Betingelser – Årsregnskab – Enkelmandsvirksomhed

  • Sidst opdateret 22/12/2023

Disse købsvilkår (herefter “Vilkår”) tiltrædes ved at afkrydse “Jeg accepterer handelsbetingelser” på bestillingsformularen og gælder mellem Årsregnskabet ApS, CVR-nummer 33 35 25 14, Pilestræde 52, 2., 1112 København K (herefter “Årsregnskabet”) og dig (herefter “Kunden”). 

Bistand i forbindelse med udarbejdelse af oplysningsskema til Skattestyrelsen udbydes af Årsregnskabet til virksomhedstyperne personligt ejede mindre virksomheder og enkeltmandsvirksomheder.

Ovenstående ydelser leveres af Årsregnskabet til Visma Dinero ApS’ kunder.

Produktet

Årsregnskabets bistand til Dineros kunder, som driver virksomhed som enkeltmandsvirksomhed og personlige mindre virksomheder, består i opstilling af regnskab samt, hvor det er relevant udarbejdelse af årlige lønsumsblanket, hvorefter Dineros kunder selv indberetter de af Årsregnskabet beregnede tal til Skattestyrelsen.

Årsregnskabet kontakter Kunden første gang efter Kundens henvendelse inden for tre arbejdsdage på telefon/mail for en nærmere snak om forløbet. Når al nødvendig dokumentation er indsamlet fra Kunden, bestræber Årsregnskabet sig på at have udarbejdede alle oplysninger til Oplysningsskemaet, således Kunden kan indberette det  hos Skattestyrelsen indenfor 10 arbejdsdage.

For at kunne levere sin bistand skal Årsregnskabet have modtaget Kundens henvendelse 14 dage før en eventuelt deadline for Kundens Oplysningsskema.

Pris og betalingsbetingelser

Betaling for Årsregnskabets bistand til Kunden opkræves af Visma Dinero ApS på vegne Årsregnskabet. Prisen fremgår altid af Dineros hjemmeside, inden accept af produktet.

Ydelsen er en engangsydelse, der alene kan betales med følgende betalingskort: Visa/Dankort, VISA, MasterCard og Maestro. Betaling og dermed trækning på Kundens kreditkort sker straks ved aftalens indgåelse.

Ved trækning på Kundens kort i forbindelse med købet vil der blive sendt en faktura for købet til den af Kunden oplyste e-mail.

Levering af Produktet

I de tilfælde hvor virksomheden er en enkeltmandsvirksomhed eller personlig mindre virksomhed består ydelsen i opstilling af regnskab, hvorefter Dineros kunder selv indberetter de af Årsregnskabet beregnede tal til Skattestyrelsen. Årsregnskabet udarbejder Oplysningsskema, som bliver sendt til den mailadresse, som er blevet oplyst af Kunden.

Ingen refundering eller fortrydelsesret

Ydelsen udbydes udelukkende til erhvervsdrivende, og der gælder derfor ingen 14 dages fortrydelsesret.  

Kundens forpligtelser

Kunden forpligter sig til at have færdiggjort sin bogføring for det regnskabsår, for hvilket Kunden får udarbejdet sit Oplysningsskema, herunder at der er bogført op til slutdato, og at bogføringen og banken stemmer på regnskabsårets slutdato.

Lever Kunden ikke op til sin forpligtelse til bogføring, forbeholder Årsregnskabet sig retten til at få betaling for den tid, Årsregnskabet har brugt på at udarbejde Kundens Oplysningsskema, dog maksimalt 1.000 DKK + moms. Beløbet faktureres af Visma Dinero ApS, CVR-nr. 34 73 15 43 på vegne af Årsregnskabet efter Årsregnskabets meddelelse.

Årsregnskabet forbeholder sig retten til at stoppe opstillingen og udarbejdelsen af Kundens Oplysningsskema, såfremt forhold indtræffer, der gør udarbejdelsen umulig. Skulle ovenstående ske, får Kunden besked i rimelig tid og Kundens betaling for ydelsen som Årsregnskabet skulle levere returneres til det kreditkort, Kunden har betalt med.

Ansvar

Årsregnskabet er ansvarlig overfor kunden for udarbejdelse af Oplysningsskema til Skattestyrelsen. Visma Dinero ApS er ikke part i aftalen mellem Årsregnskabet og Kunden, og Kunden kan i relation til aftalen mellem Kunden og Årsregnskabet alene rette krav mod Årsregnskabet.

Visma Dinero ApS fraskriver sig ethvert ansvar i relation til aftalen mellem Årsregnskabet og Kunden, services og brug af Dineros platform, uanset om dette opstår i kontrakt eller uden for kontrakt, herunder for følgeskader eller andre indirekte tab, samt tab der er opstået som følge af simpel uagtsomhed. Visma Dinero ApS er ikke ansvarlig for eventuelle fejl i Årsregnskabets ydelse til Kunden, der er opstået på baggrund af urigtige oplysninger indhentet fra offentlige registre, fra revisor eller Kundens regnskab.  

Dinero er ikke ansvarlige for nedbrud eller midlertidige afbrydelser på Dineros platform, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking) eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for Dineros kontrol. Det kan ikke garanteres, at du kan benytte downloadede filer på enhver PC, og benyttelse vil altid forudsætte, at du er i besiddelse af software, der kan åbne/læse relevante filer.

Kundens Data

Kunden bemyndiger Visma Dinero ApS til at udlevere de informationer Kunden indtaster med Årsregnskabet, således at Årsregnskabet kan levere sin ydelse i henhold til nærværende aftale til Kunden. Al data behandles fortroligt og deles ikke med andre end Årsregnskabet uden samtykke fra kunden.

Årsregnskabet ApS tildeles automatisk en revisoradgang til Kundens regnskab i Dinero. Det gør de med henblik på at kunne indsamle nødvendig information og samtidig forstyrre dig mindst muligt. Denne adgang fjernes igen, når arbejdet er udført.

Kundens adgang til egne Data

Så snart betaling har fundet sted, bliver Kunden oprettet som kunde hos Årsregnskabet. Kunden modtager log-in informationer til denne bruger på den af Kunden oplyste e-mail. Her kan Kunden se sine oplysninger, uploade de nødvendige oplysninger/dokumenter samt følge hvor langt sagen er i forløbet. Upload af dokumenter efterspurgt af Årsregnskabet er nødvendigt for, at Årsregnskabet kan levere sin ydelse.

Kunden har til enhver tid adgang til denne bruger og det uploadede data. Vi gemmer af lovmæssige grunde dine data i fem år og tager back-up af dine data dagligt. De fem år løber fra den dag du bestiller Produktet. 

Persondatapolitik

Når Kunden benytter sig af Årsregnskabets ydelse, indsamles kun de oplysninger, som Kunden selv angiver, herunder CVR-nummer, adresse, by, postnummer, e-mail og telefonnummer. Formålet hermed er at Årsregnskabet skal kunne levere sin ydelse. Oplysningerne deles alene med Årsregnskabet. 

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi har registreret om dig. Det gør du ved at kontakte os. Oplys i den forbindelse dit CVR-nummer og firmanavn. 

Tvister

Opstår der uenighed mellem Kunden og Årsregnskabet skal uenigheden afgøres efter dansk ret med Byretten i København som første instans.

Gyldighed

Disse betingelser er gyldige fra d. 10.3 2022.

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram