Auktion

En auktion dækker over en særlig salgsform, hvor varer sættes til salg, og en række købere har mulighed for at byde. Købere byder på skift, og varen sælges til den, der byder højest.

  • Læsetid: 2 min.

  • Sidst opdateret 09/03/2021


Hvad er en auktion?

På en auktion sættes forskellige genstande til salg. Her udarbejdes ofte et katalog over de varer, der er til salg på auktionen. Du kan frit komme til auktion, men nogle gange kræves det, at du lader dig registrere for at byde i auktionssalen, hvis du ikke bare vil kigge på budrunden. Den, der byder højest, får lov til at købe varen. Men både sælger og køber skal betale et salær, der udgøres af en i forvejen fastsat procentdel af salgsprisen. Auktion er altså en salgsform, der handler om forøgelse, fordi prisens øges ved at budgivere overbyder hinanden.

Der findes flere store auktionshuse i Danmark. Blandt andet er Lauritz og Bruun Rasmussen nogle af de mest kendte.

Hvad er en auktionarius?

En auktionarius kaldes også auktionslederen. Det er ham, der præsenterer de varer, som er sat til salg på auktionen, og det er ham, der holder styr på de forskellige bud.

Det er også auktionariussens opgave at sætte et startbud som udgangspunkt for budrunden. Han styrer buddene ved at foreslå en ny pris, som ofte sættes procentvis i forhold til salgets størrelse.

Hvordan foregår en auktion?

Auktionen foregår ved, at forskellige genstande opråbes af auktionarius, og de besøgende kan frit byde på varen. Når en køber ønsker at afgive et bud, kan vedkommende enten løfte hånden eller et bydeskilt. Du skal derfor ikke være bekymret for, at du har afgivet et bud, hvis du strækker dig, klør dig eller andet. Auktionarius og budgiver har altid øjenkontakt, så der ikke hersker tvivl om buddet.

En vare bliver solgt ved, at auktionarius gentager et givent beløb tre gange eksempelvis med ordene ”10.000 første gang, 10.000 anden gang, 10.000 tredje gang”. Hvorefter han slår en auktionshammer ned i bordet og siger ”solgt for 10.000”. Derfor kaldes salgsprisen også ofte hammerslagsprisen. Hvis der er stor efterspørgsel på en vare, kan hammerslagsprisen ofte overstige vurderingsprisen, der angiver værdien af varen.

Hvordan kan du byde?

Du kan som nævnt byde på en auktion ved at være fysisk til stede, men du kan også byde på andre måder, hvis du ikke har mulighed for at møde personligt op. En anden måde er nemlig via et kommissionsbud. Det betyder, at du får en medarbejder fra auktionshuset til at byde på dine vegne. Men kun op til et aftalt maksimumbeløb. En tredje mulighed er telefonbud, hvor du allierer dig med en, der er fysisk til stede og fortæller dig, hvordan budrunden går. Den fremmødte byder for dig, mens du sidder med over telefonen.

Online auktion

Udover traditionelle auktioner, hvor du personligt møder frem, findes der også et hav af netauktioner. De velkendte auktionshuse har også en online auktionsside, ligesom der også findes en række auktioner for private, der sælger tøj, møbler og lignende.

På online auktioner er der ikke en auktionarius tilknyttet. Den elektroniske auktion løber over en bestemt tidsperiode, hvor der ofte er angivet en startpris, og interesserede kan derfor lægge digitale bud lige indtil deadline.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram