Fradrag for hjemmekontor

 • Læsetid: 4 min.

 • Sidst opdateret 23/02/2024


Denne guide er til dig, der benytter dele af din private bolig som kontor til din virksomhed og ønsker at få dit fradrag.

Bemærk, at guiden primært henvender sig til personligt ejede virksomheder. Hvis du har et selskab, skal du som privatperson udleje kontoret til virksomheden. Her ville virksomheden kunne trække det fra som en udgift uden moms, men du ville som privatperson også blive beskattet af lejeindtægten, så det kan sjældent betale sig. Dog kan man opnå fradrag for inventaret, selvom man ikke får skattefradrag for selve hjemmekontoret – det kan du læse mere om i del 3.

Der er meget strenge regler om, hvornår Skattestyrelsen mener, at et hjemmekontor er fradragsberettiget. Det vil oftest anses for at være af privat karakter, og det er dig som erhvervsdrivende, der har bevisbyrden for, at udgiften er erhvervsrelateret – og dermed fradragsberettiget.

Der er som udgangspunkt mulighed for at få fradrag for et hjemmekontor, hvis følgende betingelser er opfyldt:

 • Der er en erhvervsmæssig begrundelse for hjemmekontoret, og værelset samtidig er specielt indrettet med inventar, der udelukkende relaterer sig til dit firma
 • Der ikke er møbler og andet, der kan vurderes til at være til privatbrug
 • Rummet kan ikke anvendes til andre formål end din virksomhed

Er du interesseret i at læse mere om reglerne hos Skattestyrelsen, kan du gøre det ved at klikke her.

Bemærk:

 • Når vi snakker fradrag for hjemmekontor i denne guide er det kun skattefradrag – der er ikke noget momsfradrag indblandet.
 • I praksis godkender Skattestyrelsen det meget sjældent, hvis der er tale om et kontor med PC, printer mm. Disse vil også kunne bruges privat. Har du derimod indrettet en del af din bolig til lager med egen indgang, så er Skattestyrelsen langt mere tilbøjelige til at godkende ordningen.

Nedenstående bogføring er delt op for overblikkets skyld.

Fradrag hvis du lejer din bolig:
Her vil man oftest kunne tage den procentmæssige del af boligens totale kvm. Det vil sige, benytter du 10 kvm af din boligs samlede areal, ville du kunne bogføre det i din virksomhed som husleje. Mere om hvordan du gør det nedenfor.

Bogføring af fradraget/udgiften:
I følgende eksempel tages der udgangspunkt i en lejebolig på 100 kvm, hvor 20 kvm benyttes som hjemmekontor. Huslejen er på 10.000 kr. om måneden.

Det er ud fra ovenstående eksempel muligt at bogføre 20 kvm – i dette tilfælde 20% af huslejen (10.000 x 0,20 = 2.000 kr.).

Klik på Bogføring → Skabeloner → Finansbilag. Udfyld bilaget som vist i nedenstående:

OBS Du må ikke udbetale pengene direkte til dig selv – derfor laver vi en postering på din egenkapital.

Fradrag hvis du selv ejer boligen:

Kort fortalt, så er det ikke muligt, at fradrage udgiften til renter og afdrag i virksomhedens regnskab. Det er kun muligt, at trække den procentmæssige andel af udgifter som fx forsikring, grundejerforening, forbrugsudgifter, som varme og el, samt ejendomsskatten.

Det er som privatperson også muligt at leje værelset ud til virksomheden, hvis man har et selskab (ApS eller A/S). MEN man skal som privatperson betale skat af lejeindtægterne, hvilket vil udligne dit fradrag og dermed give dig en 0-effekt. Det eneste du vinder, er flere timer anvendt til administration.

Er du interesseret i at læse mere om fradragsreglerne for hjemmekontor, kan du gøre ved at klikke her.

Bogføring af fradraget/udgiften:
Bor du i en ejerbolig, så skal du lave beregningen ifølge beskrivelsen i afsnittet ovenover for lejebolig – altså kan du kun fradrage driftsudgifter på ejendommen og ikke dine afdrag samt renter.

Fx. udgør vand, varme, el, ejendomsskat mm. 5.000 kr om måneden.

Du benytter 20 ud af 100 kvm til virksomheden – altså bliver regnestykket således: 5.000 x 0,20 = 1.000 kr.

Klik på Bogføring → Skabeloner → Finansbilag. Udfyld bilaget som vist i nedenstående:

Du har nu bogført fradraget for dit hjemmekontor, du skal derfor ikke taste yderligere på din selvangivelse. Held og lykke!

 

Du har mulighed for at få fradrag for det inventar, du har i dit hjemmekontor – selvom du ikke har fradrag for lokalet

Ja, den er god nok. Du har faktisk mulighed for at få helt eller delvist skatte- og momsfradrag for inventar, du har købt til det kontor, du har derhjemme. Læs evt. mere hos Skattestyrelsen her – klik på “Lokaler og inventar i din private bolig”.

Lad os tage et eksempel. Du har købt et skrivebord til dit hjemmekontor – det forventer du at bruge 60% til virksomheden og 40% privat. Skrivebordet har kostet os 2.500 kroner inkl. moms.

Du har fradrag for de 60%, som du anvender skrivebordet i dit firma. Ud af de 2.500 kroner må du altså fratrække 1.500 kroner, hvoraf de 300 kroner er momsfradrag. Skrivebordet vil derfor gøre dit resultat 1.200 kroner mindre og du får 300 kroner tilbage i moms.

Hvordan bogføres det så?
For at bogføre det skal du ind i et finansbilag. Det finder du under Bogføring → Skabeloner → Finansbilag. Udfyld det således:

I ovenstående har vi bogført:

 • Linje 1 – Her bogføres de 1.500 kroner vi kan trække fra i regnskabet,
 • Linje 2 – Her bogføres de 1.000 kroner, som vi ikke har fradrag for. Konto 60200 er standard konto i personlige virksomheder. Har du et selskab skal du oprette kontoen – se hvordan her.
 • Linje 3 – Her bogfører vi betalingen af de 2.500 kroner. I ovenstående er det firmaet, der har betalt for skrivebordet. Har du i stedet betalt skrivebordet med private penge skulle du i linje 3 have valgt:
  – Konto 60120: Mellemregning, hvis du har en personlig ejet virksomhed,
  – Konto 63100: Udlæg ansatte og ejer, hvis du har et selskab

Med ovenstående har du nu bogført købet af skrivebordet og fået de korrekte fradrag herfra 🙌🏼

Tips & bonusinfo

 • Går du og overvejer at flytte fra hjemmekontor til dine første kontorlokaler? Så kan du få hjælp til at tage springet med denne guide til at finde dine første kontorlokaler.
 • Hvis du vil læse mere om, hvilke andre fradrag du kan være berettiget, klik her.
 • Hvis du vil læse mere om, hvordan du laver din udvidede selvangivelse, kan du læse mere her.
Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram