Spring til indholdet

Vigtig viden For revisorer

Vi har her samlet svarene på de spørgsmål, vi oftest hører fra revisorer og bogholdere.

Er du revisor eller bogholder, og er du nysgerrig på, hvad Dinero er for en størrelse, er du kommet til rette sted.

Her på siden kan du se, hvilke virksomhedstyper Dinero er skabt til – og hvordan du som professionel arbejder sammen med systemet.

Hvem er Dinero for?

Dinero kan bruges af alle virksomhedstyper, men er især egnet til alle de virksomheder, der har op til en håndfuld ansatte og et mindre avanceret regnskabsbehov.  

Systemet indeholder den traditionelle kassekladde, fakturering inkl. EAN, tilbudsmodul, ordrebekræftelser, købsmodul med indbygget bogføringshjælp, bilagsscanner, anlægskartotek med automatiske afskrivninger, posteringslister, rapporter, debitor- og kreditormodul, automatisk momsrapport til let indberetning, bogholdersupport fra 9-22 året rundt – og en masse andet.

Savner du alligevel funktioner, kan vores mere end 110 integrationer sikkert hjælpe – se dem lige her.

Hvad så med moms?

Dinero fungerer til både momspligtige og momsfritagede virksomheder.
Overgangen mellem at være momspligtig og momsfritaget er ganske smidig, og du kan skifte imellem de to indstillinger i systemet med få klik.

Samtidigt holder Dinero styr på alle momstyperne (DK, EU og verden), og systemet registrerer alle nødvendige informationer til udfyldelse af rubrikkerne A – C. Det sikrer en korrekt udfyldelse af momsen, uden at brugeren behøver kende til alle faldgruberne.

Se momsrapporten under Skat -> Moms

Dinero udarbejder automatisk en rapport, der holder styr på EU-salg uden moms – nøjagtigt som kravene foreskriver det til SKATs listeangivelse.

Hvilke rapporter kan jeg arbejde med i Dinero?

I Dinero finder du følgende rapporter: Resultatopgørelse, balance, saldobalance, åbningsbalance og momsrapport.
Du har mulighed for at vise og skjule konti med 0-saldo, kontonumre, momskoder samt simulere kassekladdeposteringer og få vist sammenligningstal fra sidste år.

Hvor er kassekladden?

Kassekladden i Dinero finder du gennem denne sti:
Bogføring -> Kassekladde.
Kassekladden i Dinero er meget lig dem, du kender fra andre systemer. Øverst til højre i kassekladden finder du en “hjælp” knap, som viser dig dine genveje.
Vil du have fem hurtige tips til kassekladden – så se lige her

Hvad er Dinero Crowd?

Dinero Crowd er vores hjælp til bogføring. Det er en slags digital bogføringsassistent, som er udarbejdet af en tidligere revisor med mere end seks års erfaring hos Deloitte. 

Servicen er skabt, så brugerne nemt og hurtigt kan relatere til bogføringen – og så du som revisor/bogholder lynhurtigt kan se, at brugeren har taget stilling til fradragsretten på omkostningen. 

Tag nu fx et køb som blomster. Når det skal registreres, bliver brugeren spurgt, om det er til ansatte eller forretningsforbindelser. Efter brugerens valg udregner Dinero selv momsen, som bogføres på en konto, der indeholder en beskrivelse af fradragsretten. 

Det simple spørgsmål og valg letter altså dit arbejde i forbindelse med, at du skal lave  momssandsynliggørelsen og beregne skatten.

Hvor finder jeg min kundes bilag?

Ønsker du at gennemgå din kundes bilag, finder du dem i Bilagsoversigten.

Tryk på Bogføring i venstremenuen og vælg Bilagsoversigt.

Her ligger de bilag, din kunde har bogført, samt de bilag, som er uploadet men endnu ikke bogført. Tryk på bilaget, du vil se nærmere på, eller hold musen over fil-ikonet for at se en forhåndsvisning direkte på oversigten.

Obs.! Du kan også bede din kunde uploade bilag til senere bogføring direkte i kassekladden.

Hvordan fungerer funktionen slet/ret bilag? 

Vores Slet/ret et bilag-funktion overholder alle regler i bogføringsloven. Når brugeren sletter eller retter et bilag, modposterer eller omposterer Dinero automatisk posteringen og sikrer en korrekt håndtering af nummerserien. 

Du eller SKAT kan altid se de slettede bilag i papirkurven og følge transaktionssporet.

Se slettede bilag under Indstillinger (tandhjulet) -> Papirkurv.

Hvad med transaktionssporet?

Det er faktisk super nemt at følge bilag til bogføringen. 

Du kan både se posteringerne på en udvalgt konto eller se alle posteringer samlet. Listerne indeholder alt fra dato, bilagsnummer, tekst, beløb og momskode. Oven i hatten er det muligt at klikke på bilaget og se bogføringen for netop dét bilag, du sidder med.

Se posteringer under Regnskab (mappeikonet) -> Posteringer.

Hvordan eksporterer jeg alle posteringerne?

Eksportér her: Regnskab (mappeikonet) -> Posteringer -> Hent som fil.
Den eksporterede liste indeholder alt fra dato, bilagsnummer, tekst, beløb og momskode. Listen er udarbejdet som en kommasepareret fil – lige til at smide i Excel.

Hvordan får jeg eller kunden eksporteret regnskabstallene til mig?

Du eller kunden kan til enhver tid eksportere regnskabstallene til Excel ved at vælge Regnskab (mappen oppe i højre hjørne) -> Rapporter -> Saldobalance -> Download fil.

Rapporten er lavet så smart, at du kan kopiere saldobalancen direkte ind i dit program. 

Du skal hverken slette sumkonti eller tomme linjer, fordi rapporten er specielt lavet til formålet.

Hvor finder jeg debitor- og kreditorsaldolisterne?

Tryk på “Kontakter” i venstremenuen og vælg kunde- eller leverandørsaldolisten (det kalder vi dem i Dinero). 

Som udgangspunkt får du et samlet aldersopdelt overblik, men vil du undersøge en kontakt nærmere, kan du trykke på navnet, så du blandt andet kan finde kontoudtog.

Er der bankafstemning i Dinero?

Yes! Tryk på “Bank” i venstremenuen. Når kunden én gang har skabt forbindelse mellem Dinero og deres bank, importeres bankposteringerne automatisk til afstemningen hver eneste dag. 

På den måde slipper du for at vente på, at bankfiler bliver sendt fra kunden – ligesom du slipper for at importere filer til systemet. Det hele kører automatisk.

Hvordan fungerer årsafslutning i Dinero?

Når det kommer til årsafslutning, foregår det meget enkelt i Dinero.

Systemet danner nemlig åbningsposter for det efterfølgende regnskabsår dynamisk.

Det betyder, at primoposterne for 2019 fx tilpasses automatisk, hvis du laver efterposteringer for regnskabsår 2018. Du slipper altså for at lave en “årskørsel”.

For at sikre, at du eller din kunde ikke ved en fejl får bogført i et afsluttet regnskabsår, kan du afslutte året. Det gør du ved at klikke på Indstillinger (tandhjulet) og vælge regnskabsår. 

Find herefter regnskabsåret, tryk på Mere og vælg Afslut regnskab.

Hvor indtaster jeg en åbningsbalance?

Klik på “Indstillinger” (tandhjulet) -> “Regnskabsår” -> Find regnskabsåret -> Tryk på “Mere” og vælg ”Rediger regnskabsår”. Tryk så på knappen “Åbningsbalance”. 

Herefter kan du indtaste slutbalancen for det tidligere system direkte ud for hver konto – og gemme til sidst. 

Bonusinfo:

Du kan med fordel oprette nye konti til “gamle” debitorer og kreditorer. Det gør dem nemmere at afstemme på et senere tidspunkt.

Det kan fx være en god idé at oprette 53010 til debitorer og 63010 til kreditorer.

Hvordan er regnskabsmaterialet sikret, når det ligger “i skyen”?

Der er næsten ikke et sikrere sted at opbevare sit regnskabsmateriale end i skyen. Når alt materiale er lagt i skyen, sker der fx ingenting, hvis din computer bliver stjålet, eller huset brænder. 

Du kan læse mere om, hvordan vi sikrer data på nedenstående link. Der er revisorgodkendelse med erklæring (3402) fra Deloitte på sikkerheden.

Se mere om vores sikkerhed her.

Er det lovligt at smide papirbilag ud?

Så længe materialet til enhver tid opbevares i fem år, må materialet gerne opbevares elektronisk.

Bogføringsloven §10, stk. 2 siger, at regnskabsmaterialet skal opbevares på et elektronisk medie, mikrofilm, papir eller andet medie, så længe det er muligt at udskrive i klarskrift. Regnskabsmaterialet defineres blandt andet som bilag jf. lovens §5. Derfor er det helt lovligt at smide sine bilag ud, efter de er uploadet i Dinero.

Får jeg penge for at anbefale jer?

Nej, vi udbetaler ikke kommission til revisorer og bogholdere for at anbefale os – i modsætning til mange andre regnskabssystemer. Til gengæld favoriserer vi heller ikke bestemte revisorer og bogholdere frem for andre. 

Kan jeg få kunder fra jer?

Ja – det kan du. Opret dig på vores revisortilmeldingsside, så henviser vi til bl.a. dig, når en bruger i dit område kontakter os.

0

... har allerede tilmeldt sig dinero!

Vidste du, at der er sendt 0 fakturaer fra Dinero?