Spring til indholdet

Betingelser – Visma Rating kreditrapporter

ACCEPT AF KØBSVILKÅR
1.1. Nærværende købsvilkår (herefter “Vilkår”) tiltrædes ved at afkrydse “Jeg har læst og accepterer vilkår” og gælder mellem Dinero Regnskab ApS, CVR-nummer 34731543, Vesterbrogade 1 L 6. sal, 1620 København V herefter “Dinero” og dig som kunde.

KØBSAFTALENS INDHOLD
2.1. Ved accept af disse Vilkår erhverver Kunden retten til at efterspørge og modtage kreditvurdering (herefter “Tjenesten”) af et eller flere selskaber i henhold til bestillingsformularen, som udfyldes ved køb af Tjenesten.

PRISER OG BETALING
3.1. Betaling af Tjenesten sker på tidspunktet for bestilling.

3.2. Faktura for køb af Tjenesten bliver sendt via e-mail til den mailadresse, der er blevet oplyst ved bestilling af Tjenesten.

3.3. De til enhver tid gældende priser kan findes på Dineros hjemmeside. Alle priser er ekskl. moms.

FORTRYDELSESRET
4.1. Applikationen og tillægsprodukter/-ydelser udbydes udelukkende digitalt til erhvervsdrivende, og der gælder derfor ingen 14 dages fortrydelsesret.

LEVERING
5.1. Levering af Tjenesten sker via e-mail, til den mailadresse som er blevet oplyst ved bestilling af Tjenesten.

5.2. Levering af Tjenesten vil normalt ske inden for 24 timer.

RETTEN TIL AT ANNULLERE
6.1 Dinero forbeholder sig retten til at anullere bestillinger, før levering har fundet sted. Dinero har til hensigt at levere i overensstemmelse med de leveringstider, som er angivet ovenfor, men forsinkelser kan forekomme.

ANSVAR
7.1. Dinero fraskriver sig ethvert ansvar i relation til disse Vilkår, services eller brug af Tjenesten, uanset om dette opstår i kontrakt eller uden for kontrakt, herunder for følgeskader eller andre indirekte tab samt tab der er opstået som følge af simpel uagtsomhed. Dinero indestår desuden ikke for eventuelle fejl i kreditvurderingen, der er opstået på baggrund af urigtige oplysninger indhentet fra offentlige registre.

PRIVATLIVSPOLITIK
8.1 Personoplysninger bliver behandlet i henhold til vores privatlivspolitik, som du kan finde her https://dinero.dk/sikkerhed/privatlivspolitik/.

8.2 Ved betaling behandles dine personoplysninger. Mere information om behandling af personoplysninger ved betaling kan findes her: https://dinero.dk/sikkerhed/underleverandoerer/.

TVISTER
9.1. Disse Vilkår er undergivet dansk ret og enhver tvist, der udspringer af købet, herunder disse Vilkår, skal anlægges ved Byretten i København.

GYLDIGHED
10.1. Disse Vilkår er gyldige fra d. 1. marts 2020.

0

... har allerede tilmeldt sig dinero!

Vidste du, at der er sendt 0 fakturaer fra Dinero?