Arbitrage

Arbitrage er et udtryk, som dækker over et køb, hvis eneste formål er at blive solgt videre med en fortjeneste. Det er arbitrage, når du har købt et produkt uden at reparere, renovere eller på anden måde bearbejde det, hvorefter du sælger det selvsamme produkt videre til en højere pris end din egen købspris.

  • Læsetid: 2 min.

  • Sidst opdateret 26/07/2021


Arbitrage investering

Hvad er arbitrage?

Når du køber et produkt, valuta eller værdipapir for at sælge det videre til en fordelagtig pris, går det under handelsstrategien arbitrage. Arbitrage er altså kendetegnet ved et simultant køb og salg af et produkt. Hvor at henblik på at profitere på en ubalance i prisen. Du køber så at sige en vare billigere, end du sælger den videre for.

Det er derfor en handelsform, der har til formål at skabe mindre gevinster ved at udnytte prisforskelle – eksempelvis på forskellige markeder. Arbitrage fungerer på baggrund af markedsineffektiviteter, og handelsformen ville derfor ikke være mulig, hvis alle markeder var komplet effektive.

Inden for arbitrage gælder det om hele tiden at købe og sælge en vare eller valuta. Af den grund er det forbundet med en meget lav risiko – hvis det naturligvis gøres på den helt rigtige måde.

Et eksempel

For at komme handelsstrategien lidt nærmere kommer her et eksempel på arbitrage.

På det finansielle marked kan du købe aktier. Det kan du på ét marked, mens du sælger det videre på ét andet marked. Købet af aktier kan du eksempelvis foretage på det amerikanske marked, mens du sælger dem videre på det engelske marked. På den måde kan du udnytte de forskellige valutakurser, fordi aktien ville blive handlet i pund på det engelske marked og i dollars på det amerikanske marked.

Du kan eksempelvis købe aktier, der handles til 10$ på det amerikanske marked, mens de selvsamme aktier samtidig handles og udbydes til 10,10 $ (omregnet fra pund) på det engelske marked. Det giver dig en fortjeneste på 0,10 cent pr handel.

Misforholdet mellem de to kurser kan have indflydelse på det finansielle marked kortvarigt – og derfor kan der opstå gode muligheder for arbitrage og profit.

Det er oftest sværere for private investorer at udnytte den smalle prisforskel, da det kræver store ordre at profitere på den slags. Mindre ordre vil ikke i samme omfang give fortjeneste, fordi de hurtigt kan blive ædt op af gebyrer og lignende.

Arbitrage vs. spekulation

Arbitrage forveksles ofte med en anden handelsstrategi, der kaldes spekulation. Men hvor arbitrage ofte er forbundet med stor risikodækning, involverer spekulation i stedet langt større risici.

Finansiel spekulation kan dække over handel med forskellige finansielle instrumenter som værdipapirer, aktier, valuta og varer. Her er målet at profitere på stigende og faldende kurser. Spekulanten kan købe en aktie med forventninger om en stigende kurs, så handlen kan lukkes med fortjeneste. Handlen indebærer stor risiko for at tabe store dele – eller det hele – af beløbet mod en mindre chance for fortjeneste.

Derfor kan spekulation også sammenlignes med gambling, hvor gambleren løber en stor risiko holdt op imod et mindre potentiale for stor gevinst. Den afgørende forskel på gambling og spekulation er dog, at gambling er betinget af skæbnen og afgøres af tilfældige udfald og held. Hvorimod spekulation er en nøje risikoberegning.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram