Sambeskatning

Sambeskatning er et synonym for fælles beskatning. En koncern, der har et eller flere datterselskaber under sig, har i nogle tilfælde pligt til at afregne skat som en samlet helhed. Altså pligt til at gøre brug af sambeskatning.

  • Læsetid: under 2 min.

  • Sidst opdateret 13/01/2022


Hvad er sambeskatning?

Som ordet antyder, dækker sambeskatning over, at flere parter skal afregne skat sammen. En koncern, der er dækket af reglerne om sambeskatningen, skal ikke afregne skat for hvert enkelt selskab i koncernen. Skatten skal derimod beregnes som et samlet hele for både moderselskabet og alle datterselskaberne.

Det gælder både, hvis der er tale om et enkelt eller mange datterselskaber.

Hvem er ansvarlig for sambeskatningen?

I en koncern vil det typisk være moderselskabet, der fungerer som administrationsselskab. Det er dermed også moderselskabet, som tager hånd om at beregne og indmelde den fælles beskatning.

Det er på samme vis moderselskabet, der tager hånd om andre administrative sager på vegne af hele koncernen.

Dansk sambeskatning vs. international sambeskatning

Hvilke regler for sambeskatningen, som en dansk koncern skal følge, afhænger af, om den opererer på det internationale marked eller ej. Der findes nemlig både regler for dansk sambeskatning og international sambeskatning.

Hvis en koncern udelukkende opererer på det danske marked, er der ingen tvivl. Så skal den pågældende koncern sambeskattes og følge reglerne for dansk sambeskatning.

Hvis en dansk koncern derimod både opererer på det danske marked, men også har et eller flere datterselskaber i udlandet, skal den stadig sambeskattes. Men det er her frivilligt, om koncernen vil vælge regelsættet dansk sambeskatning eller international sambeskatning.

Fordele ved sambeskatning

Det er ikke nødvendigvis dårligt for en koncern, at den er underlagt reglerne om sambeskatningen. Faktisk kan det i nogle tilfælde medføre en økonomisk fordel i form af en mindre bid af kagen til skattefar, end hvis reglerne om sambeskatning ikke eksisterede.

Hvis moderselskabet i en koncern eksempelvis har opnået et skattemæssigt overskud, vil det under normale omstændigheder skulle betale en bid af kagen til skattefar. Hvis den samme koncern har et datterselskab, som ikke har formået at præstere et skattemæssigt overskud, men derimod et underskud, så slipper koncernen som helhed med et mindre beløb til SKAT.

Datterselskabet, som kommer ud med et skattemæssigt underskud, skal ikke afregne skat. Men til gengæld kan det underskud, som datterselskabet er kommet ud af det pågældende regnskabsår med, blive modregnet det overskud, som moderselskabet har præsteret.

Det bliver altså trukket fra det beløb, som moderselskabet ellers skulle have betalt til SKAT. Samlet set skal koncernen altså beskattes af et mindre beløb, takket være reglerne om sambeskatningen.

Kommer alle selskaber i koncernen ud med et skattemæssigt overskud, er der dog ikke noget, som bliver trukket fra, når det kommer til beskatning. Det er kun, hvis der er et af selskaberne, der kommer ud med et skattemæssigt underskud.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram