Betingelser – årsregnskab

  • Sidst opdateret 20/12/2021

Disse købsvilkår (herefter “Vilkår”) tiltrædes ved at afkrydse “Jeg accepterer handelsbetingelser” på bestillingsformularen og gælder mellem Årsregnskabet ApS, CVR-nummer 33352514, Krøyersvej 29, 2930 Klampenborg (herefter “Årsregnskabet”) og dig (herefter “Kunden”).

Bistand i forbindelse med dannelse, opstilling og indberetning af årsrapporter til Erhvervsstyrelsen samt udarbejdelse og indberetning af oplysningsskema til Skattestyrelsen udbydes af Årsregnskabet til virksomhedstyperne anpartsselskab (ApS), iværksætterselskab (IVS) og aktieselskab (A/S). Ovenstående ydelser leveres af Årsregnskabet til Visma dinero ApS’ kunder.

Produktet

Årsregnskabets bistand består af dannelse, opstilling og indberetning af årsrapport i Erhvervsstyrelsens system samt udarbejdelse og indberetning af oplysningsskema hos Skattestyrelsen. Herudover er også forslag til efterposteringer inkluderet i den bistand, som leveres af Årsregnskabet.

Årsregnskabet kontakter Kunden første gang efter Kundens henvendelse inden for tre arbejdsdage på telefon/mail for en nærmere snak om forløbet.

Når al nødvendig dokumentation er indsamlet fra Kunden, bestræber Årsregnskabet sig på at have dannet, opstillet og indberettet den af Årsregnskabet udarbejdede årsrapport i Erhvervsstyrelsens system, samt udarbejdet og indberettet oplysningsskema til Skattestyrelsen inden for ti arbejdsdage.

For at kunne levere sin bistand inden deadline skal Årsregnskabet have modtaget Kundens henvendelse 14 dage før Kundens eventuelle deadline.

Abonnement

Kundens tilkøb af bistand fra Årsregnskabet til dannelse, opstilling og indberetning af årsrapport uden revisionspåtegning i Erhvervsstyrelsens system samt udarbejdelse og indberetning af oplysningsskema hos Skattestyrelsen sker ved tegning af abonnement for én regnskabsperiode ad gangen, som også udgør abonnementsperioden.

Årsregnskabet kontakter første gang Kunden indenfor tre arbejdsdage efter, at Kunden har tegnet abonnementet. Kontakt sker på telefon/mail for en nærmere snak om forløbet.

Når Årsregnskabet yder bistand til Kunden til dannelse, opstilling og indberetning af årsrapport uden revisionspåtegning i Erhvervsstyrelsens system samt udarbejdelse og indberetning af oplysningsskema hos Skattestyrelsen for den anden og følgende regnskabsperioder (abonnementsperioder), kontakter Årsregnskabet Kunden med besked om, at Årsregnskabet påbegynder arbejdet med udarbejdelse af den næste årsrapport og med besked til Kunden om, at Kunden skal have færdiggjort sin bogføring og fremsende relevante og fyldestgørelse oplysninger til Årsregnskabet.

Ved ændring i regnskabsår ændres abonnementsperioden til det ”nye” regnskabsår.

Pris og betalingsbetingelser

Betaling for Årsregnskabets bistand til Kunden opkræves af Visma dinero ApS på vegne af Årsregnskabet. Prisen for Årsregnskabets bistand til kunden vil til enhver tid fremgå på Visma dinero ApS’ hjemmeside. Prisen omfatter et årsregnskab for hver abonnementsperiode. Prisen kan til enhver tid reguleres i overensstemmelse Visma dinero ApS’ almindelige betingelser og træder i kraft ved påbegyndelse af en ny abonnementsperiode.

Ved ændring af regnskabsår ændres abonnementsperioden og dermed også opkrævning af betaling, således at der opkræves betaling på første dag i det ”nye” regnskabsår.
Omlægges en kundens regnskabsår midt i en abonnementsperiode, er kunden forpligtet til at betale fuld abonnementspris for såvel det tidligere regnskabsår som det nye omlagte regnskabsår.

Der kan alene betales med følgende betalingskort: Dankort, VISA, MasterCard og Maestro. Betaling og dermed trækning på Kundens kreditkort, efter Kunden har tegnet abonnementet, sker straks ved aftalens indgåelse. Herefter vil der den første dag i hver ny abonnementsperiode blive foretaget trækning på Kundens kort for abonnementet.

Ved trækning på Kundens kort i forbindelse med købet vil der blive sendt en faktura for købet til den af Kunden oplyste e-mail.

Levering af Produktet

Ydelsen består af dannelse, opstilling og indberetning af Kundens årsrapport uden revisionspåtegning i Erhvervsstyrelsens system samt udarbejdelse og indberetning af oplysningsskema til Skattestyrelsen. Når Årsregnskabet har indberettet Kundens årsrapport uden revisionspåtegning hos Erhvervsstyrelsen og indberettet kundens oplysningsskema til Skattestyrelsen vil såvel den indberettede årsrapport og det af Årsregnskabet udarbejdede og indberettede oplysningsskema til Skattestyrelsen blive sendt til Kunden til den e-mailadresse, som er blevet oplyst af Kunden.

Ingen refundering eller fortrydelsesret

Ydelsen udbydes udelukkende til erhvervsdrivende, og der gælder derfor ingen 14 dages fortrydelsesret.

Opsigelse

Kunden kan til enhver tid opsige sit abonnement. Dog skal opsigelse skal ske senest dagen før, en ny abonnementsperiode påbegyndes. Kunden kan opsige, ændre og nedgradere sit abonnement i Applikationen via fanebladet “Dit abonnement” under “Indstillinger”.

Kundens forpligtelser

Kunden forpligter sig til at have færdiggjort sin bogføring for det regnskabsår, som dannelsen, opstillingen og færdiggørelsen af årsrapporten vedrører; herunder at der er bogført op til slutdato, og at bogføringen og banken stemmer på regnskabsårets slutdato.

Lever Kunden ikke op til sin forpligtelse til bogføring, forbeholder Årsregnskabet sig retten til at få betaling for den tid, Årsregnskabet har brugt på at opstille og udarbejde Kundens årsrapport – dog maksimalt 1.000 danske kroner + moms. Beløbet faktureres af Visma dinero ApS, CVR-nr. 34731543 på vegne Årsregnskabet efter Årsregnskabets meddelelse.

Årsregnskabet forbeholder sig retten til at stoppe opstillingen og udarbejdelsen af Kundens årsrapport, såfremt forhold indtræffer, der gør gennemførelsen umulig. Skulle ovenstående ske, får Kunden besked i rimelig tid, og Kundens betaling for ydelsen, som Årsregnskabet skulle levere, returneres til det kreditkort, Kunden har betalt med.

Ansvar

Årsregnskabet er ansvarlig overfor Kunden for dannelse, opstilling og indberetning af Kundens Årsrapport hos Erhvervsstyrelsen og for udarbejdelsen og indberetning af oplysningsskema til Skattestyrelsen.

Visma dinero ApS er ikke part i aftalen mellem Årsregnskabet og Kunden, og Kunden kan i relation til aftalen mellem Kunden og Årsregnskabet alene rette krav mod Årsregnskabet.

Visma dinero ApS fraskriver sig ethvert ansvar i relation til aftalen mellem Årsregnskabet og Kunden, services og brug af Dineros platform, uanset om dette opstår i kontrakt eller uden for kontrakt, herunder for følgeskader eller andre indirekte tab samt tab, der er opstået som følge af simpel uagtsomhed.

Visma dinero ApS er ikke ansvarlig for eventuelle fejl i Årsregnskabets ydelse til kunden, der er opstået på baggrund af urigtige oplysninger indhentet fra offentlige registre, fra revisor eller Kundens regnskab.

Visma dinero ApS er ikke ansvarlige for nedbrud eller midlertidige afbrydelser på Visma dinero ApS’ platform, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking) eller andre forhold og omstændigheder, som er udenfor Dineros kontrol. Det kan ikke garanteres, at Kunden kan benytte downloadede filer på enhver computer, og benyttelse vil altid forudsætte, at Kunden er i besiddelse af software, der kan åbne/læse relevante filer.

Kundens Data

Kunden bemyndiger Visma dinero ApS til at udlevere de informationer, Kunden indtaster i forbindelse bestilling, således at Årsregnskabet kan levere sin ydelse til Kunden i henhold til nærværende aftale. Al data behandles fortroligt og deles ikke med andre end Årsregnskabet uden samtykke fra Kunden.

Årsregnskabet ApS tildeles automatisk en revisoradgang til Kundens regnskab i Dinero. Det gør de med henblik på at kunne indsamle nødvendig information og forstyrre Kunden mindst muligt. Denne adgang fjernes igen, når abonnementet er ophørt, eller såfremt Kunden anmoder om, at Årsregnskabets revisoradgang til kundens regnskab i Dinero nedlægges.

Kundens adgang til egne Data

Så snart betaling har fundet sted, bliver Kunden oprettet som kunde hos Årsregnskabet. Kunden modtager log-in-informationer til denne bruger på den af Kunden oplyste e-mail. Her kan Kunden se sine oplysninger, uploade de nødvendige oplysninger/dokumenter samt følge med i, hvor langt i forløbet sagen er kommet.

Upload af dokumenter efterspurgt af Årsregnskabet er nødvendigt for, at Årsregnskabet kan levere sin ydelse.

Kunden har til enhver tid adgang til denne bruger og det uploadede data. Visma dinero ApS gemmer af lovmæssige grunde Kundens data i fem år og tager back-up af Kundens data dagligt. De fem år løber fra den dag, Kunden har anmodet om Årsregnskabets bistand.

Persondatapolitik

Når Kunden benytter sig af Årsregnskabets ydelse, indsamles kun de oplysninger, som Kunden selv angiver; herunder CVR-nummer, adresse, by, postnummer, e-mail og telefonnummer. Formålet hermed er, at Årsregnskabet skal kunne levere sin ydelse. Oplysningerne deles alene med Årsregnskabet.

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi har registreret om dig. Det gør du ved at kontakte Årsregnskabet. Oplys i den forbindelse dit CVR-nummer og firmanavn.

Tvister

Opstår der uenighed mellem Kunden og Årsregnskabet, skal uenigheden afgøres efter dansk ret med Byretten i København som første instans.

Gyldighed

Disse betingelser er gyldige fra 20. april 2021.

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram