Retningslinjer og vilkår for API-partnere

  • Sidst opdateret 15/08/2023

  1. Fair use-politik

For at opretholde optimal ydeevne af vores API og sikre, at alle partnere og kunder får en god oplevelse, opfordrer vi alle udviklere til at overveje og optimere deres opkald og flows. 

Hvis en integration skaber en for stor belastning af API’en, står Dinero frit for uden varsel at begrænse integrationens adgang til vores API’er eller de berørte aftalers adgang til API’erne. Dinero vil tilbyde hjælp og guide til, hvordan man optimerer den tekniske implementering.

  1. Test af integration

Dinero har et “åbent” API og man er derfor velkommen til at oprette en integration til os. Der vil blive foretaget et såkaldt “technical review” af integrationen. Men for at kunne sikre, at vores brugere kun tilbydes kvalitets integrationer, tjekker vi op på scopes og at integrationen virker, du kan læse mere herom her: https://developer.dinero.dk/documentation/review/

  1. Krav

Vi kræver at alle integrationer skal benytte vores token-baserede godkendelse. 

Vi kræver tilmed, at alle integrationer er i overensstemmelse med vores politik for fair use.

  1. Misbrug af Dineros API

Såfremt Dinero bliver opmærksom på misbrug af vores API eller manglende overholdelse af vilkårene for integrations partnere, så forbeholder vi os retten til at deaktivere integrationen.

  1. Anmodning om API-partnerskab

Dinero API er REST-baseret, hvilket er nemt at arbejde med og velkendt for udviklere.
Ønsker du at indgå et integration-partnerskab med Dinero, kan du læse mere herom i vores dokumentation på developer.dinero.dk

  1. Særlige vilkår for afsendelse af SMS via Dineros API

Dinero har gjort det muligt at sende SMS via API til kunder inden for Danmark.

Ved afsendelse af SMS via Dineros API opkræves der 1 kr. pr. afsendt SMS. Dinero opkræver betaling for afsendte SMS via API ved fakturering pr. kvartal. Dinero sender en faktura, samt en opgørelse af antal afsendte SMS’er via API’et. 

Ved misligholdelse af de særlige krav for afsendelse af SMS kan Dinero deaktivere integrationen, som beskrevet under pkt. 4.

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram