Spring til indholdet

Læsetid: 2 minutter

BNP (Bruttonationalprodukt)

BNP er en forkortelse for bruttonationalprodukt og bruges i daglig og gængs tale. Begrebet dækker over et lands samlede produktion i et bestemt tidsrum – og det samlede produktionsresultat måles typisk over et år. BNP angiver værdien af de varer og ydelser, som et land har produceret.

Hvad er BNP?

Et lands BNP også kendt som bruttonationalprodukt fortæller, hvor meget dets produktion på et år er værd. Værdien af alle landets ydelser og produkter opgøres, mens anvendte hjælpemidler fratrækkes. Termen beskriver så at sige værdien af landets samlede indkomst, der kommer ind gennem investeringer, eksport af varer og offentligt og privat forbrug.

BNP Det dækker over værdien af alle producerede produkter og servicer minus værdien af de allerede producerede varer i det endelige produkt. Dertil dækker begrebet over værdien af den endelige anvendelse (pris x mængde), ligesom BNP er samfundets samlede indkomst, der fordeles ud over det offentlige virksomheder og lønmodtagere.

Det ser derfor således ud:

Produktionsværdi ÷ anvendte råvarer og hjælpemidler = værditilvækst = BNP

Udregning af BNP inden for landets grænser

Udregningen af BNP’et  finder kun sted inden for landets grænser. Det vil sige, at hvis udenlandske virksomheder og statsborgere i Danmark eller et hvilket som helst andet land producerer her, så medregnes det i landets BNP.

BNP’et produceres altså på dansk jord. Er du derimod dansk statsborger, som har produktion uden for landets grænse, er det ikke med. Også selvom du ejer en virksomhed, der er registreret i Danmark. I denne sammenhæng skelnes mellem BNP og BNI, der står for bruttonationalindkomst. BNI er indkomst, der tilfalder landet, fra danskere udenrigs samt indenrigs.

Hvad skal BNP bruges til?

Men hvorfor overhovedet udregne et lands BNP? Udregningen foretages for at lave et lige, fælles grundlag at sammenligne landes økonomi på. Ved at regne et lands samlede produktionsværdi ud, fortæller det noget om velstanden landene imellem.

Det er dog problematisk at sammenligne større lande med mindre lande på baggrund af landets samlede BNP. Lande som Kina og Rusland har naturligvis en langt større produktion end små lande, og derfor er det nødvendigt at regne BNP’et ud pr. indbygger. Kun på den måde kan økonomien i store og små lande sammenlignes på et fair og retvisende grundlag. Og ud fra det kan det enkelte lands økonomiske status bedømmes, samtidig med at det bliver muligt at se, hvordan forskellige landes BNP vokser og falder i forhold til hinanden.

BNP’s udvikling

Igennem årene har BNP’en udviklet sig. Årsagen hertil skal blandt andet findes i den stigende befolkning i hele verdens lande. Flere folk betyder flere hænder, der kan arbejde. Dertil er produktiviteten vokset markant. Hver enkelt medarbejder får så at sige mere fra hånden end tidligere. Men hvorfor det? For det første er det takket være teknologien, som stadig bliver bedre og bedre. Med konstante forbedringer her er produktionen mere effektiv end nogensinde før. For det andet skyldes den forbedrede BNP befolkningens øgede uddannelsesniveau.

Mange regeringer baserer landets økonomiske succes på baggrund af BNP. En højere vækst anses som en øgning i velstanden. Derfor holder de et vågent øje med udviklingen fra år til år for at finde ud af, hvor stor den økonomiske vækst har været.

  • Var denne artikel nyttig?
  • JaNej

Sidst opdateret: 21/08/2020

0

... har allerede tilmeldt sig dinero!

Vidste du, at der er sendt 0 fakturaer fra Dinero?