Sådan bogføres værdipapirer/kapitalandele

  • Læsetid: 5 min.

  • Sidst opdateret 23/02/2024


Denne guide er til dig, som har købt værdipapirer/kapitalandele i din virksomhed og nu vil bogføre dem.

Når du køber værdipapirer skal der først bogføres et køb af værdipapirer, som nu repræsenterer en værdi i din virksomhed, samt de omkostninger som er forbundet med selve købet. Herefter skal der bogføres de løbende kursreguleringer. Til sidst skal der bogføres når værdipapirerne igen sælges.

Nedenfor tager vi det step by step.

Hvis du handler aktier via f.eks. Nordnet eller lignende udbydere skal du først have oprettet et depot.

Depotet er der du indbetaler og udbetaler penge til og fra. Og det er pengene på dette depot du kan investere. Det svarer sådan set til at have en bankkonto.

Opret depotet

Af samme årsag skal depotet oprettet som en bankkonto i Dinero. Dette gøres under Regnskab → Kontoplan med knappen Opret konto og her vælger du Beholdning.

Her vælges et kontonummer og et navn. Alle bankoplysninger efterlades tomme. Jeg har valgt 55200 – Aktiedepot. Det er blot vigtigt at det ligger mellem 55000-55999 og at navnet er noget vi kan huske.

skærmbillede af ovenstående fra dinero

(Klik eventuelt på billedet for at forstørre det)

Bogfør ind- og udbetalinger

Det er sådan set super enkelt at bogføre når penge går ind eller ud af det nyoprettede depot.

Start med at gå til Bogføring → Skabeloner og find skabelonen Flytning af penge mellem beholdninger. 

I mit eksempel vil jeg indbetale penge til mit depot, så jeg vælger at pengene skal overføres fra min bank og til mit aktiedepot. Datoen er den dag jeg overfører pengene og beløbet er det jeg sætter ind.

(Klik eventuelt på billedet for at forstørre det)

Skulle pengene udbetales fra depotet? 

Så vender jeg blot hvor pengene er flyttet fra og til rundt.

Klar til at fortsætte

Du er nu klar til at fortsætte med vejledningen. Husk blot at bruge din aktiedepot konto når du køber værdipapirer med de penge som står på depotet. Så er du flyvende.

Det vil altså sige at når du skal bogføre køb og salg af værdipapir, som er forklaret i hhv. punkt 1. og 3., så skal du vælge at det er betalt/modtaget på din aktiedepot konto og ikke banken.

Sådan bogføres købet

Dette eksempel tager udgangspunkt i, at du har købt værdipapirer/kapitalandele for et samlet beløb på 5.000 kroner. Omkostninger forbundet med anskaffelsen skal bogføres sammen med værdipapirerne, i vores eksempel har vi derfor også en kurtage på 29 kroner.

Bogføringen sker i et finansbilag, som findes under Bogføring ude til venstre og skabeloner.

Bilaget udfyldes som følger:

Dato: Penge ud
Tekst: Køb af værdipapirer (evt. hvilke)
Konto: 55000 Bank
Beløb: -5.029,00 (I vores eksempel. Bemærk minus).
Modkonto: 51500 Værdipapirer og kapitalandele

Klik eventuelt på billedet for at forstørre det.

Med det er dit køb af værdipapirer på plads og du er klar til at bogføre kursreguleringer som løbende sker.

Bemærk at det er meget vigtigt du bruger samme konto, modkonto og fortegn på beløb. Ellers kan der hurtigt gå ged i det.

Hvad er det?

En urealiseret kursregulering er en meget kringlet måde at sige dine værdipapirer, f.eks. aktier er steget eller faldet i værdi, men at du endnu ikke har solgt de aktier. Det vil sige aktien er mere eller mindre værd hvis du skulle sælge den. Dette skal vi løbende og mindst en gang om året regulere. Det skal samtidigt reguleres hvis vi sælger vores aktier.

Opsætning – Kun første gang

Det første du skal gøre er at oprette to nye konti:

Konto: 9030 Positiv regulering af værdipapirer
Konto: 9230 Negativ regulering af værdipapirer

Husk at begge konti skal oprettes med momskoden ”ingen moms”. Er du i tvivl om hvordan du opretter en konto, så se her, hvordan du opretter en ny konto.

Lad os tage et eksempel

Ovenfor havde vi brugt et eksempel hvor vi købte aktier for 5.029 kroner. Værdien af disse er nu steget til 6.029 kroner, eller med præcist 1.000 kroner for lethed i eksemplet. Du vil med garanti opleve nogen meget skæve værdier.

Det vil vi nu gerne have bogført.

Tip: Er du i tvivl om den bogførte værdi? Så kig i sidste punkt af denne vejledning.

Bogføringen

Vi skal igen have fat i et finansbilag fra Bogføring ude til venstre og Skabeloner. Vi ved vores aktier var 5.000 kroner værd, og nu er de 6.000 kroner værd, altså skal vi have bogført en stigning i værdi på 1.000 kroner, det gør vi ved at udfylde således:

Dato: Datoen hvor den nye værdi er gældende
Tekst: Kursregulering af værdipapirer
Konto: 51500 Værdipapirer og kapitalandele
Beløb: 1.000,00
Modkonto: 9030 Positiv regulering af værdipapirer

Klik eventuelt på billedet for at forstørre det.

Det er vigtigt du har konto, modkonto og fortegn på beløb opsat på præcist samme måde, ellers kan det hurtigt kokse.

Skal du bogføre en negativ regulering af dine værdipapirer?

Her tager vi udgangspunkt i et eksempel hvor værdipapirerne er faldet i værdi. Værdien er faldet med 1000 kroner.

Klik på Bogføring → Skabeloner → Finansbilag. Udfyld finansbilaget således:

Dato: Datoen hvor den nye værdi er gældende
Tekst: Kursregulering af værdipapirer
Konto: 51500 Værdipapirer og kapitalandele
Beløb: -1.000,00 (Husk minus foran)
Modkonto: 9230 Negativ regulering af værdipapirer

Introduktion

Når man køber værdipapirer er det jo typisk med henblik på igen at sælge dem når værdien er steget. Når vi sælger værdipapirerne er det vigtigt vi først har fået reguleret dem til dagskursen på dagen de sælges. Se i punktet ovenfor hvordan dine kursreguleringer bogføres.

Sådan bogføres salget

Nu vi skal sælge vores værdipapirer eller aktier har de en værdi af 6.029 kroner i vores bogføring, og det stemmer med den pris vi har fået for dem ved salget.

For at bogføre dette salg skal vi for sidste gang i denne cyklus have gang i et finansbilag som findes i menuen Bogføring ude til venstre og skabeloner.

Vores finansbilag udfylder vi som følger:

Dato: Penge ind på banken
Tekst: Salg af værdipapirer (evt. hvilke)
Konto: 55000 Bank
Beløb: 6.029,00
Modkonto: 51500 Værdipapirer

Klik eventuelt på billedet for at forstørre det.

Sørg for at konto, modkonto og beløb står på samme måde som i eksemplet, ellers bliver det hurtigt forkert.

Introduktion

Når vi skal lave vores kursreguleringer er det jo vigtigt for os at vide hvad den nuværende værdi af vores værdipapirer er, og det kan vi heldigvis let finde ud af.

Sådan findes det

Inde på menuen Regnskab som findes øverst, trykker du på Rapporter. På denne side vælges rapporten Balance. I balancen kan vi nemlig se værdien af vores værdipapirer.

Klik eventuelt på billedet for at forstørre det.

I dette eksempel ser vi værdien på 6.029 kroner, som var værdien umiddelbart efter vores kursregulering. På næste screenshot nedenfor ser vi værdien efter salget, her skulle kontoen gerne gå i 0 hvis alt er bogført korrekt. 👍

[/pro]

Tips & bonusinfo

  • Har du modtaget udbytte fra dine aktier? Se hvordan du bogfører det her.
Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram