Avance – Hvad er det?

Avance dækker over den sum, som en virksomhed tjener på produkter, service eller ydelser. Omkostningerne skal være mindre end indtjeningen, for at du kan skabe en fortjeneste. Derfor bruges fortjeneste også ofte som udtryk for avance.

  • Læsetid: under 2 min.

  • Sidst opdateret 13/06/2023


Penge avance

Hvad er avance?

Avance er det beløb du ligger oveni din indkøbspris for at tjene penge på de varer du videresælger. Når en butik sælger tøj, er der omkostninger forbundet med det. De køber en bluse ind til en bestemt pris, men sælger den til en pris, der er højere end den, de selv har givet.

Butikken tjener derfor på salget af varen, og avancen er derfor et udtryk for det samlede beløb, der står tilbage, når de trækker indkøbsprisen fra salgsprisen.

Udregn avancen

Det er ganske let at regne ens avance ud. Og du kan både regne den ud i kroner og i procenter. En udregning i kroner kan se sådan her ud:

Hvis du som cykelforhandler køber en cykel ind til 7.500 kroner, men sælger den til en kunde for 10.000, står du med dette regnestykke, hvor du skal trække købsprisen fra salgsprisen:

10.000 – 7.500 = 2.500 kroner

Du får dermed en avance på 2.500 kroner for salget af cyklen.

Ønsker du oveni at udregne, hvor stor din fortjeneste på cyklen er i procenter, ser regnestykket således ud:

2.500 / 10.000 * 100

Her skal du i stedet tage fortjenesten fra før og dividere med salgsprisen. Det beløb ganger du efterfølgende med 100. Avancen i procent bliver her 25 %, og for hver gang du sælger den samme cykel, får du en fortjeneste på 25 %.

Beregn din bruttoavance

Regler for avance

Der er forskel på, hvor meget avance du får i et supermarked og hos en bilforhandler. Men uanset hvilken branche du befinder dig i, har du i Danmark mere eller mindre frie hænder til at sætte dine priser på ydelser og produkter, som du vil. Du bestemmer altså selv, hvad dine varer skal koste.

Dog spiller markedet en væsentlig rolle for prisfastsættelsen. Der er mange om buddet, og derfor er du tvunget til at sætte dine priser i forhold til dine konkurrenter. Sætter du dine priser for højt, vil forbrugerne hurtigt skubbe dig ud af markedet.

Hvis priserne på en service eller vare er sat urimeligt højt, kan Konkurrencerådet dog træde ind og lægge et loft på avancen.

Hvorfor har jeg lav avance?

Hvis du oplever, at du har en lav avance på dine ydelser eller produkter, kan en del af forklaringen ligge i, at du ofte sælger dine varer til udsalgspris. Det har naturligvis betydning for din samlede avance, da differencen mellem din indkøbspris og din salgspris vil mindskes, hvis du giver rabatter på dine indkøbte varer.

Spørgsmål & svar

Hvad er avance?

Avance er det beløb du ligger oveni din indkøbspris for at tjene penge på de varer du videresælger.

Hvordan beregnes det?

Salgspris – Indkøbspris = Avance

Hvad er realiseret avance?

Den realiserede avance, er den avance du ender med at opnå.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram