Spring til indholdet

Betingelser – årsregnskab

Disse købsvilkår (herefter “Vilkår”) tiltrædes ved at afkrydse “Jeg accepterer handelsbetingelser” på bestillingsformularen og gælder mellem Årsregnskabet ApS, CVR-nummer 33352514, Krøyersvej 29, 2930 Klampenborg (herefter “Årsregnskabet”) og dig (herefter “Kunden”).

Bistand i forbindelse med dannelse, opstilling og indberetning af årsrapporter til Erhvervsstyrelsen samt udarbejdelse og indberetning af oplysningsskema til Skattestyrelsen udbydes af Årsregnskabet til virksomhedstyperne anpartsselskab (ApS), iværksætterselskab (IVS) og aktieselskab (A/S). Ovenstående ydelser leveres af Årsregnskabet til Dinero Regnskab ApS’ kunder.

Produktet

Årsregnskabets bistand består af dannelse, opstilling og indberetning af årsrapport i Erhvervsstyrelsens system samt udarbejdelse og indberetning af oplysningsskema hos Skattestyrelsen. Herudover er også forslag til efterposteringer inkluderet i den bistand, som leveres af Årsregnskabet.

Årsregnskabet kontakter Kunden første gang efter Kundens henvendelse inden for tre arbejdsdage på telefon/mail for en nærmere snak om forløbet.

Når al nødvendig dokumentation er indsamlet fra Kunden, bestræber Årsregnskabet sig på at have dannet, opstillet og indberettet den af Årsregnskabet udarbejdede årsrapport i Erhvervsstyrelsen system, samt udarbejdet og indberettet oplysningsskema til Skattestyrelsen inden for ti arbejdsdage.

For at kunne levere sin bistand skal Årsregnskabet have modtaget Kundens henvendelse 14 dage før Kundens eventuelle deadline.

Pris og betalingsbetingelser

Betaling for Årsregnskabets bistand til Kunden opkræves af Dinero Regnskab ApS på vegne Årsregnskabet og udgør kr. 3.495 med tillæg af moms.

Ydelsen er en engangsydelse, der alene kan betales med følgende betalingskort: Dankort, VISA, MasterCard og Maestro. Betaling og dermed trækning på Kundens kreditkort sker straks ved aftalens indgåelse.

Ved trækning på Kundens kort i forbindelse med købet vil der blive sendt en faktura for købet til den af Kunden oplyste e-mail.

Levering af Produktet

Ydelsen består af dannelse, opstilling og indberetning af Kundens årsrapport i Erhvervsstyrelsens system samt udarbejdelse og indberetning af oplysningsskema til Skattestyrelsen. Når Årsregnskabet har indberettet Kundens årsrapport hos Erhvervsstyrelsen og indberettet kundens oplysningsskema til Skattestyrelsen vil såvel den indberettede årsrapport og det af Årsregnskabet udarbejdede og indberettede oplysningsskema til Skattestyrelsen blive sendt til Kunden til den mailadresse, som er blevet oplyst af Kunden.

Ingen refundering eller fortrydelsesret

Ydelsen udbydes udelukkende til erhvervsdrivende, og der gælder derfor ingen 14 dages fortrydelsesret. 

Kundens forpligtelser

Kunden forpligter sig til at have færdiggjort sin bogføring for det regnskabsår, som dannelsen, opstillingen og færdiggørelsen af årsrapporten vedrører, herunder at der er bogført op til slutdato, og at bogføringen og banken stemmer på regnskabsårets slutdato.

Lever Kunden ikke op til sin forpligtelse til bogføring, forbeholder Årsregnskabet sig retten til at få betaling for den tid, Årsregnskabet har brugt på at opstille og udarbejde Kundens årsrapport, dog maksimalt 1.000 danske kroner + moms. Beløbet faktureres af Dinero Regnskab ApS, CVR-nr. 34731543 på vegne Årsregnskabet efter Årsregnskabets meddelelse.

Årsregnskabet forbeholder sig retten til at stoppe opstillingen og udarbejdelsen af Kundens årsrapport, såfremt forhold indtræffer, der gør gennemførelsen umulig. Skulle ovenstående ske, får Kunden besked i rimelig tid, og Kundens betaling for ydelsen, som Årsregnskabet skulle levere, returneres til det kreditkort, Kunden har betalt med.

Ansvar

Årsregnskabet er ansvarlig overfor Kunden for dannelse, opstilling og indberetning af Kundens Årsrapport hos Erhvervsstyrelsen og for udarbejdelsen og indberetning af oplysningsskema til Skattestyrelsen. 

Dinero Regnskab ApS er ikke part i aftalen mellem Årsregnskabet og Kunden, og Kunden kan i relation til aftalen mellem Kunden og Årsregnskabet alene rette krav mod Årsregnskabet.

Dinero Regnskab ApS fraskriver sig ethvert ansvar i relation til aftalen mellem Årsregnskabet og Kunden, services og brug af Dineros platform, uanset om dette opstår i kontrakt eller uden for kontrakt, herunder for følgeskader eller andre indirekte tab samt tab, der er opstået som følge af simpel uagtsomhed. 

Dinero Regnskab ApS er ikke ansvarlig for eventuelle fejl i Årsregnskabets ydelse til kunden, der er opstået på baggrund af urigtige oplysninger indhentet fra offentlige registre, fra revisor eller Kundens regnskab. 

Dinero er ikke ansvarlige for nedbrud eller midlertidige afbrydelser på Dinero Regnskab ApS’ platform, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking) eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for Dineros kontrol. Det kan ikke garanteres, at du kan benytte downloadede filer på enhver computer, og benyttelse vil altid forudsætte, at du er i besiddelse af software, der kan åbne/læse relevante filer.

Kundens Data

Kunden bemyndiger Dinero Regnskab ApS til at udlevere de informationer, Kunden indtaster i forbindelse bestilling, således at Årsregnskabet kan levere sin ydelse til Kunden i henhold til nærværende aftale. Al data behandles fortroligt og deles ikke med andre end Årsregnskabet uden samtykke fra kunden.

Årsregnskabet ApS tildeles automatisk en revisoradgang til Kundens regnskab i Dinero. Det gør de med henblik på at kunne indsamle nødvendig information og forstyrre dig mindst muligt. Denne adgang fjernes igen, når arbejdet er udført.

Kundens adgang til egne Data

Så snart betaling har fundet sted, bliver Kunden oprettet som kunde hos Årsregnskabet. Kunden modtager log-in informationer til denne bruger på den af Kunden oplyste e-mail. Her kan Kunden se sine oplysninger, uploade de nødvendige oplysninger/dokumenter samt følge med i, hvor langt i forløbet, sagen er kommet. 

Upload af dokumenter efterspurgt af Årsregnskabet er nødvendigt for, at Årsregnskabet kan levere sin ydelse.

Kunden har til enhver tid adgang til denne bruger og det uploadede data. Vi gemmer af lovmæssige grunde dine data i fem år og tager back-up af dine data dagligt. De fem år løber fra den dag, du bestiller Produktet.

Persondatapolitik

Når Kunden benytter sig af Årsregnskabets ydelse, indsamles kun de oplysninger, som Kunden selv angiver; herunder CVR-nummer, adresse, by, postnummer, e-mail og telefonnummer. Formålet hermed er, at Årsregnskabet skal kunne levere sin ydelse. Oplysningerne deles alene med Årsregnskabet.

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi har registreret om dig. Det gør du ved at kontakte Årsregnskabet. Oplys i den forbindelse dit CVR-nummer og firmanavn.

Tvister

Opstår der uenighed mellem Kunden og Årsregnskabet, skal uenigheden afgøres efter dansk ret med Byretten i København som første instans.

Gyldighed

Disse betingelser er gyldige fra 12. juni 2020.

0

... har allerede tilmeldt sig dinero!

Vidste du, at der er sendt 0 fakturaer fra Dinero?