Homogent marked – Hvad er det?

På et homogent marked bliver der handlet med homogene varer. De homogene varer bliver opfattet som identiske af køberne, og de omfatter typisk råvarer som sand og stål eller guld og sølv. Pendanten til et homogent marked er et heterogent marked, hvor produkterne ikke anses som identiske.

  • Læsetid: 2 min.

  • Sidst opdateret 25/04/2022


Hvad er et homogent marked?

Der skelnes helt overordnet set mellem to typer af markeder; Et homogent marked og et heterogent marked

På det homogene marked bliver der handlet med varer, der af køberne bliver opfattet som identiske. Også selvom varerne kommer fra forskellige producenter. De varer, der bliver handlet med, bliver kaldt for homogene produkter.

Homogene produkter vil i mange tilfælde være råvarer. Det være sig alt fra stål og cement til sølv eller guld. Her er der tale om råvarer, der endnu ikke er blevet forarbejdet, og som derfor heller ikke har opnået en brandmæssig værdi endnu. 

Køberne har sjældent præferencer, når vi taler om homogene varer. Her kan det ene produkt være lige så godt som det andet. Anderledes ser det ud, når vi retter blikket mod det heterogene marked.

Hvad kendetegner et heterogent marked?

Et heterogent marked er det stik modsatte.

Her er der synlige karakteristika og forskelle på varerne, og køberne kan tydeligt adskille et heterogent produkt fra et andet heterogent produkt.

Eksempler på heterogene varer kan være designertøj (Levis eller Hugo Boss), fødevarer (KiMs eller Pringles) eller smartphones (Apple eller Samsung).

Homogen vs. heterogen – hvad er der af forskelle på de to markeder?

Den primære forskel på de to typer af markeder er, hvorvidt køberne kan skelne produkter fra forskellige producenter fra hinanden. Det kan de ikke på et homogent marked, men det kan de godt på et heterogent marked. 

Køber du sand til et byggeprojekt, er det ikke afgørende, hvilken grusgrav eller leverandør sandet kommer fra. Her vil du som køber typisk ikke have nogen præferencer, og du vil bevæge dig på et homogent marked. 

Skal du derimod købe en ny smartphone, vil du med stor sandsynlighed have et godt øje til enten iPhone eller Android. Her vil du som forbruger bevæge dig på et heterogent marked og have nogle klare præferencer. 

Oftest stillede spørgsmål

Du vil som køber ikke kunne skelne mellem homogene produkter, der synes helt identiske. Eksempler på homogene produkter kan være råvarer som sand, grus eller guld.

Du vil som køber klart kunne skelne mellem heterogene produkter, der har deres egne karakteristika. Eksempler kan være smartphones, fødevarer eller designertøj.

På et homogent marked er der ingen synlig forskel på de varer, der handles med. Det er der på et heterogent marked, hvor hvert produkt har sine egne karakteristika.

Var denne artikel nyttig?

Relaterede ord

Herunder finder du relaterede ord fra vores regnskabsordbog der relaterer sig til Homogent marked – Hvad er det?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram