Vederlag – Hvad er det?

Vederlag er en måde at betale for en ydelse på. Det kan både være i form af et pengebeløb, men også i form af andre typer af vederlag som eksempelvis varer, aktier eller modydelser. Plejefamilier og politikere bliver aflønnet i form af vederlag.

  • Læsetid: under 2 min.

  • Sidst opdateret 06/10/2023


Hvad er et vederlag?

Når du som virksomhed sælger en vare eller en ydelse, bliver du betalt med et vederlag. Det kan både tage form af et pengebeløb, men det kan også være i bytte for en anden ydelse eller et værdipapir som eksempelvis en aktie eller en anpart. Du kan også modtage betaling i form af varer. Her vil der også være tale om et vederlag.

Du kan som ansat i en virksomhed også blive betalt med et vederlag. Her kan man sidestille det med en form for løn. Hvis du eksempelvis får tildelt aktier i den virksomhed, som du arbejder i, er der tale om et vederlag. Det kan i dette tilfælde fungere som et supplement til din løn.

Eksempler

Der er mange måder at betale for en ydelse på. Vederlag dækker over flere forskellige former og dækker alt fra pengebeløb til ydelser:

  • Penge
  • Aktier
  • Anparter
  • Ydelser
  • Obligationer
  • Varer

Skal du betale skat af et vederlag?

Modtager du vederlag som modydelse for et personligt arbejde eller en tjenesteydelse, er du forpligtet til at betale skat. Her er et det en del af din personlige indkomst, og så skal du betale skat på samme vis, som hvis du modtager løn fra en arbejdsgiver. I dette tilfælde er vederlaget altså en skattepligtig indkomst.

Både politikere og plejefamilier modtager vederlag for deres arbejde eller virke, og for dem bliver det også betragtet som en skattepligtig indkomst.

Bestyrelser og foreninger

Sidder du i en bestyrelse i et selskab, er det normal praksis, at du modtager vederlag for dit bestyrelsesarbejde. For bestyrelsesmedlemmer vil ofte blive givet i form af et pengebeløb, men det kan også forekomme, at der bliver uddelt aktier i selskabet. Det bliver ikke anset som normal praksis at aflønne bestyrelsen i form af aktier, men det er heller ikke i strid med reglerne.

Vederlaget er den betaling, som de forskellige bestyrelsesmedlemmer får for at lægge tid og kræfter i arbejdet. Udover at bruge tid på at deltage i bestyrelsesmøderne bruger de også tid på mødeforberedelse. Formanden modtager som regel et større vederlag end de andre medlemmer, da han også bruger endnu mere tid på forberedelse og i mange tilfælde skal styre slagets gang.

Udøver du frivilligt arbejde i en forening, vil du også i nogle tilfælde modtage vederlaget. Der vil dog i langt de fleste tilfælde være tale om et beskedent beløb.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram