Bestyrelse

De fleste virksomheder, foreninger og selskaber har en bestyrelse. En bestyrelse fungerer som den øverste ledelse, og hvert enkelt bestyrelsesmedlem er valgt ind. Det kan både være en frivillig eller en lønnet opgave at sidde som medlem i en bestyrelse.

  • Læsetid: 2 min.

  • Sidst opdateret 01/05/2023


Hvad er en bestyrelse?

En bestyrelse består af en række bestyrelsesmedlemmer. De udgør sammen et beslutningsorgan, som kan træffe beslutninger på en forening eller en virksomheds vegne. Det er frivilligt at melde sig som bestyrelsesmedlem, og hvert enkelt medlem bliver valgt ind i den pågældende bestyrelse.

Du vil typisk finde en mindre bestyrelse i den lokale sportsklub eller forening, og de større virksomheder eller organisationer har i langt de fleste tilfælde også en.

Hvem skal have en bestyrelse?

Det er bestemt ved lov, at ethvert aktieselskab skal have en bestyrelse. Ejer du et anpartsselskab er det frivilligt, om du vil oprette en bestyrelse. De fleste foreninger vælger også at oprette en bestyrelse, og du har måske selv været en del af skolebestyrelsen på dit barns skole eller i den lokale fodboldklub.

Alle kan i princippet stille op til en bestyrelse, men som regel har de, der stiller op, en eller anden form for personlig interesse i den pågældende virksomhed eller forening.

Hvad laver en bestyrelse?

En bestyrelse varetager flere opgaver. En af kerneopgaverne er at godkende årets regnskab og sikre sig, at økonomien er i orden. Der er dog stor forskel på en bestyrelses funktion, alt efter om det er for en større virksomhed eller i en mindre forening.

I de større virksomheder og organisationer er det bestyrelsens ansvar at ansætte en direktion. Det er altså dem, som bestemmer, hvem der skal varetage den daglige ledelse i virksomheden. Det er bestyrelsen, der har det sidste ord, da det er den øverste ledelse. De kan fx fyre en CEO, hvis de mener, det vil være den bedste løsning for virksomheden.

Bestyrelsen godkender ikke alene regnskaber og udpeger en direktion. Den har også til opgave at udstikke den retning, som virksomheden skal gå i. Nye strategiplaner eller politikker vil derfor også blive taget op i bestyrelsen, og skal der træffes afgørende strategiske beslutninger, vil det typisk være bestyrelsen, der bliver taget med på råd. De sidder altså i toppen af organisationsstrukturen, hvor magten typisk er centraliseret.

Hvad giver det at være bestyrelsesmedlem?

Langt de fleste bestyrelsesposter er frivillige. I de store virksomheder ses det dog i mange tilfælde, at bestyrelsesmedlemmer modtager løn for opgaven. Der kan både være tale om små symbolske beløb og større beløb.
Hvad er et advisory board?
Flere virksomheder, som ikke vælger at oprette en bestyrelse, gør brug af et advisory board i stedet. Et advisory board er en rådgivende gruppe, som ikke træffer beslutninger på virksomhedens vegne. Medlemmerne af et advisory board har altså ingen bestemmelsesret.

Et advisory board bruges gerne som et rådgivende forum, hvor der udveksles erfaringer og råd om den pågældende virksomheds udvikling og udfordringer. Medlemmerne har altså ingen stemmeret, men de har udelukkende en rådgivende funktion.

Læs hvordan du registrere dine bestyrelsesmedlemmer i Dinero

Søger du en bestyrelsespost eller et medlem til bestyrelsen? Der findes flere virksomheder der kan hjælpe dig i denne proces, som blandt andet nBoard.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram