Metodebeskrivelse – omsætningsindeks

Dinero er et regnskabsprogram til iværksættere og små virksomheder og har i dag mere end 78.000 brugere. Der oprettes dagligt 16.500 fakturaer i regnskabsprogrammet.

I analysen benytter vi fakturaer fra virksomheder, som uafbrudt over en given periode har brugt betalingsudgaven af Dinero: Dinero Pro. Det giver et solidt grundlag for at antage, at regnskabet registreret i Dinero afspejler virksomhedens fulde regnskab over perioden.

Siden medio september 2020 har det været tilfældet for godt 2.300 håndværksvirksomheder – svarende til fem procent af alle aktive virksomheder i branchen (jf. CVR). Datagrundlaget er anonymiseret, og det er ikke muligt at henføre fakturaer til bestemte virksomheder.

Virksomheder med følgende branchekode indgår i undersøgelsen:

43.11.00 Nedrivning
43.12.00 Forberedende byggepladsarbejder
43.13.00 Funderingsundersøgelser
43.21.00 El-installation
3.22.00 VVS- og blikkenslagerforretninger
43.29.00 Anden bygningsinstallationsvirksomhed
43.31.00 Stukkatørvirksomhed
43.32.00 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed
43.33.00 Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning
43.34.10 Malerforretninger
43.34.20 Glarmestervirksomhed
43.39.00 Anden bygningsfærdiggørelse
43.91.00 Tagdækningsvirksomhed
43.99.10 Murere
43.99.90 Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering

En sammenligning mellem vores data og data fra Danmarks Statistik viser, at vores data giver en god strømpil for konjunkturudviklingen i hele branchen, selvom vores data udelukkende er baseret på de små virksomheder.

Når omsætningstallene præsenteres på et dagligt niveau, er summen af oprettede fakturaer på en given dag sammenlignet med fakturasummen på samme kalenderdag året før. Sammenligningen med samme kalenderdag er valgt, da fakturasummen er betydelig større på den sidste dag i måneden.

Ved at anvende et 14 dages centreret glidende gennemsnit på fakturasummen justeres der for forskellig ugedag i sammenligningen af kalenderdag til kalenderdag. For at tage højde for forskellig placering af påske bliver der i hvert år lavet et simpelt gennemsnit for hver ugedag af dagene i de to ugenumre, som påsken udgør i henholdsvis 2021 og 2022. Beregning bliver foretaget, før det glidende gennemsnit anvendes.

De seneste observationer for vækstraten er påhæftet en vis grad af usikkerhed, og revisioner vil typisk medføre marginale opjusteringer af vækstraten. Usikkerheden er vurderet for høj til, at det giver mening at sammenligne fakturaer oprettet i den seneste uge.

Omsætningsindekset hviler på, at omtrent samme andel af fakturaerne først oprettes op til momsfristen, og virksomhederne, som omsætningsindekset beror på, er nogenlunde fast fordelt mellem de tre hyppigheder for momsfrist.

Udvælgelsen af virksomheder er skæv, idet virksomheder, der går konkurs, automatisk vil udgå af indekset. På den anden side vil virksomheder med høj vækst vokse ud af rammerne, som Dinero er tiltænkt for, og de vil formentlig skifte til et andet regnskabsprogram.


Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram