Sådan bogfører du en forudbetaling af løn (acontoløn)

  • Læsetid: under 2 min.

  • Sidst opdateret 05/03/2024


Vidste du, at du kan lave en udbetaling af acontoløn med Dinero løn? Denne guide viser dig, hvordan du håndterer det.

Én eller flere af dine medarbejdere har spurgt dig pænt, om de kan få en forudbetaling af deres løn – det, vi kalder acontoløn. Det går godt i dit firma, så du har selvfølgelig sagt ja til medarbejderen. Men hvordan håndterer du egentlig en aconto-lønudbetaling? Det kan du læse mere om i denne guide.

Der må kun laves acontoløn til medarbejdere, IKKE som ejer af et selskab (ApS, IVS, A/S, etc.)

Guiden inddeles i to dele. Første del gennemgår, hvordan du bogfører, at din medarbejder får udbetalt acontolønnen. Anden del gennemgår, hvordan du modregner acontolønnen i Dinero Løn, når den rigtige løn udbetales sidste dag i måneden. Hvis du bruger et andet lønsystem skal du følge deres opsætning ifm. en aconto-lønudbetaling.

Sådan bogfører du acontoløn

For at bogføre, at dit firma har forudbetalt løn til din medarbejder, skal du oprette et finansbilag. Det gør du under Bogføring → Skabeloner → Finansbilag.

Udfyld bilaget med følgende oplysninger:

Dato: Den dag forudbetalingen af lønnen bliver trukket fra firmaets bankkonto
Konto: 55000 – Bank
Beløb: skal stå i minus
Modkonto: 54040 – Øvrige tilgodehavender

OBS Hvis du bruger et andet lønsystem end Dinero Løn, skal du finde ud af hvilken konto de bogfører acontolønnen på. Dinero Løn og Dataløn bogfører den på 54040 – Øvrige tilgodehavender. Andre lønsystemer kan også finde på at bogføre det på 63100 – Udlæg ansatte og ejer.

I dette eksempel har medarbejderen fået forudbetalt 5.000 kr., som er overført d. 12/2-2022.

Du har udbetalt en almindelig aconto løn og laver nu en lønseddel efterfølgende på det. 

Du skal som start være tilmeldt Dinero løn. Er du i tvivl om hvordan du opretter dig i Dinero Løn, så se guide her

Når du har oprettet din medarbejder opretter du nu lønsedlen.

I lønsedlen indtaster du det beløb der er udbetalt i kolonnen ‘aconto’ – dette bliver så fratrukket den udbetaling din medarbejder får i sidste ende. De fik det jo forudbetalt.

I det her tilfælde har vi udbetalt 5.000 kr. tidligere, som nu skal modregnes i lønnen. Og så er det på plads.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram