årsregnskabet ApS.

Uagtet ydelsen kontakter Årsregnskabet ApS dig første gang indenfor 3 arbejdsdage på telefon/mail for en nærmere snak om forløbet. Når al nødvendige dokumentation er indsamlet fra Kunden bestræber vi os på at have færdiggjort omregistrering eller lukning indenfor 10 arbejdsdage. I månederne april, maj og juni forlænges fristen til 20 arbejdsdage på grund af travlhed med årsregnskaber. Begge er estimater, og vi kan derfor ikke stilles ansvarlige, hvis tidsfristen overskrides. Bemærk tidsfristen inkluderer ikke Erhvervsstyrelsen og Skattestyrelsens sagsbehandlingstid.

Ved omregistrering skal IVS’et have en selskabskapital på 40.000 DKK. Der er alene mulighed for at omregistrere til et ApS og ikke A/S eller P/S.

Ved omregistrering skal der enten indskydes kontanter eller udarbejdes et regnskab, for at konstatere at kapitalen på minimum 40.000 DKK er til stede. Kapitalen kan være til stede i form af kontanter, biler, maskiner mm. Er kapitalen til stede udarbejdes en revisionserklæring. Denne erklæringen indsendes til Erhvervsstyrelsen, hvori det bekræftes at selskabets kapital forhøjes til minimum det nødvendige krav på 40.000 DKK.

Udover den nødvendige revisionserklæring ændres det også i selskabets vedtægter og ejerbog, at kapitalen er forhøjet og at selskabet fremover er et ApS.

Alt dette får du når du køber omregistreringen. For at Woiremose & Partner kan foretage omregistreringen, skal de bruge følgende fra dig: 

 • Adgang til din bogføring (gives automatisk, hvis du er Dinero bruger)
 • Sidste års årsrapport
 • Kontoudtog fra banken, så vi kan se at bogføringen stemmer med banken
 • Udskrift af selskabets skattekonto – så vi kan se beløbet 
 • Vedtægter- selskabets nuværende.
 • CVR-nr. samt ejernes CPR-nr. 
 • Ejerbog (og legitimation i form af pas eller kørekort og sundhedskort af alle ejere)

Du modtager efterfølgende følgende dokumenter: 

 • Referat af generalforsamling
 • Opdaterede vedtægter
 • Opdateret ejerbog
 • Vurderingsberetning (revisionserklæring) – gælder kun ved overførsel af reserve
 • Erklæring til underskrift om at alt er indarbejdet i din bogføring – gælder kun ved overførsel af reserve

Ved lukning af IVS kan vi hjælpe med lukningen under følgende forudsætninger: 

 • Al gæld til kreditorer og det offentlige skal være afviklet
 • Alle pligter er afmeldt: Moms, lønsumsafgift, ansatte mm.
 • Dit IVS ikke i forvejen er under tvangsopløsning 
 • Der er lavet regnskab frem til den dato, du ønsker at lukke dit IVS

For at foretage lukningen skal vi bruge følgende oplysninger fra dig:

 • Årsrapport, bilag til Oplysningsskema og Oplysningsskema fra sidste år
 • Opdateret bogføringsbalance til dags dato (hvis aktivitet)
 • Bankkontoudtog op til dags dato
 • Skærmprint af Skattekonto + opgørelse over gæld fra Gældsstyrelsen
 • Kopi af Momsangivelser, lønsumsangivelser og E-indkomst fra sidste årsrapport til dags dato
 • Legitimation i form af pas eller kørekort og sundhedskort af alle ejere
 • Oplysning om sidste aktivitetsdato

Når betalingserklæring og skattekvittance er modtaget fra Skattestyrelsen, skal ledelsen underskrive en erklæring om, at al gæld er betalt (såvel forfalden som uforfalden)

Ledelsens betalingserklæring, samt skattekvittance og betalingserklæring fra Skattestyrelsen indsendes til Erhvervsstyrelsen, hvorefter selskabet opløses.

Hvis en kreditor fremkommer med et krav mod selskabet, efter selskabet er opløst, hæfter kapitalejerne personligt og solidarisk for disse krav.

Pris og betalingsbetingelser

Alle priser er angivet i danske kroner og er ekskl. moms.

Ydelsen er en engangsydelse, der alene kan betales med følgende betalingskort: Dankort, VISA, MasterCard og Maestro. Trækning på kreditkort sker straks ved aftalens indgåelse.

Ved trækning på Kundens kort i forbindelse med købet vil der blive sendt en faktura for købet til Kundens e-mail.

Ingen refundering eller fortrydelsesret

Ydelsen udbydes udelukkende til erhvervsdrivende, og der er derfor ikke fortrydelsesret.

Din garanti 

Kunden indestår for, at kapital på minimum 40.000 DKK er opfyldt, enten likvide midler eller øvrige aktiver.

Er de 40.000 DKK ikke til stede, forbeholder vi os retten til at få betaling for den tid, vi har brugt, dog maksimum 1.000 DKK + moms. Beløbet fratrækkes i kravet på tilbagebetalingen jf. vederlag.

Vi forbeholder os retten til at stoppe omregistreringen eller lukningen, såfremt forhold indtræffer, der gør gennemførelsen umulig. Skulle ovenstående ske, får du besked i rimelig tid og dine penge returneres til det kreditkort, du har betalt med.

Kundens Data

De informationer du indtaster deles med vores partner, Årsregnskabet ApS, for at de kan foretage det nødvendige arbejde. Al data behandles fortroligt og deles ikke med andre.

Er du Dinero Bruger tildeles Åsregnskabet ApS en revisoradgang til dit regnskab. Det gør de for at indhente de nødvendige oplysninger og dermed forstyrre dig så lidt som muligt. Denne adgang fjernes igen når arbejdet er udført.

Kundens adgang til egne Data

Når kunden har betalt for ydelsen, oprettes der en bruger til Kunden hos Årsregnskabet ApS, der skal udføre arbejdet. Kunden modtager log-in informationer til denne bruger på e-mail. Her kan Kunden se sine oplysninger, uploade de nødvendige oplysninger/dokumenter samt følge, hvor langt sagen er i forløbet. Upload af dokumenter er nødvendigt for, at Årsregnskabet ApS kan udføre det arbejde, som Kunden har bestilt.

Kunden har til enhver tid adgang til denne bruger og det uploadede data. Vi gemmer, af lovmæssige grunde, dine data i fem år og tager back-up af dine data dagligt. De fem år er fra den dato din omregistrering eller lukning er effektueret.

Persondatapolitik

Når Kunden benytter sig af Produktet indsamler vi kun de oplysninger, du selv angiver, fx CVR-nummer, adresse, by, postnummer, by, e-mail og telefon. Formålet er at kunne levere Produktet. Oplysningerne deles alene med Årsregnskabet ApS. 

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi har registreret om dig. Det gør du ved at kontakte os. Oplys i den forbindelse dit CVR-nummer og firmanavn. 

I visse tilfælde kan du kræve dine oplysninger slettet. Det gør sig gældende, hvis vi har ikke har været i stand til at gennemføre det bestilt produkt jf. “Din garanti”.

Tvister

Opstår der uenighed mellem kunden og DINERO skal uenigheden afgøres efter dansk ret med Byretten i København som første instans.

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram