Spring til indholdet

Læsetid: 2 minutter

Artikel kun for Dinero Pro

Kursgevinst/kurstab på værdipapirer

På denne side kan du se, hvordan du bogfører kursgevinst eller -tab på værdipapirer. Hvis du i stedet vil bogføre, at du har købt værdipapirer (fx aktier), skal du kigge i denne guide.

I takt med udviklingen på aktiemarkedet vil dine værdipapirer enten stige eller falde i værdi. Derfor skal du regulere værdien af dine værdipapirer. Det gøres altid, når regnskabet skal afleveres, men du kan også gøre det oftere. Er du interesseret i at læse mere om det hos SKAT, kan du gøre det her.

Del 1 viser, hvordan du bogfører, at dine værdipapirer er steget/faldet i værdi, og dit firma beholder værdipapirerne uden at sælge dem. Det hedder urealiseret kursgevinst/-tab. HUSK, at det skal gøres hvert år, inden du aflægger regnskab.

Del 2 viser, hvordan du skal bogføre dine værdipapirer, hvis du sælger dem, og du dermed har realiserede kursgevinster/-tab ved salg af værdipapirer. Har du ikke reguleret dine værdipapirer, før du vil bogføre, at du har solgt dem, skal du også igennem 1. del.

Se nedenfor, hvordan du bogfører de to scenarier.

Opsætning – Kun første gang

Det første, du skal gøre, er at oprette tre nye konti:

Konto: 9030 Positiv regulering af aktier
Konto: 9230 Negativ regulering af aktier
Konto: 51510 Kursregulering af aktier

 

Husk, alle tre konti skal oprettes med momskoden ”ingen moms”. Er du i tvivl om, hvordan du opretter en konto, så se her, hvordan du opretter en ny konto.

Lad os tage et eksempel

Du har købt ti aktier til 500 kr. stykket. Samlet pris = 5.000 kr. (10 x 500 kr.). Du har været heldig, og dine aktier er steget til 600 kr. stykket. Ny værdi = 6.000 kr (10 x 600 kr.), hvilket giver en positiv gevinst på = 1.000 kr (6.000 kr. – 5.000 kr.).

Det vil vi nu gerne have bogført.

Bogføring

I ovenstående eksempel har du tjent 1.000 kr. på dine aktier – altså en positiv kursregulering. Gå til fanen ”Bogføring”  –> Vælg finansbilag under “Diverse” kolonnen –> Udfyld med nedenstående:

bogføring af aktier

Bemærk, at de 1.000 kr. skal være i minus, da det regnskabsteknisk er en indtægt – Havde du haft et tab, skulle du vælge konto 9230 og sætte beløbet i plus. Klik efterfølgende godkend.

Har jeg gjort det rigtigt?

Hvis du går ind og ser din balance (Regnskab –> Rapporter -> Balance) – skal den ligne nedenstående:

aktier

I dette eksempel antager vi, at aktierne bliver solgt for 600 kr. pr. stk og dermed stemmer overens med kursreguleringen, der blev foretaget i del 1. Har kursen på dine aktier ændret sig siden den oprindelige kursregulering, skal der foretages en ny kursregulering, så korrekt kursgevinst/-tab fremgår inden selve salget bliver bogført.

Tilgå fanen “Bogføring” –> Opret et “Finansbilag”, og udfyld det, som vist på billedet nedenfor.

Er du i tvivl om, hvor konto 51510 kommer fra? Kig i del 1 – der gennemgår vi hele opsætningen. 

Skærmbillede 2016-01-17 kl. 17.29.35

Bogføringen medfører, at den oprindelige værdi af aktiekøbet på 5.000 kr., som står på aktiv konto 51500 – Værdipapirer og kapitalandele, samt den positive kursregulering på 1.000 kr. på konto 51510 – Kursregulering af aktier, nu bliver overført til bank konto 55000.

Har du derimod været uheldig og oplevet et tab på dine værdipapirer, hvor der tidligere er blevet registreret en negativ regulering på konto 9230, skal beløbet ud for konto 51510 Kursregulering af aktier, indtastes i plus.

 

  • Var denne artikel nyttig?
  • JaNej

Sidst opdateret 27/07/2020

0

... har allerede tilmeldt sig dinero!

Vidste du, at der er sendt 0 fakturaer fra Dinero?