Sådan udfylder du rubrik 638 korrekt hos SKAT

  • Læsetid: 2 min.

  • Sidst opdateret 18/06/2024


Hvis du har benyttet Skatteopgørelsen i Dinero, udfyldt rubrik 638 og efterfølgende fået en meddelelse fra Skattestyrelsen om, at rubrikken ikke stemmer, kan du i denne guide se, hvordan det skal korrigeres. 

Når rubrik 638 ikke stemmer overens med din faktiske momsafregning for regnskabsåret, skyldes det, at der er tidligere momsangivelser, som mangler at blive afregnet og bogført i Dinero. Det betyder ikke, at du ikke har indberettet din moms korrekt, men at du mangler at få bogført indberetningen og selve momsbetalingen i dit regnskab i Dinero.

For at afstemme din momsafregning i henhold til rubrik 638 skal alle momsangivelser afregnes og bogføres via moms-modulet i Dinero. Det er derfor vigtigt, at de indberettede momsopgørelser hos SKAT stemmer overens med de momsopgørelser, som ses i Dinero. 

Tjek alle momsperioder i Dinero

Klik på Skattestyrelsen i Dinero og vælg Moms. Her finder du moms-modulet i Dinero, som indeholder alle momsopgørelser for virksomheden. I dette modul skal du gå alle momsperioder igennem enkeltvis og sørge for, at de er afregnet og bogført i dit regnskab.

Hvis momsen er indberettet til SKAT udenom Dinero, skal du klikke på Jeg har indberettet manuelt

Herefter trykker du Ja, jeg har indberettet manuelt

Når du har registreret at momsperioden er indberettet, vil du få mulighed for at bogføre din betaling af moms. Dette er et vigtigt punkt, da bogføring af momsen udligner momsafregningskontoen i dit regnskab, så rubrik 638 stemmer pr. 31/12.

Klik på Bogfør moms og udfyld dato for betaling af moms og beholdningen, som beløbet er trukket fra. I dette eksempel vælger vi Bank som beholdning, da de 52 DKK er trukket fra erhvervskontoen. Vælg i stedet Skattekonto under beholdning, såfremt du ikke har betalt de 52 DKK direkte fra din bankkonto.

Nu har du bogført og afregnet din moms for alle tidligere momsperioder i Dinero, vil din skyldige momsafregning være retvisende i henhold til rubrik 638 og passe med den seneste skyldige momsperiode pr. 31/12 (4. kvartal eller 2. halvår), som betales i næste regnskabsår.

Hvad hvis det ikke er en kladde, men allerede indberettet moms?

Hvis du har indberettet din moms, men glemt at bogføre betalingen i Dinero, vil din momsopgørelse se ud som på billedet herunder:

I dette tilfælde har du allerede afregnet momsen, men mangler at bogføre momsbetalingen. Her skal du trykke Bogfør momsbetaling og vælge dato for momsbetaling og hvilken beholdning, du har betalt momsen fra. Dette skal gøres enkeltvis for ALLE momsperioder.

Korrektion af rubrik 638 hos SKAT

Når du har afregnet alle momsperioder og bogført dem som vist, skal dette korrigeres inde på skat.dk. Klik på Ret årsopgørelsen/oplysningsskemaet

Her retter du den gældende årsopgørelse for f.eks. 2023, og indsætter beløbet fra rubrik 638 fra Dineros Skatteopgørelse efter dine rettelser i regnskabet.

Afslut med at klikke på Gem for at gemme ændringerne på SKAT. OBS! Beløb er blot et eksempel.

I beskrivelsen af hvorfor du retter din årsopgørelse, anbefaler vi at skrive: “Årsagen til korrektionen er efterfølgende bogføring af indberetning og betalte momsperioder fra tidligere, hvilket påvirker min skyldige moms pr. 31/12. Dette er nu rettet i mit regnskabsprogram, hvorfor der nu ændres i årsopgørelsen, så beløbet er korrekt.”

Tips & Bonusinfo

  • Vil du læse mere om Dineros skatteopgørelse? Klik her
  • Se her, hvordan du bogfører moms i Dinero
Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram