Udgivet 30/03/2020

Praktisk vejledning til at ansøge om lønkompensation

Her finder du en nem og praktisk vejledning til, hvordan du søger lønkompensation, og hvad du skal have klar.

Rasmus Nielsen
Skrevet af Rasmus Nielsen
Læsetid: 5 min.
Corona hjælpepakke kompensation for faste omkostninger

Bemærk:
Indholdet i denne vejledning er fra tidligere kompensationsordningen og opdateres ikke længere. Har du spørgsmål omkring de nye kompensationsordninger anbefaler vi at holde øje med virksomhedsguiden.dk.


Er din virksomhed påvirket så kraftigt af corona-krisen, at du har været nødt til at sende dine medarbejdere hjem med løn?
Så er der hjælp at hente. Ansøg om lønkompensation lige her hos virk.dk.

Inden du hopper derind, får du her en kort vejledning, til hvad du skal have klar – og hvad du skal gøre, når du er derinde.

Bemærk, at du har 30 minutter til at lave din ansøgning. Derfor skal du forberede dig på forhånd, så du hurtigt kommer gennem ansøgningsprocessen. Her i guiden har vi taget skærmbilleder af hvert eneste skridt i ansøgningen, så du ved, præcist hvad du møder undervejs.

Vi kigger her i vores vejledning på ansøgninger for 1-25 medarbejdere. Har du mere end 25 medarbejdere, anbefaler vi, ar du kigger på virksomhedsguiden.dk, da der er lidt andre procedurer.

Når du har har alle dine informationer klar, kan du gå ind på virk og ansøge om lønkompensation.

Du skal have følgende klar for de medarbejdere, du ønsker at søge kompensation for:

 • Fulde navn
 • CPR-nummer
 • Start og slut-dato for den periode, du vil søge refusion for
 • Ansættelsestype (fast månedsløn, timeløn eller elev/lærling)
 • Eventuelt antal dage, som du ikke søger om kompensation for
 • Medarbejderens månedlige arbejdstid

Din medarbejders lønoplysninger bliver automatisk hentet fra skat.dk.

Har du nyansatte, som endnu ikke har nogen lønsedler fra din virksomhed? Eller medarbejdere, som har fået ændret deres løn (op eller ned) for nyligt? Så skal du også finde ansættelseskontrakt eller tillæg til ansættelseskontrakter frem, så du kan uploade det som dokumentation.

Gå ind på denne side for at starte din ansøgning. Du logger på med NemID, ligesom når du fx skal indberette moms eller skat.

Dine virksomhedsoplysninger hentes automatisk, og du skal bekræfte, at du lever op til de her krav:

 1. Virksomheden har sendt medarbejderne hjem med løn på grund af coronavirus
 2. Medarbejderens løn er ikke dækket af fx forsikringer eller en anden hjælpepakke
 3. Tilskud fra det offentlige udgør ikke over halvdelen af virksomhedens udgifter. (Kun aktuelt hvis du modtager kommunale, regionale eller statslige tilskud til din drift.)
 4. Du må ikke fyre medarbejdere for at spare penge i virksomheden i den periode, hvor du modtager lønkompensation. Gør du det, skal du betale kompensationen tilbage.
 5. Medarbejderen arbejder i Danmark
 6. Medarbejderen kan kaldes tilbage på arbejde, hvis det bliver muligt. Det vil blot blive modregnet senere.

Disse betingelser skal du acceptere, tryk derefter næste:

Betingelser for lønkompensation under corona

Er du i tvivl om kravene? Læs vores artikel om lønkompensation her.

Virk henter selv information om, hvor mange medarbejdere der er i din virksomhed. Har du flere eller færre end det opgjorte, er det fordi, du enten har ansat eller fyret nogen siden 1/1-2020. Det tal retter du selvfølgelig, hvis det har ændret sig.

Siden fortæller selv, hvor mange du mindst skal hjemsende med løn for at få kompensation.

Herefter skal du vælge, at du søger kompensation for 1-25 eller 25+ medarbejdere. Derefter trykker du igen på næste.

Hvis du skal søge refusion for mere end 25 medarbejdere, skal du ikke bruge vores guide her. Se i stedet her.

Først og fremmest skal du tage stilling til, om du vil søge samme kompensationsperiode for alle medarbejdere, eller om det er forskelligt fra person til person.

Du behøver altså ikke hjemsende alle i samme periode, så hvis en ansat har arbejdet i længere tid, eller kommer tilbage på arbejde før de andre, kan du selv vælge, i hvilken periode du vil søge per ansat (hvis du vælger forskellige perioder, vælger du senere i hvilken periode, det gælder pr. medarbejder). 

Sendes alle hjem i samme periode, vælger du naturligvis det.

Herefter skal du vælge, i hvilken periode dine ansatte er hjemsendt. Husk kompensationen kun gælder i den periode, de er hjemsendt med løn og hvor medarbejderne ikke arbejder hjemmefra.

Tryk nu på “Næste”.

Indtast medarbejderens navn og CPR-nummer og klik på “Hent lønoplysninger”. Systemet henter automatisk den gennemsnitlige løn, som din medarbejder har modtaget i din virksomhed.

Hent lønoplysninger

Er din medarbejders løn noget andet end det hentede (fx hvis der er aftalt lønstigning eller nedgang siden sidste løn indberetning),  skal du manuelt indtaste den korrekte månedsløn.

Det er altså vigtigt at få tastet den løn, som den ansatte skulle have haft i kompensationsperioden, det er den løn, du kan få kompensation for.

Melder formularen en fejl, har du tastet enten CPR-nummer eller navn forkert.

Under ansættelsesforhold skal du vælge, om medarbejderen er ansat som funktionær, ikke-funktionær eller elev/lærling.

 • Vælg funktionær, hvis medarbejderen fx får en fast månedlig løn.​
 • Vælg ikke-funktionær, hvis medarbejderen fx er timelønnet
 • Elev/lærling gælder også voksenlærlinge.

Vælg medarbejderens ansættelsesforhold

Herefter skal du angive det forventede antal timer pr. uge. Du kan vælge at din medarbejder arbejder fuldtid, eller et timeantal. Har du en timeansat vælger du det timeantal den ansatte normalt har, og som du fortsat udbetaler løn for.

Som det næste skal du vælge perioden medarbejderen er sendt hjem med løn. Det vil være forudfyldt hvis du har valgt samme dato for alle, men kan vælges frit, hvis du har sagt du vil vælge pr. medarbejder.

Til sidst på denne side skal du angive hvis der er dage i perioden som du søger kompensation for, hvor virksomheden ikke er berettiget til kompensation.

 

Det kan være dage hvor det på forhånd vides, at medarbejderen:

 • Kaldes på arbejde
 • Har tjenestefrihed uden løn (fx selvbetalte feriedage)
 • Skal på uddannelse
 • Har evt. planlagte sygedage
 • Har dage omfattet af anden ordning, som udløser offentligt tilskud

Klik til sidst på beregn kompensation. Du får herefter vist hvilket beløb du vil modtage i kompensation for hele perioden.

Hvis du har flere medarbejdere så kan du klikke på tilføj.

Ellers er du nu klar til at trykke næste.

Din ansøgning er nu klar til at blive indsendt til behandling. Erhvervsstyrelsen skal dog først have at vide, hvor de kan få fat i dig, hvis de har spørgsmål. Angiv derfor en kontaktperson (nok dig selv) og skriv navn, telefonnummer og mail. 

Tryk på Næste, når det er gjort.

Du skal bekræfte, at alle oplysninger, du har indsendt, er korrekte og retvisende. Det gør du med en tro og love-erklæring.
Når det er gjort, trykker du “bekræft”. 

Derefter “Næste”.

Nu kan du se din ansøgning og indsende den. Men læs dine oplysninger igennem, før du klikker “Send”.

Herefter modtager du en kvittering på din indsendelse. 

Nu er bolden på erhvervsstyrelsens banehalvdel. De behandler din ansøgning, og hvis de godkender ansøgningen, modtager du refusionen på virksomhedens NemKonto kort efter. På grund af de mange ansøgninger, som Erhvervsstyrelsen får lige nu, har de ikke angivet, hvor længe der præcist går, før du modtager pengene.

Husk at tjekke grundigt op på, om du overholder kravene, inden du indsender noget. Er du i tvivl? Så kontakt vores chat-support nederst til højre på siden eller læs mere om lønkompensation her.

Rasmus Nielsen
Rasmus Nielsen Dinero
Rasmus er en sand "professor" i regnskab og laver videoer og afholder kurser om både regnskabsemner samt Dinero.

Skriv en kommentar

12 kommentarer

 1. Hej. Hvis jeg startede enkeltmandsvirksomhed i maj med en enkelt flexlønner tilknyttet fra 1 december, hvordan er jeg så stillet?. Det julemarked vi skulle have været en del af blev lukket ned, så den indtægt der skulle have dækket flexlønnerens og min løn er hermed gået op i røg. Og såfremt det er muligt at få dækket flexlønneren, hvordan udfylder man så med timetal?

  1. Hej Ida

   Det fremgår desværre af lovgivningen at: “Stk. 5. Virksomheder, der har hjemsendt fleksjobansatte med påbegyndt ansættelse før den 1. januar 2013, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kan få kompensation for den del af lønnen, som ikke er dækket af kommunal refusion.”

   Så det ser ud til, man skal have fat fleksjobansatte som blev ansat før 1.januar 2013, for at kunne få del i lønkompensationen. Hvorfor det skel ved jeg ikke desværre ikke helt. Heldigvis dækkes det meste af lønudgiften jo i forvejen af kommunen. 👍

 2. Hejsa, jeg har 2 spørgsmål: 1. Jeg har ansat en leder i februar måned, som skulle starte på job den 1. april hos mig (hun opsagde et andet job) – hvordan med hende, hun nåede ikke at komme i gang, men jeg havde ansat hende og skal betale hende løn.. kan jeg få kompensation for hende? 2. I et andet selskab har jeg en leder og en større håndfuld timelønnede med dag til dag opsigelse. Når jeg vil søge, går alle personerne ind som medarbejdere, f.eks. 14 ansatte og skal derfor søge på 4 personer – hvordan gør jeg dette. Jeg har reelt kun én person jeg kan søge på..?

  1. Hej Henrik

   1. Hvis hun ellers overholder kravene med ikke at arbejde i virksomheden i perioden, ikke kan hjemsendes uden løn og er fyringstruet, så ja.

   2. Du skal hjemsende mindst 30% eller 50 ansatte for at kunne få lønkompensation, så du skal desværre umiddelbart fyrer de 13 andre, jævnfør din dag til dag opsigelse. Derefter skal du rette det tal til én ansat når de øvrige er opsagt. 🙁

 3. Hej, vi har i min virksomhed søgt om lønkompensation. Men nu kan jeg se at at lønnen ikke er bruttolønnen men løn + pension og ATP, hvad med feriepenge, skal de også tillægges? Og kan man lave ændringer nu hvor vi allerede har søgt?

  1. Hej Hans Mark

   Feriepenge er også med i beløbet ja, det er defineret som “Løn opgøres som din medarbejders samlede A-indkomst medregnet virksomhedens og medarbejderens eget ATP-bidrag samt eventuelle bidrag til arbejdsgiverbetalt pensionsordning” – Så det er altså mere eller mindre hele lønudgiften som er inkluderet.

   Jeg skulle mene du kan lave en ny ansøgning som kan behandles ja, men du kan ikke rette i den eksisterende.(Sådan har det været med de andre kompensationer i hvert fald).

 4. Spørgsmål? Jeg er selvstændig erhvervsdrivende med 6 timeansatte og mig som den eneste med fast løn. Alle timelønnet kan af gode grunde ikke arbejde sa vi er en restaurant, men bliver jeg dækket som selvstændig erhvervsdrivende?

  Bruttoløn normalt er 40000 kr pr måned

  1. Hej Ulrik

   For dine ansatte kan du søge lønkompensation, hvis de overholder kravene herom. Altså at du ikke kan sende dem hjem uden løn, at de ikke kan arbejde (som du selv siger), er fyrings truede osv.

   For dig selv, falder du i gruppen for kompensation for selvstændige, og kan derfor ikke få del i lønkompensationen, det er helt korrekt forstået ja. Du skal derfor ikke beregne ud fra din bruttoløn, men virksomhedensomsætning, når du udregner grundlaget for kompensation.

 5. Hej Vi har et driftselskab (et APS) som er ejet af 3 forskeliige holdingselskaber. vi er i alt 5 ansatte. Vi har sendt alle hjem incl os selv, da alle salgsmøder er blevet aflyst grundet corona. Vi er ansat og lønnet i driftselskabet. Kan vi søge lønkompensation til os alle i driftselskabet ? MVH Mikkel

  1. Hej Mikkel

   Jeres ansatte ja, hvis de er fyringstruede og ikke arbejder hjemmefra.

   Ejere nej. Hvis i hver ejer over 25% (f.eks. 33,33% hver) så kan i få del i kompensationsordningen for selvstændige, såfremt i lever op til kravene.

 6. Kort spørgsmål, nu står der alle steder din medarbejder/e men hvad så når det er et personligt ejet firma og eneste medarbejder er mig selv , hvad gør jeg/vi ?

  1. Hej Kaj Erik

   Så er du på den forkerte vejledning, så skal du over til dækning af omsætningstab for selvstændige her: https://dinero.dk/corona/kompensation-for-manglende-omsaetning/

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram