Spring til indholdet

Integration til
Hokas

Synkroniserer dine posteringer og gebyrbogføringer hele 3 gange i døgnet. Det betyder hurtigere bogføring og tid sparet.

Om Hokas

Hokas er en påmindelse- og rykkerservice, der går ind og hjælper virksomheder med en kontinuerlig opfølgning på udestående fakturaer, hvor du som kreditor, stadig vil have den fulde kontrol over selve rykkerprocessen.
Inkluderet i servicen er også fri support samt eget login til debitorer, så de let kan finde deres samlede udestående samt dertilhørende fakturakopier.

Med Hokas får du:

 • Kontinuerlig fakturaopfølgning
 • Gratis support
 • Debitorlogin
 • Personlig sagsbehandler
 • Nem overgang til inkasso
 • Fleksibel rykkerprocedure på den enkelte debitor.

Du vil modtage en liste med udestående fakturaer en eller flere gange ugentligt, så du kontinuerligt kan få indkrævet udestående, og dermed styrke dit cashflow og likviditet.

Beskrivelse af Hokas-integrationen:

Posterings synkronisering (RA)

 • Synkroniserer 3 gange* i døgnet alle posteringer på debitorer
 •  Kl. 6:00, 12:00, 18:00*
 • En synkronisering tager op til 30 min. afhængigt af antal fakturaer/betalinger
 • Der synkroniseres kun åbne fakturaer/kreditnotaer/betalinger/gebyrer og renter, dvs. ikke-udlignede posteringer på debitorer i Dinero
 • Der synkroniseres kun fakturaer dannet i Dinero’s fakturamodul + gebyrer og renter dannet i Hokas.

Gebyrbogføring

 • Gebyrbogføringen kører 3 gange* i døgnet inden Posterings synkroniseringen
 • Bogfører tilskrevne renter og gebyrer fra Hokas som ny faktura i Dinero
 • Gebyret bogføres med teksten: ’Hokas gebyr [KundeNr] faktnr. [FakturaNr] – ID: [HokasID]’
 • Ved næste Posterings synkronisering rapporteres gebyret + evt. åbent fakturabeløb tilbage til Hokas som én linje, der indeholder fakturaoplysninger + samlet restbeløb (faktura + gebyr). Man vil derfor opleve, at der er færre åbne posteringer end i Dinero, da gebyrer og renter bliver tilknyttet den respektive faktura i programmet.

Overvågning af betalinger

 • Anvendes kun ved Hokas-Standard, som er en gratis løsning, hvor der tages betalte renter og gebyrer
 • Overvågningen af nye betalinger kører 3 gange* i døgnet umiddelbart efter Gebyr bogføringen
 • Denne kørsel holder øje med om debitor har indbetalt de tilskrevne renter og gebyrer
 • Hvis en debitor ikke betaler renter og gebyrer, eller i af anden årsag ønsker, at afskrive dette, skal afskrivningen ske i Hokas-applikationen
 • Ved afskrivning af gebyret i systemet, vil der automatisk ske en bogføring ved næste Gebyr bogføring, som tilbagefører og udligner det ønskede i Dinero
 • Såfremt et gebyr ikke afskrives i Hokas , vil programmet fortsætte med inddrivelsen af dette også selvom hovedstolen er betalt.

PDF-overførsel

 • Alle pdf’er for åbne fakturaer overføres til fra Dinero til Hokas’ program, så jeres debitorer selv kan logge ind og hente kopi af deres faktura
 • Denne kører umiddelbart efter Gebyr bogføringen
 • Køres kun for nye fakturanumre, i tilfælde af ændring i en tidligere faktura vil denne ikke blive overført på ny.

* kan justeres individuelt pr. Dinero konto.

Sådan integrerer du med Dinero

Åben nedenstående link og udfyld felterne:
https://hokas.dk/integration-api/select-erp?integration_id=dinero

0

... har allerede tilmeldt sig dinero!

Vidste du, at der er sendt 0 fakturaer fra Dinero?