Videnregnskab

Der findes forskellige former for regnskaber, som det er frivilligt for en virksomhed at aflægge. En af dem er et videnregnskab. Det er et kvalitativt regnskab, som opgør, hvilken viden og hvilke kompetencer der er i den pågældende virksomhed.

  • Læsetid: under 2 min.

  • Sidst opdateret 18/09/2023


Hvad er et videnregnskab?

Et regnskab behøver ikke alene handle om tal. Det obligatoriske årsregnskab handler om økonomi og om tal. Men det gør et videnregnskab ikke i samme forstand. Der er her tale om et kvalitativt regnskab, der summerer op, hvilken form for værdifuld viden og kompetencer som en virksomhed indeholder.

Det er frivilligt for enhver virksomhed at udarbejde et videnregnskab. De virksomheder, der vælger at publicere et videnregnskab, gør det overvejende for at få en konkurrencemæssig fordel. Et videnregnskab kan sammenholdes med andre frivillige regnskaber som eksempelvis miljøregnskab, socialt regnskab og etisk regnskab.

Hvad indeholder et videnregnskab?

Et videnregnskab består som hovedregel af to dele. Den første del er intern og kan fungere som et internt styringsværktøj. Den anden del består af en ekstern del, som i mange tilfælde bliver offentliggjort.

I og med at et videnregnskab ikke er obligatorisk, er der heller ingen regler for, hvad det skal indeholde. Det er op til den enkelte virksomhed. Videnregnskabet indeholder typisk elementer som sprogkundskaber, mentorordninger, IT-færdigheder, medarbejdertilfredshed og lignende. Det er op til den enkelte virksomhed at vurdere, hvad det er relevant at inkludere i et videnregnskab.

Vil du gerne vide mere om, hvad du kan inkludere i et videnregnskab? Så kan du finde en guide på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

Hvad er et miljøregnskab?

Et miljøregnskab er et eksempel på en anden type af frivilligt regnskab, som en virksomhed kan vælge at udarbejde og offentliggøre. Her opgør virksomheden, hvordan den har påvirket miljøet, og elementer som ressourceforbrug og affald er typiske gengangere. Der er ingen regelsæt for, hvad et miljøregnskab skal indeholde, men du kan finde en vejledning udarbejdet af Miljøstyrelsen her (PDF åbner i ny fane).

Hvad er et etisk regnskab?

Du kan som virksomhedsejer også vælge at udarbejde et etisk regnskab. Offentliggør du det, kan du bruge det i din branding, da du dermed fremstår som en etisk ansvarlig virksomhed, der gerne står til ansvar for dine handlinger. Det er ikke obligatorisk at udarbejde et etisk regnskab. Regnskabet indeholder typisk elementer som arbejdsmiljø, kundetilfredshed og omdømme.

Hvad er et socialt regnskab?

Det sociale regnskab er endnu et i rækken af regnskaber, som din virksomhed kan vælge at udarbejde. Det er ikke lovpligtigt, og der er derfor ingen juridiske krav til indholdet. Fokus i dette regnskab ligger på social ansvarlighed.

Hvad har virksomheden af initiativer, der fremmer det sociale miljø for sine medarbejdere? Og for den øvrige del af samfundet? Virksomheden kan bruge det sociale regnskab internt for at måle på sin egen præstation på området og eksternt som en del af sin branding.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram