Inflation – Hvad er det?

Inflation er et begreb, der dækker over en generel prisstigning i et samfund. De penge, der florerer i det pågældende samfund, bliver mindre værd ved inflation. Du kan altså købe mindre for de penge, som du har. Det modsatte af inflation er deflation. Her falder de generelle priser i et samfund, og pengene bliver mere værd.

  • Læsetid: 7 min.

  • Sidst opdateret 26/06/2023


Hvad er inflation?

Inflation er et tal for, hvor meget priserne på varer og tjenesteydelser er steget, og der er inflation i alle lande i verden. Der er ikke bare tale om, at der er prisstigninger på enkelte varer eller ydelser, men priserne stiger generelt i hele det pågældende samfund.

Det bliver ikke bare dyrere at handle ind, men det bliver også dyrere at betale husleje og andre almindelige leveomkostninger. Det er også derfor, at man i forbindelse med lønforhandlinger siger, at lønnen som minimum skal følge inflationen – ellers får lønmodtagerne i realiteten en lønnedgang, da deres penge “bliver mindre værd”.

En høj inflation er nemlig med til at udhule pengenes værdi, da du kan købe mindre for dem. Derfor er høj inflation som regel en dårlig idé, og den påvirker husholdningsbudgettet for både borger og samfund.

Hvad er deflation?

Der findes også en pendant til inflationen. Lige så vel som priserne kan stige generelt set i et samfund, så kan de også falde. Når det sker, er der tale om deflation.

Ved deflation er der andre mekanismer i værk. Det bliver ikke dyrere at handle ind og betale husleje, men det bliver derimod billigere. Hvor du ved der er inflation kan få mindre for de penge, som du har, kan du ved deflation få mere for pengene. Valutaen falder ikke i værdi, men stiger derimod i værdi.

Hvad er konsekvensen af inflationen?

Det kan give et samfund alvorligt økonomiske problemer, hvis der er en særlig høj grad af inflation. Især hvis det står på over en længere periode. Derfor gør Danmark og andre lande forskellige tiltag for at holde inflationen nede. Det er for at sikre, at vores økonomi forbliver stabil og konkurrencedygtig.

Det er meget normalt for et land som Danmark at have en årlig inflation på nogle få procent i størrelsesordenen af 1 % eller 2 %. Det er en kontrollerbar inflation, som ikke skader et lands økonomi.

Samfundsøkonomiske tiltag ved høj inflation

Forekommer der en meget høj inflation, kan det være nødvendigt med nogle markante samfundsøkonomiske tiltag. Det kan i sådanne tilfælde blandt andet komme på tale at øge landets mængde af penge i betydelig grad.

Staten kan (bla.) modvirke inflationen ved at sænke pengeudbuddet ved at udstede statsobligationer og dermed opkøbe kroner og reducere pengemængden på markedet.

Hyperinflation – store prisstigninger på meget kort tid

Hyperinflation beskriver nogle meget høje og hurtige prisstigninger i et samfund. Det er altså en meget hurtigt stigende inflation. Hyperinflation sker når priser er steget med mere end 50% pr. måned over en vis tidsperiode, og kan have store konsekvenser for samfundet.

Det skal ses på baggrund af at både forbrugere og virksomheder får brug for flere penge, til at købe produkter til højere pris. Oftest vil indkomsterne ikke følge med hyperinflationen og deraf vil der opstå nogle store samfundsproblemer.

Inflation i Danmark – se udviklingen måned for måned

Inflationen i Danmark er generelt stabil. Der har i lang tid været en lav inflation, som har bevæget sig mellem 0-2%. Dog er den i slutningen af 2021 steget kraftigt, og den lå i marts 2023 på 5%, hvilket er meget høj.

(kerne)inflation fra maj 2023 til maj 2023

Kilde: Danmarks Statistik (kerneinflation)

Den europæiske centralbank (ECB) beskriver stabil inflation som værende under, men dog på 2%, over en mellemlang periode.

Udvikling i forbrugerprisindekset fra 2019-2023

Husholdningernes forbrug af dagligvarer medregnes, når inflationen måles. I nedenstående tabel får du et overblik over udviklingen i prisindekset for dagligdagsvarer i perioden fra 2019-2023*.

Forbrugerindekset siger noget om prisudviklingen for forbrugsvarer, og bruges som indikator til prisændringerne.

20192020202120222023
Brød109.5111.5114.4123.7141.5
Pasta83.883.783.1102.1111.6
Okse- og kalvekød102.3102.1101.8116.6122.6
Mælk, frisk132.1134.4138.4160.8189.2
Ost98.296,095.3106.5131.6
Æg99.096.894.596.6122.4
Smør124.8122.8118.8132.4163.3
Kaffe97.495.393.9106.2123.1

*Tabellen viser forbrugerprisindekset for de første fem måneder og er derfor ikke gældende for hele året.

Oftest stillede spørgsmål

Inflation er det begreb, der bruges om de generelle prisstigninger på både varer og tjenesteydelser. Hvis der fx er 2% inflation i Danmark på et år, vil de samme varer være blevet 2% dyrere i løbet af det ene år.

Inflation i Danmark betyder også, at ens løn “bliver mindre værd”, da du kan købe færre varer og tjenesteydelser for den samme løn. Derfor siger man også, at ens løn som minimum bør følge inflationen, så man ikke reelt står med en lønnedgang pga. inflationen.

Den aktuelle inflation i Danmark er på 5% – og den har i noget tid ligget på omkring 5-6%.

Ovenstående er tallet for maj 2023 for kerneinflationen, som er forbrugerindekset ekskl. energi og ikke-forarbejdede fødevarer.

Politikerne kan sænke inflationen (og holde den lav) ved at justere på renten, da den på den korte bane kan påvirke den økonomiske aktivitet i samfundet – og dermed også påvirke inflationen i Danmark.

Hvis Centralbanken fx sætter renten op, bliver det dyrere at låne penge, og det vil sænke både efterspørgslen på lån og inflation. Hvis den omvendt sænker renterne, vil det typisk øge efterspørgslen, hvilket vil resultere i en øget inflation.

 

Inflation er godt, hvis du har gæld, da det udhuler værdien af restgælden, uanset om du fx har et boliglån eller billån eller har et forbrugslån. Størrelsen på gælden ændrer sig nemlig ikke, men værdien af den enkelte kroner bliver mindre værd – hvilket er til din fordel.

Dog er inflation også med til at udhule værdien af fx din pension, opsparing og løn. Det får med andre ord de forskellige ting til at falde i værdi.

Hvis renten er høj pga. inflationen, og du har et realkreditlån med lav rente, kan du som regel omlægge det til et lån med højere rente og skære en del af restgælden væk – dog skal du betale mere i renter. Det kan dog være en fordel, da du får fradrag for renterne – og du regner med, at renten falder i fremtiden.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram