Revisionsprotokollat

Et revisionsprotokollat er et formelt dokument, som en revisor bruger til at kommunikere med bestyrelsen eller ledelsen i en virksomhed. Det vedrører typisk forhold, der kan opfattes som kritisable, mistænkelige eller blot kræver bestyrelsens eller ledelsens opmærksomhed.

  • Læsetid: 2 min.

  • Sidst opdateret 06/01/2021


Hvad er et revisionsprotokollat?

Hvis du har en virksomhed, der er underlagt gældende lovgivning med hensyn til pligten til at revidere regnskabet, kommer et revisionsprotokollat i spil. Det er et værktøj, som revisoren kan bruge til at kommunikere med virksomhedens bestyrelse om emner, som måtte have interesse for dem.

Revisionsprotokollatet skal udarbejdes i forbindelse med årsrapporten, og bestyrelsen kan via dette værktøj holde sig opdateret om driften af virksomheden. Det kan dreje sig om uregelmæssigheder eller svindel – og populært kaldes revisionsprotokollatet også for revisors sladrehank til bestyrelsen for virksomheden.

Hvad skal et revisionsprotokollat indeholde?

Et revisionsprotokollat skal tilpasses den enkelte virksomhed, men der er indhold, som ikke må udelades. Derfor vil et revisionsprotokollat normalt indeholde følgende oplysninger:

  •     Om virksomheden har ført et passende regnskab
  •     Om der er usikkerheder knyttet til årsregnskabet
  •     Om der er usikkerhed i forhold til den kontinuerlige drift af virksomheden
  •     Om forretningsgange og interne kontroller er af høj standard eller ej
  •     Om årsregnskabet overordnet set giver et retvisende billede af virksomhedens finansielle stilling

Det betyder altså, at der på sin vis er tale om en kontrolinstans, hvor uvildige øjne skal holde øje med, om virksomheden på alle punkter er i god form. Du skal nemlig huske på, at revisoren i forhold til kravene i revisionsstandarderne er pålagt at gøre ledelsen opmærksom på en lang række af ting. Derfor er der også krav til, hvad et revisionsprotokollat skal indeholde.

Due diligence og revisionsprotokollatet

Hvis du overvejer at købe en virksomhed, har du måske hørt om begrebet due diligence. Due diligence dækker over en række af undersøgelser, som en eventuel køber gør sig, inden virksomhedsoverdragelse bliver en realitet.

Nu spørger du måske dig selv, hvad et revisionsprotokollat har at gøre med et køb af en virksomhed. Men når køber og dennes rådgivere gennemgår revisionsprotokollatet, kan de få et indblik i og ikke mindst et overblik over eksempelvis værdifastsættelsen af virksomheden. Et revisionsprotokollat kan give køber væsentlige oplysninger om selskabet, som han eller hun ikke bør gå glip af.

Revisionsprotokollatet holder bestyrelsen opdateret

Som nævnt i indledningen kaldes et revisionsprotokollat populært for en sladrehank. Dette skal dog ikke entydigt opfattes negativt. Det drejer sig med andre ord om at holde bestyrelsen opdateret, så denne kan komme med forslag til forbedringer eller eventuelt ændringer i forhold til virksomhedens økonomi.

I øvrigt indgår revisionsprotokollatet som en del af regnskabsmaterialet. Og det gør det af den simple grund, at revisionsprotokollatet hænger nøje sammen med ledelsens bogføring og regnskabsaflæggelse i øvrigt.

Hvis du har brug for hjælp til revision af regnskabet eller udarbejdelse af et revisionsprotokollat, finder du nemt en revisor i vores oversigt.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram