Servicefradrag (Håndværkerfradrag)

Under kategorien håndværkerfradrag finder du servicefradraget. Det er et fradrag, som du kan få, hvis du betaler dig fra ydelser som vinduespudsning eller rengøring i dit eget hjem. I 2021 kan du få et servicefradrag på 6.400 kroner per person i din husstand til at dække omkostninger til arbejdslønnen.

 • Læsetid: 2 min.

 • Sidst opdateret 08/03/2023


Hvad er et servicefradrag (håndværkerfradrag)?

For at forstå hvad servicefradraget er for en størrelse bliver vi nødt til også at berøre termen håndværkerfradrag. Servicefradraget er nemlig en del af håndværkerfradraget. 

Håndværkerfradraget består af to dele:

 • Fradrag for håndværksydelser ift. energioptimering af din bolig eller klimatilpasning.
 • Fradrag for serviceydelser, der blandt andet omfatter vinduespudsning, rengøring og installation af varmepumpe i eget hjem.

Håndværkerfradraget blev afskaffet 1. april 2022, og du kan derfor ikke længere få fradrag for håndværksarbejde. Det er stadig muligt at få servicefradrag.

Hvor meget kan du få i håndværkerfradrag og servicefradrag?

Taksten for håndværkerfradrag og servicefradrag varierer fra år til år. I år 2021 kan du få et fradrag på 12.800 kroner til håndværksydelser, mens du kan få et fradrag på 6.400 kroner til serviceydelser. Du kan altså få et fradrag på i alt 19.200 kroner i 2021. 

Bor du med en samlever eller ægtefælle, er I begge berettigede til begge fradrag. Det vil sige, at I tilsammen kan få det dobbelte i håndværkerfradrag og servicefradrag, når I indgår i den samme husstand.  

Du kan kun få fradrag for selve arbejdslønnen

Når du indtaster dit håndværkerfradrag såvel som servicefradrag, skal du være opmærksom på, at du kun kan få fradrag for den del af betalingen, der går til arbejdsløn. 

Du kan altså ikke få fradrag for eksempelvis de materialer, der bliver anvendt. Servicefradraget såvel som håndværkerfradraget er udelukkende rettet mod det, du betaler i arbejdsløn.

Hvilke ydelser omfatter servicefradraget?

Servicefradraget omfatter en række forskellige ydelser. Det kan for eksempel være:

 • Rengøring i dit hjem
 • Pudsning af vinduer
 • Pasning af dine børn
 • Havearbejde såsom klipning af hæk eller græsslåning

Hvilke ydelser omfatter håndværkerfradraget?

Det er mange forskellige former for ydelser, der er omfattet af håndværkerfradraget. Det kan eksempelvis være ydelser som:

 • Tagisolering
 • Vandskuring, udvendig maling og reparationer
 • Reparationer på skorsten
 • Udskiftning af glas i terrassedøre, vinduer eller døre
 • Nye yderdøre eller terrassedøre
 • Isolering af gulv, loft eller ydervægge
 • Fjernelse af brændeovn
 • Installation eller reparationer på solceller, husstandsvindmøller eller solfangere
 • Installation af fjernvarme
 • Montering af varmepumper eller ventilationsanlæg

Indberetning af dine fradrag skal ske til Skattestyrelsen

Du skal selv sørge for at indberette servicefradrag såvel som håndværkerfradrag. Det gør du ved at gå ind på Skattestyrelsens hjemmeside og logge dig ind på TastSelv. Her kan du klikke dig ind på fanen ‘indberet servicefradrag’, når du er inde i dit oplysningsskema

Det arbejde, du har fået udført, skal høre under en af de kategorier, som Skattestyrelsen har fastsat. Du skal desuden have betalt for ydelsen senest 28. februar i det efterfølgende år.

Husk på, at det kun er den del af betalingen, der går til arbejdsløn, du kan få fradrag for, og at både du og din samlever kan få det fulde udbytte af både servicefradrag og håndværkerfradrag.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram