Erhvervelsesmoms

Erhvervelsesmoms eller EU-moms er en afgift, du skal pålægge din faktura, når du handler med andre EU-lande. EU-momsen skal figurere både som udgående moms og som indgående moms, hvorefter din erhvervelsesmoms ender på 0.

 • Læsetid: under 2 min.

 • Sidst opdateret 18/06/2021

Dinero hjælper dig med at holde styr på din erhvervelsesmoms helt automatisk, når du bogfører med vores skabeloner.

Hvad er erhvervelsesmoms?

Du vil sikkert komme ud for, at du bliver nødt til at handle med en virksomhed i EU. Og her kommer erhvervelsesmoms ind i billedet, som også er kendt under navnet EU-moms. Det drejer sig altså om en afgift, der pålægges en vare eller ydelse, når du har købt noget fra en udenlandsk virksomhed.

Her er det vigtigt, at du er opmærksom på, at du selv skal betale og ikke mindst selv beregne dansk moms af varen eller ydelsen. Erhvervelsesmomsen udgør 25 procent. Du skal i øvrigt være opmærksom på, at det er vigtigt, at du skelner mellem varer og ydelser – og det gælder både, når du køber og sælger.

Oplys erhvervelsesmoms i momsregnskabet

Når du køber en vare eller en ydelse i et andet EU-land, skal du føre særskilte konti i dit regnskab, hvor du skal indberette erhvervelsesmomsen samt købet. Du skal være meget opmærksom på, at momsen ikke vil være pålagt den faktura, som du modtager for ydelsen eller varen.

Og som sagt i det ovenstående skal du derfor selv være opmærksom på at udregne og indberette beløbet. Dette beløb skal tages med i dit momsregnskab, så SKAT kan holde øje med, hvilke køb der foregår på tværs af landegrænserne. Når du skal indberette erhvervelsesmomsen til SKAT, skal du være opmærksom på, at du under normale omstændigheder kan trække købsmomsen fra.

Sådan beregnes det

Når du skal beregne erhvervelsesmomsen, skal du kende til momsgrundlaget. Momsgrundlaget er varens samlede pris inklusive eventuelle leveringsomkostninger og andre udgifter. Ofte vil du være ude for, at fakturaen er angivet i udenlandsk valuta, hvorefter du selv må regne beløbet om til danske kroner. Her skal du anvende den kurs, som er anvendt på leverings- eller erhvervelsestidspunktet. Du kan også anvende toldkursen. SKAT har et online værktøj, som kan hjælpe med at få pålagt den rette moms til  varegruppen eller ydelsen.

Skal du betale erhvervelsesmoms af alle varer og ydelser?

På SKATS hjemmeside kan du finde en oversigt over varer og ydelser, hvor det ikke kræves, at du betaler dansk moms. Det drejer sig om:

 • Personbefordring
 • Korttidsleje af transportmidler
 • Adgang til forskellige former for underholdning
 • Ydelser vedrørende fast ejendom og hotelovernatninger
 • Restaurations- og cateringydelser

Der gør sig også andre regler for erhvervelsesmomsen gældende, såfremt du køber en ydelse i et EU-land, men primært benytter ydelsen uden for EU. Det kan eksempelvis dreje sig om følgende:

 • Reklame
 • Rådgivning
 • Udlejning af arbejdskraft
 • Udlejning af løsøregenstande
 • Salg af rettigheder

Se hvordan du arbejder med Erhvervelses- / EU-moms i Dinero

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram