Flowchart

Flowchart er en måde at skildre og analysere arbejdsgange eller processer på. Processerne sættes typisk op grafisk, så det tydeligt fremgår, i hvilken rækkefølge de forskellige processer skal følges, og hvilke beslutninger det er nødvendigt at træffe.

  • Læsetid: 2 min.

  • Sidst opdateret 07/05/2021


Hvad er flowchart?

I planlægnings- og udviklingsprocesser er det populært at bruge et flowchart. Flowcharten viser tydeligt, hvordan processerne skal køre, så du får det optimale flow i dine arbejdsgange eller processer.

Ofte betegnes flowchartet også rutediagram, fordi det er en grafisk opsætning af den ’rute’, du skal følge, for at arbejdsflowet kører uden problemer. Det er så at sige en køreplan for optimering af arbejdsgange og -flows.

Flowcharten var tidligere hyppigt brugt inden for programudvikling, men er i dag ikke kun begrænset til denne branche. Flowchart er et redskab til mange forskellige formål, der netop kan give et overblik over processer og arbejdsgange i mange typer virksomheder.

Hvor stammer et flowchart fra?

Manden bag udviklingen af flowcharts er Frank Gilbert, der tilbage i 1921 formulerede diagrammet. Analyseredskabet blev første gang præsenteret for American Society of Mechanical Engineers (ASME). Og i 1930’erne overførte industrialisten Allan Mogensen flowcharten til industri- og forretningsverdenen. Han oprettede kurser, hvor han lærte studenter, hvordan de kunne bruge flowcharten til at forstå arbejdsgange og processer bedre.

Hvad kan flowchartet bidrage med?

Et flowchart er et grafisk redskab til at illustrere en løsningmodel på et givent problem. Et flowchart bliver derfor brugt til at analysere, styre og dokumentere en proces på forskellige områder. Diagrammet hjælper med at visualisere, hvad der foregår, så det er lettere at forstå de forskellige processer og samtidig kortlægge, hvilke dele af arbejdsgangene eller processerne der ikke fungerer.

Hvordan opbygges et flowchart?

Flowchart konstrueres ofte gennem grafik. Opbygningen består af grafiske symboler, som forbindes med pile, der viser rækkefølgen på processerne. Du kan tegne flowchartet gennem en template i et program til at lave diagrammer.

Der findes forskellige typer af flowcharts, som alle anvender forskellige grafiske symboler og bokse. Men nogle af de mest almindelige symboler er en rektangulær form og en diamantform. Det rektangulære grafiske symbol angiver en aktivitet eller proces, mens diamantsymbolet betegner et valg.

Dog er det første grafiske symbol i et flowchart typisk angivet som en ellipse. Her indikeres starten af procesflowet, mens ’stop’ i diagrammets sidste ellipse angiver slutningen af processen.

Symbolerne er forbundet af pile. Der kan godt gå flere pile ind i en boks, men ikke ud. Det gælder dog ikke for diamantsymbolet.

Flowchart skabelon

Nedenstående er et bud på hvordan du kan komme i gang med en flowchart maker, som Word eller Powerpoint – en slags skabelon, som du selv kan arbejde ud fra, når du skal lave dit eget flowchart, til din virksomhed.

Flowchart

Spørgsmål & svar

Flowchart er et slags rutediagram, som viser en process fra start til slut i forbindelse med produktion af en vare eller andet.

Selve opbyggelsen af et flowdiagram er ret simpel, og kan nemt laves på samme måde som et hierarki.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram