Spring til indholdet

Læsetid: 2 minutter

Exit-strategi

Termen exit-strategi bliver brugt inden for virksomhedernes verden. Med en exit-strategi laver du i ordets simpleste forstand en plan for, hvordan du kommer ud af en vanskelig situation. En exit-strategi kan eksempelvis blive lavet i forhold til en mulig konkurs.

Hvad er en exit-strategi?

Som ordene antyder, er en exit-strategi en måde at lægge en plan for, hvordan du afvikler din virksomhed eller kommer ud af den. En afvikling af en virksomhed kan finde sted på mange forskellige måder – og med meget forskellige resultater til følge. De to mest gængse situationer, hvori en exit-strategi kan komme på tale, er ved en mulig konkurs eller ved salget af en virksomhed.

Hvornår anvendes en exit-strategi?

En exit-strategi kan på mange måder sammenholdes med en plan B. Hvis du driver en virksomhed, er plan A naturligvis, at du kan fortsætte med at drive dit foretagende med en fornuftig profit. Men der vil altid være en vis risiko forbundet med at drive en virksomhed. En måde at deale med risikoen på kan være ved at udtænke en exit-strategi.

Du kan lave en exit-strategi for alle mulige tænkelige scenarier, men på især ét punkt bliver det særdeles relevant. Nemlig når det kommer til konkurs. En exit-strategi kan fungere som din plan B for. Hvordan du kommer helskindet ud af en vanskelig situation som eksempelvis en konkurs. Her er det særdeles relevant at se på, hvordan du med mindst muligt tab kan afvikle din virksomhed.

Et andet scenarie, som det giver mening at lave en exit-strategi for, er, hvordan du vil afvikle din virksomhed, når du ikke selv ønsker at være en del af den længere. Det kan både være, fordi du leger med tanken om at foretage et karriereskift, eller fordi du vil trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet. Uanset hvad grunden er, er det altid smart at have en exit-strategi. Så kan du nemlig arbejde hen imod den løsning – også længe før det reelt set bliver aktuelt.

Hvad er en konkurs?

Hvis din virksomhed ikke kan betale sin gæld, kan den blive erklæret konkurs. Det samme gælder for dig selv som privatperson. Du kan selv begære om konkurs, lige såvel som dine kreditorer kan indsende en konkursbegæring.

Det, der i korte træk sker, når en virksomhed eller en privatperson bliver erklæret konkurs er, at det fra myndighedernes side vil blive vurderet, om der er tilstrækkelig med likviditet til at betale den udestående gæld, og om der alternativt kan findes andre midler. Det vil også blive vurderet, om det er en midlertidig tilstand, eller om det er realistisk, at personen eller virksomheden vil komme til penge inden for en rimelig tidshorisont.

Hvis myndighederne vurderer, at det er aktuelt med en reel konkurs, vil de overtage styringen af virksomhedens eller personens økonomi og gøre op, hvilke kreditorer der først er berettiget til at få deres bid af kagen. Det gøres i overensstemmelse med den gældende konkursorden. Dernæst vil de sælge og afvikle virksomheden og alle de aktiver, som kan indkassere penge til kreditorerne.

  • Var denne artikel nyttig?
  • JaNej

Sidst opdateret: 21/11/2019

0

... har allerede tilmeldt sig dinero!

Vidste du, at der er sendt 0 fakturaer fra Dinero?