Socialt regnskab

Et socialt regnskab er en sammenfatning af en given virksomheds evne til at handle på baggrund af nogle i forvejen opstillede retningslinjer i forhold til at vise og udøve et socialt engagement. Både i forhold til virksomheden selv og i forhold til det omgivende samfund.

  • Læsetid: 2 min.

  • Sidst opdateret 14/11/2023


Hvad er et socialt regnskab?

Der eksisterer ikke en entydig definition af at være socialt engageret. Hvad der for nogle hører under denne kategori, vil ikke gøre det for andre. Alligevel er der flere virksomheder, der bruger kræfter og tid på at opstille et socialt regnskab ud fra de forudsætninger, som de mener er passende. Det må altså betyde, at den enkelte virksomhed kan se, at der i denne form for regnskab er en form for værdi.

Et socialt regnskab har at gøre med virksomhedens aktive medvirken til eller stillingtagen til at udvise social ansvarlighed. Det kan være, at virksomheden udfører godgørende arbejde i nærområdet eller på anden vis bidrager til at højne det sociale engagement generelt. Du skal også huske på, at det sociale regnskab også har at gøre med virksomhedens egne medarbejdere. Her kan der være tale om bedring af arbejdsforhold eller andet.

Det sociale engagement

I forhold til anskueliggøre værdien at et socialt regnskab må vi kigge nærmere på betydningen af det sociale engagement. At være socialt engageret viser sig, når virksomheden også handler og tænker socialt. Her skal det gerne være en inkorporeret del af virksomhedens grundlag. Det kan for eksempel vise sig, når ledelsen gør det til en selvfølge, at der også ansættes mennesker med for eksempel nedsat arbejdsevne. Her sendes nemlig et signal om, at virksomheden er opmærksom på at assistere og indgå i et socialt engagement både i forhold til virksomheden selv, men bestemt også i forhold til det omgivende samfund.

Hvad indeholder et socialt regnskab?

Hvis du helt konkret skal beskæftige dig med det sociale regnskab, skal du tænke over udførelsen. Stil eksempelvis dig selv disse spørgsmål:

  •      Hvad får virksomheden ud af at arbejde med et social regnskab?
  •      Er det sociale regnskab en del af virksomhedens værdigrundlag?
  •      Hvilke bestemte mål ønsker virksomheden at nå?
  •      Hvilken strategi skal du anvende?
  •      Hvem skal stå for at gennemføre det sociale arbejde (og regnskab)?
  •      Hvordan kan du vurdere, om du når i mål?
  •      Og hvordan vil du kommunikere til omverdenen, at du fører et socialt regnskab?

Disse punkter kan naturligvis variere, men grundessensen er også blot den, at du skal sørge for at planlægge dit sociale engagement.

Hvorfor skal du beskæftige dig med det sociale regnskab?

Der er ikke tvivl om, at virksomheder har en god mulighed for at brande sig selv på en positiv måde, når de udviser et socialt engagement. Tobaksproducenter donerer penge til kræftforskning for at vise, at de går op i sundhed. Men der eksisterer også et markedskrav. Her skal produktionsvirksomheder for eksempel tilrettelægge produktionen, så der vises hensyn til medarbejdere eksempelvis i form af et sundt arbejdsmiljø.

Klik her hvis du vil læse mere om generelt regnskab 

Du kan også læse om videnregnskab

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram