HubBroker – Eksporter Faktura

Omdan og valider dine bogførte fakturaer fra Dinero, til det format din kunde påkræver.

HubBroker logo i grøn

Support af integration

kontakt@hubbroker.com

Om HubBroker

HubBroker har udviklet en app, som kan hente bogførte fakturaer fra Dinero til deres integrationsplatform (iPaaS), hvorefter fakturaerne omdannes og valideres i henhold til det format som din kunde påkræver i forbindelse med elektronisk udveksling(EDI), af jeres samhandel.

Alle fakturaer kan spores, overvåges og downloades.

Funktioner med HubBroker

  • Aktiver alle eller bestemte kunder for fremsendelse af elektroniske fakturaer og kreditnotaer
  • Automatisk eksport af bogførte kundefakturaer til VANS (EDI)
  • Automatisk eksport af bogførte kundefakturaer til PEPPOL / NemHandel
  • Automatisk eksport af bogførte kundefakturaer til bestemte kunder / gateways. (API, SFTP, FTP, DROPBOX, HTTP, AS2, e-mails osv.)
  • Automatisk Eksport af Europæiske kunder
  • Automatisk modtagelse af underretninger (Positive og/eller Negative e-mail notifikationer)
  • Planlæg udsendelsestidspunkt for kundefakturaer – dagligt, ugentligt eller timebaseret.

For at integrere med Dinero, skal du bruge følgende link.

1. Generel konfigurering af app’en eksport elektronisk faktura fra Dinero.

Generel konfigurering af app’en eksport elektronisk faktura fra Dinero

2 . Angivelse af Dinero kontoen som app’en er sat op til.

Hub2 Source

3. Angivelse af de kunder som er aktiveret og derved omfattet af elektronisk fakturering (EDI) fra Dinero. Mulighed for at se status på de kunder i Dinero som er aktiveret til elektronisk fakturering samt hvilket format modtageren vil modtage fakturaen i.

Mulighed for at lave special setting for kunden – ved at trykke på settings

Hubbroker configured customers

4.  Avanceret konfiguration mulighed i forhold til afsender-id ved elektronisk fakturering.

Avanceret konfiguration for Afsender ID

5. Avanceret konfiguration mulighed i hvor indkøbsordre nr. skal hentes henne samt bank informationer.

Konfiguration af indkøbsordre m.m.

6. Avanceret konfiguration mulighed vedr. moms nr. angivelse.

Customer/Receiver Settings

7. Avanceret konfiguration mulighed vedr. output format.

Output format indstillinger

8. Angivelse af ønsket omfang af notificering.

HubBroker Notification

9. Angivelse af ønsket omfang af notificering.

Schedule Settings

Pris: Gratis oprettelse.

Abonnement fra kr. 275/mdr. for 100 elektroniske transaktioner.

Du kan kontakte dem på 25943777 for at høre mere.

Support af integration

kontakt@hubbroker.com

Anmeldelser

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram