Cohort – Hvad er det?

Cohort er betegnelsen for en gruppe af mennesker, som deler bestemte kendetegn. Det kan eksempelvis være, de har besøgt din hjemmeside inden for den samme uge. En analyse af forskellige cohorts kan give dig og din virksomhed et indblik i, hvilke tiltag der virker hos kunderne.

  • Læsetid: 2 min.

  • Sidst opdateret 15/03/2022


Hvad er en cohort? 

Cohort, eller kohorte som det hedder på dansk, er et nøglebegreb inden for virksomhedernes verden. Ordet stammer oprindeligt fra et gammelt romersk udtryk, som betød en deling af soldater på 400-500 mand. 

I dag bruges begrebet cohort i analysemæssige sammenhænge, hvor det dækker over en gruppe af mennesker, som har nogle fælles kendetegn. Det kan eksempelvis være, at de har besøgt din virksomheds hjemmeside inden for det samme tidsrum. 

Den adfærd, gruppen udviser på din hjemmeside, kan du efterfølgende analysere, så du lærer de besøgende bedre at kende. 

Lær dine kunder at kende med en cohort-analyse 

Virksomheder i alle størrelser har behov for at lære deres besøgende og deres færden på hjemmesiden at kende. Jo større kendskabet er til kunderne, desto større er chancen for at tilbyde ydelser eller en service, som rammer plet i forhold til kunderne. 

Det kan være forskelligt, hvad man vælger at inddele en cohort under; fx en gruppe af mennesker, som har besøgt din hjemmeside inden for samme måned, uge eller dag. 

Få et indblik i, hvad der virker 

Hvis du løbende laver e-mailkampagner, udbyder nye services eller lignende, kan det hurtigt blive svært at holde et overblik over, hvad der konkret virker på dine kunder. 

Men inddeler du de forskellige kunder og besøgende i forskellige cohorts, kan du bedre se, hvilke tiltag der har haft den største effekt, og hvad der ikke har virket. 

Har du fx haft en e-mailkampagne kørende på en bestemt dato, kommer alle dine besøgende på hjemmesiden den dag til at tilhøre den samme cohort. Har du et par uger senere en anden e-mailkampagne kørende, vil de besøgende den dag også komme til at tilhøre deres egen cohort. 

Sammenligner du efterfølgende de forskellige cohorts, kan du få et indblik i, hvilke services og tiltag der tiltaler din målgruppe bedst. 

Hvad kan du bruge cohort-data til?

En cohort-analyse er et vigtigt redskab for, at du kan forstå den adfærd, som en gruppe af dine besøgende udviser. Du kan blandt andet vælge at bruge den indsamlede data til at: 

  • Se effekten af forskellige markedsføringstiltag. Det kan eksempelvis være en e-mailkampagne. 
  • Forstå, hvordan du kan sikre en bedre fastholdelse af dine brugere og dermed øge din indtjening
  • Få et indblik i, hvad der påvirker de forskellige besøgende til at gå fra at være besøgende til at være reelle kunder, samt hvornår det sker. 

Hvilke værktøjer kan du bruge til at indsamle data?

Der findes forskellige værktøjer, du kan gøre brug af for at indsamle cohort-data. Ved brug af det valgte værktøj kan du få en rapport, som gør det nemt for dig efterfølgende at gennemgå og bruge den indsamlede data. 

Du kan fx bruge følgende programmer:

  • Mixpanel
  • Google Analytics

Måske kender du allerede de ovennævnte programmer? Særligt Google Analytics er et hyppigt anvendt dataværktøj for folk, der ejer en hjemmeside. Programmet er gratis og nemt at installere og giver dig mulighed for at få en masse forskellig viden om dine brugere. 

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram