FAQ – Skatteopgørelse (oplysningsskema)

  • Læsetid: 11 min.

  • Sidst opdateret 05/03/2024


Har du en enkeltmandsvirksomhed, et interessentskab (I/S) eller en personligt ejet mindre virksomhed (PMV)? Så kan vi hjælpe dig med at lave din skatteopgørelse, som du skal indberette på skat.dk 💪

Nedenfor har vi samlet mange spørgsmål, så du hurtigt kan komme videre med din skatteopgørelse (oplysningsskema). Har du yderligere spørgsmål, er du selvfølgelig mere end velkommen til at skrive til vores support.

Du kan læse mere om produktet Skatteopgørelse her.

Videoer – se, hvor nemt det er

Vi har lavet en video som viser, hvordan du udfylder oplysningerne, hvis du har en enkeltmandsvirksomhed, I/S eller et PMV på under 5 minutter! Alle de svære beregninger har vi klaret.

Der er nemlig en lille tilføjelse. Da oplysningsskemaet indberettes personligt for hver ejer, skal i også have opdelt virksomheden skattemæssige overskud eller underskud i mellem jer. Dette gør i ved at indtaste ejerne på den første side, når I er gået ind til skatteopgørelsen.

 

 

Herefter kan i lave indberetning for hver ejer, præcist som vist i videoen ovenfor.

Denne guide er delt op i:

  • 4 hurtige spørgsmål. Det er dem, du skal svare på, inden vi regner din skat – også kaldet forudsætninger. For interessentskaber (I/S) besvares ét spørgsmål generelt – mens resten besvares per ejer.
  • Automatisk regnskabstjek. Det er de forskellige tjek, vi laver på dit regnskab, hvor vi fortæller dig, hvis du måske skal gøre noget anderledes.
  • Generelle spørgsmål. Det er her, vi skriver alle andre spørgsmål, vi har fået.

Husk dog 2 ting angående skatteopgørelsen:

  • Alt, der er markeret med blåt, er de rubrikker, som skal indberettes til Skattestyrelsen. Alle andre skal du slet ikke tænke på.
  • Husk at vi hele vejen igennem arbejdet med regnskabsår 2023. Det er derfor vigtigt, at du står i dette regnskabsår, når du skal undersøge nedenstående.

Lad os komme i gang!


De “4 hurtige spørgsmål”

Hvis ikke du har firmabetalt telefon og/eller abonnement, som bruger privat, i din virksomhed, skal du blot svare “nej” til spørgsmålet – så skal du nemlig ikke beskattes af fri telefon.

Har du derimod betalt telefon i din virksomhed, svarer du selvfølgelig “ja” til spørgsmålet.

Satsen for fri telefoni i 2023 er 3.200 kr., som du dermed bliver beskattet af.

Rent skatteteknisk lægges der 3.200 kr. oven i dit resultat samtidig med, at du ofte skal udfylde informationen i rubrik 350. Men det behøver du ikke tænke over, da vi har klaret det for dig.

Har du ikke selv firmabetalt telefon og/eller telefonregning, som du bruger privat (spørgsmålet herover), skal du ikke tænke mere over denne boks. Svaret er derfor “nej”.

Har din ægtefælle derimod fri telefon, er der en skatterabat, som vi tager højde for, når der svares “ja” i boksen.

BEMÆRK: Har du ikke haft fri telefon hele året, skal du sørge for at regulere for det. Hvordan du gør det, kan du læse mere om ved at klikke her.

Har du fået slettet eller nedskrevet gæld i løbet af 2023? Hvis ja, skal du svare ja. Hvis nej, skal du svare nej.

Du kan få slettet eller nedskrevet gælden, hvis du eksempelvis har været tæt på konkurs, og du har fået nedsættelse af din gæld af dine kreditorer (dem du skylder penge).

Rent skatteteknisk er det en oplysning til Skattestyrelsen (rubrik 380), og det påvirker ikke din skat.

Lad os sige det helt kort: Enten kender du saldoen på forhånd, eller også gør du ikke. Har du ingen aktiver i dit firma, skal du blot angive et rundt 0, og har du brugt Dinero til at bogføre dine aktiver, sørger vi for tallet. Du skal altså ikke gøre noget selv i det tilfælde.

Aktiver er fx en firmabil, en maskine eller en dyr computer (kostet over 32.000 kr. ex. moms). Alle ting som udgangspunkt ikke er købt med henblik på at videresælge. Den skattemæssige driftsmiddel saldo er altså ikke din saldo på din bankkonto.

Har du aktiver, er der flere måder at finde saldoen på. Har du haft revisor på, skal du spørge vedkommende, om de kender den. De har pligt til at oplyse den – også hvis I ikke samarbejder længere.

Har du ikke haft revisor på dit regnskab, men har aktiver i dit firma, kan du i denne guide læse, hvordan du finder frem til saldoen.

Hvornår skriver jeg noget i rubrikken? 

Som tommelfingerregel skriver du beløbet ind, hvis du har lånt penge af andre end en bank eller et realkreditinstitut. Det kan fx være, hvis du har lånt penge af din ven, mor eller far. Du skriver det IKKE ind, hvis du af egen lomme har indskudt penge i firmaet.

Rent skatteteknisk sker der ikke noget med din skattemæssige indkomst. Skattestyrelsen bruger det udelukkende til statistik. Beløbet tastes i rubrik 335.


De automatiske regnskabstjek

Vi laver en masse tjek på dit regnskab. Vi vil så gerne hjælpe dig, hvis du har lavet en fejl, og her kan du se, hvordan du retter op på en evt. fejl. De typiske fejl, vi tjekker for, ser du i nedenstående:

Denne fejl fremkommer, hvis du har bogført afskrivninger på konto 8000: Immaterielle anlægsaktiver – afskrivninger. I vores service håndterer vi ikke immaterielle aktiver.

Ofte skyldes det bare, at du har valgt den forkerte konto, da du bogførte disse afskrivninger. Er det en fejl, at du har bogført dine afskrivninger på den konto, skal du rette op på det.

Tag fat i vores support hvis du er i tvivl om, hvordan du gør. Husk at oplyse, at du har læst om det her – så ved vi, hvad du snakker om 🙂

Er det ikke en fejl, og har du faktisk afskrivninger på immaterielle rettigheder, kan du desværre ikke bruge vores service – endnu.

Småanskaffelser er ting, som bruges i virksomhedens drift – altså ikke noget, der skal sælges videre. Koster disse ting under 32.000 kr. ekskl. moms (2023 sats), går de under grænsen for småanskaffelser og kommer direkte i din resultatopgørelse. Du skal derfor ikke tænke på at afskrive på det.

For at se, om du overholder denne regel, skal du gå til Regnskab (år 2023 ) –> Rapporter –> Saldobalance –> Find konto 8040: Småanskaffelser (straksafskrivning) –> Klik på den lille tabel –> Se i kontoudtoget om der er enkelte bilag (beløb), der overstiger 32.000 ekskl. moms.-

Småanskaffelser

Har du ikke småanskaffelser, der enkeltvis overstiger 32.000 ex. moms (2023) ekskl. moms, så er den som udgangspunkt god nok, og du kan derfor roligt fortsætte med din selvangivelse.

Nogle gange skal småanskaffelser dog alligevel aktiveres og afskrives løbende. Altså skal de ikke bare bogføres i resultatopgørelsen. Læs mere om den del her.

Du får denne fejl, hvis ikke du har bogført afskrivninger på 8020, og du har bogført et materielt anlægsaktiv aktiv i kontointervallet 51000 – 51499. For at tjekke om du har bogført afskrivninger, skal du gå til Regnskab –> Rapporter –> Saldobalance –> Find konto 8020: Materielle anlægsaktiver – afskrivninger –> Se om der står et beløb på kontoen.

Har du ikke bogført dine afskrivninger, skal du sørge for at få det gjort. Du kan i denne guide læse, hvordan du får bogført dine afskrivninger.

Hvis du selv har oprettet egne konti, kender vi ikke fradraget for dem. Derfor giver vi dem fuldt fradrag.

Der er typisk ikke fuldt skattefradrag i forbindelse med repræsentation til forretningsforbindelser (bespisning, overnatninger, gaver). Har omkostningerne på dine egne oprettede konti ikke fuldt fradrag, bør du bogføre dem på konti, hvor der ikke er fuldt fradrag.

Tag evt. fat i vores support, hvis du er i tvivl om skattefradraget. Hvis ikke, kan du bare fortsætte med din selvangivelse.

Som ejer af en enkeltmandsvirksomhed må du ikke udbetale kørepenge direkte til dig selv. De regler kan du læse mere om her. Du får fejlen, hvis du har lavet en postering direkte på konto 3160: Kilometergodtgørelse og 55000: Bank.

For at finde ud af, om du har bogført din kørsel forkert, skal du gå til Regnskabsmappen i højre hjørne -> Rapporter -> Saldobalance -> Find konto 3160: Kilometergodtgørelse –> Klik på den lille tabel –> Se på kontokortet om du har bogført kørsel forkert. Det gør du ved at klikke ind på de enkelte bilag. Det er vigtigt den er bogført med vores skabelonen “kørsel” eller i et finansbilag mellem konto 3160 kørsel og modkonto 60100 egen kapital.

 

Har du bogført din kørsel forkert, skal du rette op på det. Det kan du se, hvordan du gør, i denne guide. Når du har rettet op på fejlen jf. guiden, vil fejlen i dit regnskabstjek ikke forsvinde – nu er du blot klar over, at din kørsel er bogført korrekt, og så kan du roligt fortsætte.

Har du et varelager, skal du huske at regulere værdien af det.

Du får denne fejl, hvis du har bogført en værdi på dit varelager i Dinero (Konto 52000: Varebeholdning) og ikke har reguleret denne værdi ved din årsafslutning.

Hvordan du gør det, kan du læse meget mere om i denne guide.

Du får denne fejlmeddelelse, hvis du har bogført pension på konto 3120 – Pension, men IKKE har bogført løn på konto 3000 – AM-indkomst. Som ejer af en enkeltmandsvirksomhed udbetaler man løn til sig selv via balancen (skabelonen “Hævet privat” – under fanen “Bogføring”) og ikke via konto 3000. Konto 3000 er kun til, hvis man har ansatte, der skal have løn.

Da man skattemæssigt IKKE må fratrække pension som ejer af en enkeltmandsvirksomhed, skal denne derfor være bogført på konto 60197 – Ratepension – Se mere her.

Har du bogført pension til dig selv som ejer på konto 3120 – Pension, skal du “flytte” værdien af pensionen til konto 60197. Det gør du i et “Finansbilag”, som ligger under fanen “Bogføring”. Bilaget udfyldes som vist i nedenstående, hvor vi flytter en værdi på 10.000. Flyt blot værdien af dine samlede pensionsindbetalinger pr. 31/12/2023.

Sådan! Du har nu bogført din pension rigtigt og kan roligt fortsætte med din selvangivelse 🙂

Du får denne fejl, hvis du har bogført over [ratepension_graense_forrige] kroner på konto 3120 – Pension i regnskabsåret. Gå regnskabsmappen i højre hjørne -> Rapporter -> Saldobalance -> Find konto 3120 – Pension – her skal du tjekke følgende:

  • Om du har bogført pension til dig selv som ejer af en enkeltmandsvirksomhed på konto 3120. Har du det, er det en fejl. Du kan se i ovenstående punkt “Det ser ud som om, du har bogført pension forkert, hvilket gør din selvangivelse forkert”, hvordan du retter det.
  • Betaler du pension til dine ansatte i den enkeltmandsvirksomhed, bogføres dette på konto 3120. Har du kun bogført pension til ansatte, skal du blot fortsætte – også selvom kontoen overstiger [ratepension_graense_forrige] kroner. Pension til ansatte har du nemlig skattefradrag for.

Opretter du selv konti i intervallet 51000 – 51499 kommer de ikke med i beregningerne på din selvangivelse. Sørg derfor for at bogføre på de konti, som vi allerede har oprettet. Har du købt et aktiv uden moms, skal du blot sørge for at undertrykke momsen på konto 51020 – det gøres i kassekladden. Se mere her.

Du får denne fejl, hvis du i Dinero har oprettet dig med virksomhedstypen “Personlig Mindre Virksomhed (PMV)”. En PMV er nemlig ikke momspligtig og skal derfor ikke bogføre med moms.

Er det en fejl, at du har oprettet dig som PMV, kan du ændre til Enkeltmandsvirksomhed under Indstillinger -> Firmaoplysninger.

Skærmbillede fra siden Firmaoplysninger under Indstilinger som viser man kan klikke på Personlig ejet mindre virksomhed og øverste dropdown til venstre og skifte firmatype

Har du en PMV, men har bogført med moms, skal du rette disse posteringer. I din PMV er du som sagt ikke momspligtig. Her anbefaler vi du spørger om konkret rådgivning i supporten.


De generelle spørgsmål til skatteopgørelsen

Det skal du gøre ved at logge ind på skat.dk som “Borger”. Direkte link til indberetningen er her.

Skat kommer med en meddelelse til dig om, at du ikke har udfyldt rubrik 320.
Har du en nettoomsætning på under 300.000, skal du ignorere meddelelsen, der kan se sådan her ud:

Det kan være lidt fjollet, at det kommer op her, for det har intet med de indtastede tal at gøre. Oplysningerne i det her tilfælde på 2.747 kroner kommer fra salgsmomsen på deres momsangivelser

 

Din virksomhed er fritaget for at give oplysninger fra regnskabet, hvis du i indeværende regnskabsår har haft en omsætning på under 300.000.

I vores service tager vi selvfølgelig højde for det. Du skal derfor bare udfylde de felter, som vi har markeret med blå i selvangivelsen.

Denne rubrik dækker i vores service kun over fri telefon. Har du fri telefon i din virksomhed, står der i spørgsmål 1 (øverst oppe) beskrevet, hvordan du håndterer det.

Ja, det kan du tro, man kan. Lønsumspligtige skal indberette regnskab ligesom almindelige momsregistrerede virksomheder. Lønsumsafgift er “det samme” som moms og derfor noget, der holdes udenfor den udvidede selvangivelse.

Er udarbejdelse af regnskab eller opgørelse af det skattepligtige virksomhedsoverskud/-underskud sket med bistand fra revisor?

Nej – det er det ikke. Du skal markere “Nej” i rubrik 303 – også når det er os (Dinero), der har lavet den for dig.

I vores service tager vi selvfølgelig højde for det. Du skal derfor bare gøre det, som vi markerer som blåt i selvangivelsen.

I dette link kan du se, hvilke forudsætninger der skal være på plads, før vi kan udarbejde din selvangivelse.

Du ser ligeledes et par spørgsmål omkring de forudsætninger, der skal være plads.

Som ejer af et PMV skal du indberette din selvangivelse på samme måde som enkeltmandsvirksomhederne – og derfor kan du også bruge vores skattepakke, der indeholder tallene til din udvidede selvangivelse. Eneste forskel er, at et PMV ikke er momsregistreret, hvorfor du i rubrik 638 (der er et spørsmål om skyldig/tilgodehavende moms) skal skrive et rundt 0.

Ellers skal du blot udfylde alle de felter, der er markeret med blå i vores selvangivelse, når du indberetter den hos Skattestyrelsen. Se et eksempel på indberetning med vores selvangivelse her.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram