Udlandsdansker

Termen udlandsdansker dækker over en dansk statsborger, som har rykket teltpælene op er flyttet til et andet land. Skattepligten er hos det andet land, og personen har ikke længere folkeregisteradresse i Danmark.

  • Læsetid: 2 min.

  • Sidst opdateret 12/10/2023


Hvad er en udlandsdansker?

Som ordet indikerer, er en udlandsdansker en dansker, som er rykket til udlandet. Personen har ikke længere folkeregisteradresse her i landet og betaler ej heller skat til den danske stat. For at kunne blive defineret som en udlandsdansker skal du være dansk statsborger, og du skal bo i udlandet i en periode på mindst seks måneder.

En udlandsdansker har under normale omstændigheder ikke stemmeret.

Hvordan bliver du udlandsdansker?

Hvis du har planer om at flytte til udlandet for en længere periode, er der en række praktiske foranstaltninger. Som du skal have styr på. Du skal blandt andet huske, at du skal registreres i CPR-registret som udrejst. Det gør du ved at kontakte din kommune og fortælle, at du flytter til udlandet. SKAT skal også have besked om, at du rejser ud for en længere periode som udlandsdansker.

Det er også vigtigt, at du husker at angive din nye udenlandske adresse hos Digitaliseringsstyrelsen, som administrerer de danske borgeres NemID. Du får nemlig stadig brug for at få tilsendt nye NemID-nøglekort, og de kan kun blive sendt til dig, hvis du figurerer korrekt i registret med din nye adresse i udlandet.

www.borger.dk kan du få meget mere information om, hvordan du skal forholde dig, hvis du flytter til udlandet for en længere periode. Vær opmærksom på, at reglerne for pensionister er anderledes.

Hvad hvis du er væk i kun 3 måneder?

Det er kun i de tilfælde, hvor du opholder dig mere end 6 måneder i udlandet. Så kan der være tale om, at du bliver klassificeret som udlandsdansker. Du skal ikke registrere dig som udrejst eller fraflyttet, hvis du stadig har folkeregisteradresse her i landet og har skattepligt her.

Dine rettigheder og pligter er helt lige sådan, som hvis du boede i Danmark hele året, så længe du kun opholder dig i udlandet i mindre end 6 måneder.

Hvad med ferieophold i Danmark?

Som udlandsdansker vil du sandsynligvis stadig have en tilknytning til Danmark i form af eksempelvis venner og familie. Du har stadig ret til at rejse ind i landet og have i ophold i Danmark, selvom du ikke længere betaler skat til den danske stat. Du skal dog være opmærksom på, hvor længe du er her ad gangen, hvis du vil undgå skattepligt her i landet.

Skattestyrelsen kalder det at tage ophold i Danmark, hvis du er her så lang tid, at du igen har pligt til at betale skat til den danske stat. Det bliver regnet som at tage ophold i Danmark, hvis:

  • Du har uafbrudt ophold i Danmark på mere end tre måneder (3-måneders-reglen)
  • Du opholder dig i Danmark i mere end 180 dage inden for 12 måneder (180-dages-reglen)

Overtræder du reglerne for opholdets længde, vil din skattepligt igen ryge tilbage til Danmark.

Du skal være opmærksom på, at “brudte døgn” (fx rejsedage) tælles som hele dage – også hvis du kun er i Danmark én time. Der er desuden tale om en rullende periode på 12 måneder. Det vil sige, at de 180 dage ikke kun gælder ophold i ét kalenderår.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram