Spring til indholdet

Læsetid: 4 minutter

Lønkompensation

Lønkompensation med hjælp fra Visma DataLøn

Bemærk:
Indholdet i denne vejledning er fra tidligere kompensationsordningen og opdateres ikke længere. Har du spørgsmål omkring de nye kompensationsordninger anbefaler vi at holde øje med virksomhedsguiden.dk.


For at undgå flest mulige fyringer har regeringen og arbejdsmarkedets parter indgået en midlertidig ordning for lønkompensation til fyringstruede medarbejdere under coronakrisen. De kan i stedet sendes hjem med løn.

LÆS OGSÅ: Kompensation for faste udgifter

Aftalen er en af flere kompensationsordninger/-pakker, der kan give en økonomisk hjælp til selvstændige. I indlægget her får du et overblik over de betingelser, der skal være opfyldt for, at du kan bruge ordningen i din virksomhed. Vi guider dig også til, i hvor stor grad du kan forvente kompensation.

Kan jeg få lønkompensation til min virksomhed?

Ordningen dækker din virksomhed, hvis du står til at skulle fyre mindst 30 procent af dine medarbejdere – eller hvis du står til at fyre mere end 50 medarbejdere som følge af coronavirus.

Og så tænker du nok: Hvad hvis jeg kun har én medarbejder? Så kan du også få del i kompensationen – for så er det mere end 30 procent af dine medarbejdere, du står til at skulle fyre.

Vil du bruge ordningen og modtage lønkompensation, skal du sende de pågældende medarbejdere hjem med fuld løn. Medarbejderne må altså ikke arbejde for dig, hvis du skal have lønkompensation. 

Derudover skal du vide:

  • Du må ikke sende medarbejderne hjem uden løn. 
  • Du må ikke fyre medarbejdere for at spare penge i virksomheden i den periode, hvor du modtager lønkompensation.
  • Din virksomhed kan maksimalt få lønkompensation i tre fire fem og en halv måned, fordi ordningen gælder fra 9. marts til 8. juni 8. juli 29. august 2020.

Hvor meget kan min virksomhed få i kompensation?

Hvis du opfylder betingelserne for ordningen, kan du i tre fire fem og en halv måneder få følgende kompensation:

Kompensation for fastansatte og timelønnede

Hvad betyder det for mine medarbejdere?

De medarbejdere, du får kompensation for, skal tage fem dages ferie og/eller afspadsering i perioden. Har medarbejderen ikke ferie eller afspadsering til gode, skal han/hun bruge dagene fra det nye ferieår eller betale for dagene selv som fridage uden løn.

LÆS OGSÅ: Kompensation for manglende omsætning

Lønkompensationen dækker altså ikke de fem dage for virksomheden, uanset hvordan dagene fordeles. Søger du kompensation for mindre end tre måneder, skal medarbejderen tage tilsvarende færre dages ferie.

Hvordan lønkompensation fungerer i praksis

Hvordan gør man med ferie?

Lønkompensation kan godt modtages for en kortere periode end alle tre måneder. Hvis der fx modtages lønkompensation for to måneder, skal medarbejderen holde 3,34 dages ferie/afspadsering.

1 måned er 1,67 dage. 2 måneder er 3,34 dage. 3 måneder er 5 dage.

Din medarbejder bestemmer selv, hvordan de dage skal holdes og vælger også selv, om det skal være fridage uden løn, afspadsering eller betalt ferie. 

Har medarbejderen allerede holdt ferie eller fridage efter 9. marts, er de dage gældende. Det samme gælder, hvis din virksomhed har varslet nedlukning i perioden for lønkompensationen. 

LÆS OGSÅ: Sygedagpengerefusion og coronavirus

Sørg for at lave en skriftlig aftale sammen med din medarbejder, der viser, hvordan og hvornår i perioden, dagene afholdes. Kan I ikke blive enige, placerer du som arbejdsgiver dagene.

Vil du blive endnu klogere på lønkompensation?

Så kig over til vores gode venner hos Visma Dataløn, som har lavet deres eget univers – også med indhold omkring lønkompensation. Send mig derover!

Mest stillede spørgsmål til dette indlæg

Du kan søge lønkompensation på virk.dk.

Se vores vejledning til, hvordan du udfylder din ansøgning ved at klikke her.

Følg vores vejledning til, hvordan du udfylder ansøgningen om lønkompensation ved at klikke her.

Ja. Du kan få lønkompensation, hvis du skal fyre mindst 30 procent af dine medarbejdere. Har du én ansat, svarer det til 100 procent – og derfor kan du få kompensation.

Ja, det kan du gøre med én dags varsel. Dermed stopper du samtidig retten til lønkompensation. Den modtagne kompensationen skal derfor tilbagebetales efterfølgende.

Det korte svar er: Hurtigst muligt. Virk.dk har ikke oplyst, hvor lang behandlingstid de har på ansøgninger.

 

Ja. Du modtager lønkompensation i én overførsel til virksomhedens NemKonto, hvis Erhvervsstyrelsen godkender din ansøgning.

Alle almindelige medarbejdere er omfattet af ordningen. Det samme gælder også eventuelt deltidsansatte, studerende og fleksjobbere samt medarbejdere, der er syge eller på barsel. Desuden gælder det også for elever og lærlinge. Du kan ikke få lønkompensation for dig selv som ejer af virksomheden.

Nej, det må du ikke.

På grund af den særlige situation kan medarbejderne vælge feriedage, der ellers normalt først er tilgængelige fra maj-september 2020. Hvis det er tilfældet, skal du skrive dagene ned efter 1. maj, så de ikke kan “genbruges”.

Løsningen for den manøvre er dog endnu ikke fastlagt hos FerieKonto.

Ja. Ordningen kan også bruges, hvis du og din medarbejdere har aftalt lønnedgang – men aftalen skal være på plads, før du søger om lønkompensation. Er der aftalt en lønnedgang, slipper medarbejderen for at holde ferie eller betale de fem dage selv, fordi vedkommende i stedet får en ny, lavere løn.

Vær opmærksom på, at din ret til lønkompensation stopper, hvis du sænker lønnen for en medarbejder, efter du har søgt om lønkompensation. Så får du altså ikke lønkompensation for resten af perioden.

Kompensationen beregnes ud fra et gennemsnit af enten de seneste tre måneder eller seneste 12 måneders løn. Det højeste af de to tal er det, du får 90% kompensation for (maks. 30.000 kroner)

Tallet bliver beregnet automatisk ud fra de lønindberetninger, der er lavet til e-indkomst.

Bemærk: Alt indhold på denne side er vejledende. Det er skrevet efter bedste evne og med de oplysninger, vi på nuværende tidspunkt har adgang til.

Rasmus Nielsen
Rasmus er en sand "professor" i regnskab og skriver artikler, laver videoer og afholder kurser om både regnskabsemner samt Dinero.

0

... har allerede tilmeldt sig dinero!

Vidste du, at der er sendt 0 fakturaer fra Dinero?