Spring til indholdet

Læsetid: under 2 minutter

Udlandsdansker

Termen udlandsdansker dækker over en dansk statsborger, som har rykket teltpælene op er flyttet til et andet land. Skattepligten er hos det andet land, og personen har ikke længere folkeregisteradresse i Danmark.

Hvad er en udlandsdansker?

Som ordet indikerer, er en udlandsdansker en dansker, som er rykket til udlandet. Personen har ikke længere folkeregisteradresse her i landet og betaler ej heller skat til den danske stat. For at kunne blive defineret som en udlandsdansker skal du være dansk statsborger, og du skal bo i udlandet i en periode på mindst seks måneder.

En udlandsdansker har under normale omstændigheder ikke stemmeret.

Hvordan bliver du udlandsdansker?

Hvis du har planer om at flytte til udlandet for en længere periode, er der en række praktiske foranstaltninger. Som du skal have styr på. Du skal blandt andet huske, at du skal registreres i CPR-registret som udrejst. Det gør du ved at kontakte din kommune og fortælle, at du flytter til udlandet. SKAT skal også have besked om, at du rejser ud for en længere periode som udlandsdansker.

Det er også vigtigt, at du husker at angive din nye udenlandske adresse hos Digitaliseringsstyrelsen. Som administrerer de danske borgeres NemID. Du får nemlig stadig brug for at få tilsendt nye NemID-nøglekort, og de kan kun blive sendt til dig, hvis du figurerer korrekt i registret med din nye adresse i udlandet.

www.borger.dk kan du få meget mere information om, hvordan du skal forholde dig, hvis du flytter til udlandet for en længere periode.

Hvad hvis du er væk i kun 3 måneder?

Det er kun i de tilfælde, hvor du opholder dig mere end 6 måneder i udlandet. Så kan der være tale om, at du bliver klassificeret som udlandsdansker. Du skal ikke registrere dig som udrejst eller fraflyttet, hvis du stadig har folkeregisteradresse her i landet og har skattepligt her. Dine rettigheder og pligter er helt lige sådan, som hvis du boede i Danmark hele året, så længe du kun opholder dig i udlandet i mindre end 6 måneder.

Hvad med ferieophold i Danmark?

Som udlandsdansker vil du sandsynligvis stadig have en tilknytning til Danmark i form af eksempelvis venner og familie. Du har stadig ret til at rejse ind i landet og have i ophold i Danmark, selvom du ikke længere betaler skat til den danske stat. Du skal dog være opmærksom på, hvor længe du er her ad gangen, hvis du vil undgå skattepligt her i landet.

SKAT kalder det at tage ophold i Danmark, hvis du er her så lang tid, at du igen har pligt til at betale skat til den danske stat. Det bliver regnet som at tage ophold i Danmark, hvis:

  • Du opholder dig i Danmark i mere end tre måneder ad gangen.
  • Du opholder dig i Danmark i mere end 180 dage på et år.

Overtræder du tidsgrænserne, vil din skattepligt igen ryge tilbage til Danmark.

  • Var denne artikel nyttig?
  • JaNej

Sidst opdateret: 22/07/2020

0

... har allerede tilmeldt sig dinero!

Vidste du, at der er sendt 0 fakturaer fra Dinero?