Spring til indholdet

Integration til
HubBroker – Eksporter Faktura

Omdan og valider dine bogførte fakturaer fra Dinero, til det format din kunde påkræver i forbindelse med jeres samhandel.

Om Integrationen

HubBroker har udviklet en app, som kan hente bogførte fakturaer fra Dinero til deres integrationsplatform (iPaaS), hvorefter fakturaerne omdannes og valideres i henhold til det format som din kunde påkræver i forbindelse med elektronisk udveksling(EDI), af jeres samhandel.

Alle fakturaer kan spores, overvåges og downloades.

Funktioner med HubBroker

  • Aktiver alle eller bestemte kunder for fremsendelse af elektroniske fakturaer og kreditnotaer
  • Automatisk eksport af bogførte kundefakturaer til VANS (EDI)
  • Automatisk eksport af bogførte kundefakturaer til PEPPOL / NemHandel
  • Automatisk eksport af bogførte kundefakturaer til bestemte kunder / gateways. (API, SFTP, FTP, DROPBOX, HTTP, AS2, e-mails osv.)
  • Automatisk Eksport af Europæiske kunder
  • Automatisk modtagelse af underretninger (Positive og/eller Negative e-mail notifikationer)
  • Planlæg udsendelsestidspunkt for kundefakturaer – dagligt, ugentligt eller timebaseret.

For at integrere med Dinero, skal du bruge følgende link.

1. Generel konfigurering af app’en eksport elektronisk faktura fra Dinero.

2 . Angivelse af Dinero kontoen som app’en er sat op til.

3. Angivelse af de kunder som er aktiveret og derved omfattet af elektronisk fakturering (EDI) fra Dinero. Mulighed for at se status på de kunder i Dinero som er aktiveret til elektronisk fakturering samt hvilket format modtageren vil modtage fakturaen i.

Mulighed for at lave special setting for kunden – ved at trykke på settings

4.  Avanceret konfiguration mulighed i forhold til afsenderID ved elektronisk fakturering.

5. Avanceret konfiguration mulighed i hvor indkøbsordre nr. skal hentes henne samt bank informationer.

6. Avanceret konfiguration mulighed vedr. moms nr. angivelse.

7. Avanceret konfiguration mulighed vedr. output format.

8. Angivelse af ønsket omfang af notificering.

9. Angivelse af ønsket omfang af notificering.

Pris: Gratis oprettelse.

Abonnement fra kr. 275/mdr. for 100 elektroniske transaktioner.

Du kan kontakte dem på 25943777 for at høre mere.

0

... har allerede tilmeldt sig dinero!

Vidste du, at der er sendt 0 fakturaer fra Dinero?