Indtjening – Hvad er det?

Indtjening er den mængde af profit, som en given virksomhed kan producere over en nærmere bestemt periode og vil typisk referere til indkomst efter skat. Den er et mål for din virksomheds evne til at generere et overskud.

  • Læsetid: 2 min.

  • Sidst opdateret 15/03/2022


Hvad er indtjening?

Når du har en virksomhed, er der flere nøgletal, som kan fortælle, om din virksomhed klarer sig godt eller mindre godt. Her er indtjeningen et meget fint parameter. Indtjeningen dækker typisk over nettoindkomsten. Det vil sige, at alle virksomhedens variable omkostninger er trukket fra. Indtjeningen er med andre ord den profit, som skabes enten pr. kvartal eller pr. år.

Indtjening, aktiekurs og overskud

Da indtjeningen har stor betydning for en virksomheds rentabilitet, vil den følgeligt også have betydning for en virksomheds aktiekurs. Groft sagt vil en øget indtjening føre til en stærkere aktiekurs, mens en nedsat indtjening vil have en negativ effekt på aktiekursen. Indtjeningen fortæller nemlig en del om, hvorvidt der er tale om en sund forretning, som investorer kan have interesse i at poste penge i.

Indtjening og omsætning

Indtjening er altså et meget vigtigt element, når både virksomhedsejere og eksterne analytikere skal vurdere en given virksomhed. Indtjeningen fortæller nemlig også, hvorvidt en virksomhed er i stand til at generere et overskud ud fra omsætningen. Jo bedre du er til det, jo højere vil din indtjening være. I forbindelse med aflæggelse af årsregnskab vil der blandt andet blive set på, om virksomheden opfylder forventningerne. Derfor har indtjeningen en øjeblikkelig indvirkning på virksomhedens værdi.

Hvor profitabel er din virksomhed?

For at kunne analysere en virksomheds indtjening benyttes et nøgletal, der kaldes for indtjeningsevne. Igen handler dette om grundigt at undersøge, hvor god en virksomhed er til at skabe overskud af omsætningen. For at komme dette tal nærmere benytter man sig traditionelt af begreberne overskudsgrad, egenkapitalforretning og afkastgrad.

Overskudsgrad

Overskudsgraden handler helt basalt om, hvor stor en del af din omsætning, der til slut bliver til overskud, og du kan beregne den således:

Overskudsgrad = Resultat før finansielle omkostninger / Nettoomsætning

Egenkapitalforretning

Dette nøgletal drejer sig om, om det bedst kan betale sig for ejeren at have sine penge stående i virksomheden frem for at investere dem i eksempelvis værdipapirer eller blot have dem stående i banken. Du finder tallet for egenkapitalforretning således:

Egenkapitalforretning = Årets resultat / Egenkapital

Er egenkapitalen lav, kan det betyde at indtjeningen vile være bedre ved at investere pengene, fremfor at have dem i virksomheden.

Afkastningsgrad

Afkastningsgraden handler om at få et udtryk for den rente, som din virksomhed skaber gennem sine aktiver. Her skal virksomheden helst kunne generere et højere afkast end det, du ville kunne få via værdipapirer eller almindelig opsparing i banken. Du kan beregne tallet for afkastningsgraden på denne måde:

Afkastningsgrad = Resultat før finansielle omkostninger / Aktiver

Når du sørger for at holde øje med disse nøgletal over en længere periode, kan du ved selvsyn konstatere, om din virksomhed bevæger sig i den rigtige retning. Om ikke andet er det i hvert fald en god ide at bruge tid og kræfter på at regne overskudsgraden ud, som i første omgang er det vigtigste parameter, når du skal måle din indtjening.

Du kan med fordel også læse nærmere om Cost-benefit analyse.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram