Sådan retter du beholdning på bilag

  • Læsetid: 5 min.

  • Sidst opdateret 05/03/2024


Har en medarbejder lagt ud for noget, men du er ved en fejl kommet til at registrere købet betalt med kontanter? Eller kom du til at registrere betalingen på den forkerte bankkonto? Fortvivl ej, det kan heldigvis rettes.

Nedenfor gennemgår vi hvordan man retter beholdningen på betalingsbilaget i flere forskellige situationer:

Du har bogført et bilag og er kommet til at registrere det betalt med ‘kontanter (kasse)’, men det var faktisk betalt med erhvervskontoen.

Først og fremmest skal du finde bilaget det drejer sig om. Klik på Bogføring → Bilagsoversigt. Klik ind på bilaget.

Klik på Mere → Ret bilag. Her rettes beholdningen til den korrekte – dvs. den beholdning som udgiften er betalt med. I dette eksempel er der betalt med erhvervskontoen, så beholdningen rettes til ‘Bank’.

Ret beholdning2

Klik på Godkend, og bilaget er nu rettet.

Du har bogført et køb og registreret det betalt med erhvervskontoen, men det var faktisk en medarbejder, der betalte for udgiften, og det skal derfor registreres som et udlæg.

Normalt kan man rette bilagene i Dinero ved at trykke Mere → Ret bilag. Det kan man dog ikke på selve betalingsbilagene, da de er linket direkte til købsbilagene.

Nedenfor ses et betalingsbilag, hvor muligheden Mere ikke fremgår. Det er fordi at betalingen skal slettes inde på selve købsbilaget. Hvis du klikker på det blå link, bliver du sendt direkte hen på købsbilaget.

OBS Du kan også finde købsbilaget direkte under Bogføring → Bilagsoversigt, og her klikke ind på købsbilaget.

Inde på købsbilaget ses det, at betalingen er registreret på beholdningen ‘Bank’, hvilket i dette tilfælde er forkert – det rettes ved at trykke på den røde boks Slet betaling.
Når du trykker på Slet betaling, bliver betalingsbilaget slettet.

Når betalingen er slettet, er det muligt at registrere betalingen på ny. Klik på Registrer betaling og vælg den korrekte beholdning. I dette tilfælde vælges beholdningen ‘Udlæg ansatte og ejer’, da det var en ansat der havde lagt ud for købet.

Tryk på Registrer betaling, og du har nu fået registreret betalingen korrekt.

Du har bogført et salg og registreret at betalingen er modtaget i kontanter, men pengene er faktisk gået ind på erhvervskontoen, og det skal derfor registreres betalt ind på bankbeholdningen.

Normalt kan man rette bilagene i Dinero ved at trykke Mere → Ret bilag. Det kan man dog ikke på selve betalingsbilagene, da de er linket direkte til selve fakturaen.

Her ses et betalingsbilag, hvor muligheden Mere ikke fremgår. Det er fordi at betalingen skal slettes inde på selve fakturaen. Hvis du klikker på det blå link, bliver du sendt direkte hen på fakturaen betalingen vedrører.

OBS Du kan også finde fakturaen direkte under Salg → Alle. Klik ind på den faktura det drejer sig om.

Inde på fakturaen ses det at betalingen er registreret på beholdningen ‘Kontanter (kasse)’, hvilket i dette tilfælde er forkert – det rettes ved at trykke på den røde boks Slet betaling. Når du trykker på Slet betaling, bliver betalingsbilaget slettet.

Når betalingen er slettet, er det muligt at registrere betalingen på ny. Klik på Registrer betaling og vælg den korrekte beholdning.

I dette tilfælde vælges beholdningen ‘Bank’, da betalingen for fakturaen blev indbetalt på erhvervskontoen.

Tryk på Registrer betaling, og du har nu fået registreret betalingen korrekt.

Du har bogført et køb/salg eller noget helt tredje i et finansbilag og har valgt den forkerte beholdning. Du har fået en ny erhvervskonto, og er kommet til at registrere at udgiften var betalt med den gamle bankkonto.

Først og fremmest skal du finde bilaget det drejer sig om. Klik på Bogføring → Bilagsoversigt. Klik ind på finansbilaget og tryk på Mere → Ret bilag.

Du er kommet til at vælge 55000 bank, som var den gamle erhvervskonto. Dog er udgiften er blevet betalt med den nye erhvervskonto, så det skal rettes – i det her tilfælde til 55025 Erhvervskonto NY.

OBS Husk at oprette en ny beholdning, når du får en ny bankkonto.

Ny beholdning

Klik på Godkend og bilaget er nu blevet rettet til.

For alle de andre skabeloner er løsningen den samme. Find det bogførte bilag i bilagsoversigten og klik på Mere → Ret bilag, og ret beholdningen til den hvor pengene er trukket/indbetalt.

Er du kommet til at registrere din momsbetaling på en forkert beholdning? I det her tilfælde er vi kommet til at registrere, at vi har betalt SKAT med kontanter, og det plejer de ikke at tage imod 😌

Muligheden for at slette momsafregningsbilaget vises ikke, og det er fordi vi skal ind på selve momsperioden og slette betalingen.

Modkonto kontanter

Klik derfor på Skattestyrelsen (i venstre side) → Moms, vælg det kvartal/halvår som betalingen vedrører. I det her tilfælde er det 4. kvartal 2021.

Klik på den røde boks Slet betaling, så slettes betalingsbilaget for momsen.

Tryk herefter på Bogfør momsbetaling, og sørg for at vælge den korrekte beholdning, hvor pengene er gået ind/ud.

Den typiske fejl

Hvis du fx har fået en ny bankkonto, og i tidernes morgen ‘bare’ har rettet navnet på beholdningen 55000 Bank, så kræver det en smule manuelt arbejde at få rettet op på fejlen.

Når man får en ny bankkonto, skal man nemlig oprette en ny beholdning fx på 55010 som man kalder ‘NY erhvervskonto’, eller hvad man finder passende. Herefter skal man sørge for at alle fremtidige ind- og udbetalinger relateret til den nye konto, bogføres på den nye beholdning.

Løsning

Hvis man er kommet til at bogføre alle bankposteringer, som både vedrører den nye og den gamle bankkonto på den samme beholdning i Dinero, skal det rettes til.

For at få et overblik over de bilag, der skal rettes trykkes på Regnskab → Rapporter → Balance. Rul ned til de likvide beholdninger.

På billedet ses det at alt er bogført på 55000 – Bank. Vi skiftede til den nye bankkonto d. 1/3/2022, så alt der er bogført på den gamle bank beholdning fra den 1 marts og frem, skal rettes over til den nye beholdning.

Klik på de fire vandrette streger ud for saldoen på 55000 – Bank, for at se alle bilag der er bogført på den gamle beholdning.

Rul ned til skilledatoen hvor du overgår til den nye konto, og her kan du finde alle bilagene der skal rettes over på den nye beholdning, som i det her tilfælde er 55010 Erhvervskonto NY.

Hvis du klikker på bilagsnumrene, bliver du sendt direkte ind på bilaget som skal rettes. Hvis du er i tvivl om hvordan du retter beholdningen på bilaget, så se de forrige punkter.

BONUS | På Mac kan du holde ‘command’ inde når du trykker på bilagsnummeret, så åbner det op i en ny fane. For windows computere hold ‘ctrl’ inde. Så slipper du for at gå ind i rapporter igen, hver gang du har rettet et bilag |

Når du har rettet alle bilagene hen på den nye beholdning, vil der stå et restbeløb på den gamle bankbeholdning. Saldoen på den gamle bankkonto overføres som regel hen på den nye bankkonto.

Dette skal selvfølgelig også bogføres og kan gøres med skabelonen Flytning af penge mellem beholdning som du finder under Bogføring → Skabeloner.

Så vil saldoen på den gamle bankkonto forhåbentlig gå i 0. Hvis ikke, skal man lige have tjekket sin bogføring igennem. 🙌🏼

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram