Ændring af momsloven forenkler brugtmomsordningen

Politikerne er lige nu ved at behandle et ændringsforslag til momsloven. Hvis det bliver vedtaget, vil der komme forskellige ændringer til momslovgivningen – bl.a. en forenkling af brugtmomsordningen.


Hvad indeholder L 106 Forslag til lov om ændring af momsloven?

Der er flere ting, der kommer til at blive ændret, hvis forslaget bliver vedtaget. Der kommer nemlig flere forskellige ændringer til momsloven.

  • Forenkling af virksomhedernes opgørelse af moms i brugtmomsordningen
  • Ændring af momsfritagelsen for forfattervirksomhed og kunstnerisk aktivitet
  • Fjernelse af krav om sikkerhedsstillelse med midlertidig import fra Rigsfællesskabet
  • Justering af regler om turistsalg i toldlufthavne
  • Ændring af momsgodtgørelse for diplomater m.v.

Det er altså meget forskellige ting, L 106 Forslag til lov om ændring af momsloven kommer til at ændre. Vi vil kigge lidt mere på forenklingen af brugtmomsordningen samt ændring af momsfritagelse for forfattervirksomhed og kunstnerisk aktivitet i dette indlæg.

Lovforslaget forventes at træde i kraft 30. juni 2022.

Brugtmomsordningen bliver forenklet

Som reglerne er nu, skal du opgøre momsen pr. salg, når du køber brugte varer, hvor formålet er videresalg til fx forhandlere eller private. Hvis loven bliver vedtaget, får virksomheder dog mulighed for at opgøre deres moms pr. afgiftsperiode i stedet for pr. salg.

Tidligere skulle du beregne fortjenesten for hver enkelt vare og betale brugtmoms af det. Det kaldes for den individuelle metode, hvor posteringerne i dit regnskabsprogram laves efter hvert salg.

Ved at opgøre brugtmomsen pr. afgiftsperiode anvender du i stedet forskellen mellem værdien af køb og salg i hele perioden – afgiftsgrundlaget udgør 80% af forskellen. Dette kan potentielt give en stor besparelse på administration af ordningen og opgørelserne.

En anden fordel ved den nye metode er, at ender du med at sælge din vare, for mindre end du betalte, hvilket jo kan ske, vil du i dag ikke kunne modregne tabet i dit momstilsvar på nogen måde. 

Med den nye metode, hvor du kigger på den samlede opgørelse, vil det ikke længere være tilfældet. Hvis du i en momsperiode opnår flere omkostninger til køb af brugte varer end salg af samme, vil du samtidig kunne modregne dit tab i næste brugtmomsopgørelse.

Denne ændring gælder dog ikke brugtvogne, da de fortsat vil have sit eget regelsæt.

Momsfritagelse for forfattervirksomhed og kunstnerisk aktivitet ændres

Hvis du har licens til ophavsrettigheder, kan du i dag sælge disse uden moms. Men hvis ændringerne til momsloven bliver vedtaget, er det fremadrettet kun den oprindelige forfatter eller kunstner, der kan sælge den uden moms.

Det betyder, at det er momsfrit, når fx en forfatter sælger licens til ophavsrettighederne af en bog til en virksomhed. Men hvis virksomheden sælger disse videre til et filmselskab, skal det ske med moms efter ændringen.

Lovforslaget er sat på dagsordenen til 2. og 3. behandling sidst i april. Det er her, Folketinget skal tage stilling til indholdet i lovforslaget. Du kan læse mere om ændringerne og lovforslaget via nedenstående links:

Du kan læse meget mere om de specifikke ændringer via de forskellige links.

Oftest stillede spørgsmål

Ja, brugtmomsordningen bliver forenklet, hvis det nye lovforslag bliver vedtaget. Det betyder, at det bliver meget nemmere at administrere, ligesom det også bliver muligt at modregne et eventuelt tab i næste brugtmomsopgørelse.

Det er ikke kun brugtmomsordningen, der kommer ændringer til, hvis lovforslaget bliver vedtaget. Der kommer blandt andet også ændringer til momsfritagelse for forfattervirksomhed og kunstnerisk aktivitet og sikkerhed ved midlertidig import fra Rigsfællesskabet.

Det vil dog nok være forenklingen af brugtmomsordningen, som kommer til at have betydning for flest.

Portræt af Lasse Baagoe Hansen
Lasse Hansen Dinero
Lasse er content manager hos Dinero. Han hjælper med at gøre tunge og svære regnskabsbegreber og -regler letforståelige samt udtænker indhold, der gør regnskabet lidt lettere for dig, som gerne vil være iværksætter eller allerede er i gang med at udleve iværksætterdrømmen.

Skriv en kommentar

  1. Hej Lasse, som jeg kan forstå er momsloven med de nye regler gået igennem, er det korrekt?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram