Inflation – Hvad er det?

Inflation er et begreb, der dækker over en generel prisstigning i et samfund. De penge, der florerer i det pågældende samfund, bliver mindre værd ved inflation. Du kan altså købe mindre for de penge, som du har. Det modsatte af inflation er deflation. Her falder de generelle priser i et samfund, og pengene bliver mere værd.

  • Læsetid: 2 min.

  • Sidst opdateret 12/05/2022


Hvad er inflation?

Inflation er en samfundsmekanisme, der påvirker ethvert samfund. Inflationen dækker over den økonomiske situation, hvor priserne i et samfund stiger generelt set. Der er ikke bare tale om, at der er prisstigninger på enkelte varer eller ydelser, men priserne stiger generelt i hele det pågældende samfund. Det bliver ikke bare dyrere at handle ind, men det bliver også dyrere at betale husleje og andre almindelige leveomkostninger.

Hvad er deflation?

Der findes også en pendant til inflationen. Lige så vel som priserne kan stige generelt set i et samfund, så kan de også falde. Når det sker, er der tale om deflation.

Ved deflation er der andre mekanismer i værk. Det bliver ikke dyrere at handle ind og betale husleje, men det bliver derimod billigere. Hvor du ved der er inflation kan få mindre for de penge, som du har, kan du ved deflation få mere for pengene. Valutaen falder ikke i værdi, men stiger derimod i værdi.

Hvad er konsekvensen af inflationen?

Det kan give et samfund alvorligt økonomiske problemer, hvis der er en særlig høj grad af inflation. Især hvis det står på over en længere periode. Derfor gør Danmark og andre lande forskellige tiltag for at holde inflationen nede. Det er for at sikre, at vores økonomi forbliver stabil og konkurrencedygtig.

Det er meget normalt for et land som Danmark at have en årlig inflation på nogle få procent i størrelsesordenen af 1 % eller 2 %. Det er en kontrollerbar inflation, som ikke skader et lands økonomi.

Samfundsøkonomiske tiltag ved høj inflation

Forekommer der en meget høj inflation, kan det være nødvendigt med nogle markante samfundsøkonomiske tiltag. Det kan i sådanne tilfælde blandt andet komme på tale at øge landets mængde af penge i betydelig grad.

Staten kan (bla.) modvirke inflationen ved at sænke pengeudbuddet ved at udstede statsobligationer og dermed opkøbe kroner og reducere pengemængden på markedet.

Hyperinflation

Hyperinflation beskriver nogle meget høje og hurtige prisstigninger i et samfund. Det er altså en meget hurtigt stigende inflation. Hyperinflation sker når priser er steget med mere end 50% pr. måned over en vis tidsperiode, og kan have store konsekvenser for samfundet. Det skal ses på baggrund af at både forbrugere og virksomheder får brug for flere penge, til at købe produkter til højere pris. Oftest vil indkomsterne ikke følge med hyperinflationen og deraf vil der opstå nogle store samfundsproblemer.

Inflation i Danmark

Der er i Danmark generelt en stabil inflation. For perioden 2007-2018, er det samlede gennemsnittet på 1,5. Nedenfor kan du se udviklingen for den nævnte periode:

Inflation
Kilde: Danmarks Statistik

Den europæiske centralbank (ECB) beskriver stabil inflation som værende under, men dog på 2%, over en mellemlang periode.

Udvikling i forbrugerprisindekset

Husholdningernes forbrug af dagligvarer medregnes, når inflationen måles. I nedenstående tabel får du et overblik over udviklingen i prisindekset for dagligdagsvarer i perioden fra 2019-2002*. Forbrugerindekset siger noget om prisudviklingen for forbrugsvarer, og bruges som indikator til prisændringerne.

2019202020212022
Brød108,3108,9113,4119,6
Pasta84,381,282,394,1
Oksekød102,9101,8101,2107,3
Mælk131,9133137,3156,8
Ost98,095,093,0101,2
Æg99,397,692,893,2
Smør125,8121,2120,5134,2
Kaffe98,593,394,1103,7

*Tabellen viser forbrugerprisindekset i starten af året, og er derfor ikke gældende for hele året.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram