Søger...

Øv! Der var ingen artikler, der matchede din søgning.

Kursgevinst/kurstab på værdipapirer

  • Læsetid: under 2 minutter

  • Sidst opdateret 01/02/2021


På denne side kan du se, hvordan du bogfører kursgevinst eller -tab på værdipapirer. Hvis du i stedet vil bogføre, at du har købt værdipapirer (fx aktier), skal du kigge i denne guide.

I takt med udviklingen på aktiemarkedet vil dine værdipapirer enten stige eller falde i værdi. Derfor skal du regulere værdien af dine værdipapirer. Det gøres altid, når regnskabet skal afleveres, men du kan også gøre det oftere. Er du interesseret i at læse mere om det hos SKAT, kan du gøre det her.

Del 1 viser, hvordan du bogfører, at dine værdipapirer er steget/faldet i værdi, og dit firma beholder værdipapirerne uden at sælge dem. Det hedder urealiseret kursgevinst/-tab. HUSK, at det skal gøres hvert år, inden du aflægger regnskab.

Del 2 viser, hvordan du skal bogføre dine værdipapirer, hvis du sælger dem, og du dermed har realiserede kursgevinster/-tab ved salg af værdipapirer. Har du ikke reguleret dine værdipapirer, før du vil bogføre, at du har solgt dem, skal du også igennem 1. del.

Se nedenfor, hvordan du bogfører de to scenarier.

Gør som 0 andre!

Det mest anbefalede regnskabsprogram