Udgivet 05/05/2021

Moms One Stop Shop

Med den nye Moms One Stop Shop-ordning, som træder i kraft d. 1. juli 2021, kan du samle din momsindberetning i EU ét sted. Den gør det meget nemmere for dig at betale moms, da du ikke skal registrere og betale moms i alle EU-lande, du sælger til.

Portræt af Lasse Baagoe Hansen
Skrevet af Lasse Hansen
Læsetid: 6 min.
moms one stop shop

Bliv klogere på den nye frivillige ordning, om den er relevant for dig, og hvordan du indberetter og betaler i dette blogindlæg. 

Hvad er Moms One Stop Shop?

D. 1. juli 2021 kommer der en fælles EU-grænse på 10.000 euro ved fjernsalg til private i EU. Momsen skal betales i forbrugerens land, hvis du overstiger grænsen – gælder kun for virksomheder i EU.

Fjernsalg er salg af varer, som en virksomhed sælger og sender til en privat forbruger over en landegrænse, hvor sælger medvirker til transporten. Det gælder oftest ved salg via internettet. Der bliver fremadrettet lagt moms på første krone ved import til private fra lande uden for EU, da momsfritagelsen for varer under 80 kr. ophæves.

Moms One Stop Shop er en frivillig ordning, som gør det nemt for dig at følge de nye momsregler og indberette og betale moms ved salg til private i EU. Momsen skal betales i forbrugslandet – altså landet, hvor produktet/tjenesten bruges.

Din administration bliver forenklet med muligheden for at indberette og betale i ét EU-land. Med ordningen skal du kun indberette og betale moms af dit salg til hele EU ét sted – i stedet for i hvert enkelt land. 

Har du spørgsmål om moms ved salg til private i EU eller Moms One Stop Shop-ordningen? Ring til Skattestyrelsen på 72 22 28 67.

Dinero understøtter ikke ordningen, da det kun er en håndfuld af vores brugere, der bliver omfattet af det nye regelsæt.

Er Moms One Stop Shop relevant for mig?

Moms One Stop Shop er relevant for dig, hvis dit samlede salg til private i andre EU-lande overstiger 10.000 euro pr. kalenderår – det er en fælles EU-grænse. Hvis du er under grænsen, er du ikke omfattet af de nye regler.

Moms One Stop Shop består faktisk af tre ordninger:

 1. EU-ordningen – virksomheder i EU kan registrere, indberette og betale moms ét sted
 2. Ikke-EU-ordningen – virksomheder uden for EU kan indberette og betale ét sted
 3. Importordningen – gør det nemmere at importere varer fra lande uden for EU

Med EU-ordningen indberetter du moms via dit eget hjemland i stedet for de enkelte EU-lande, mens du med Ikke-EU-ordningen kan vælge et land, som du indberetter til resten af EU via.

Importordningen er for dig, der sælger varer til private forbrugere i EU med en værdi, der ikke overstiger 150 euro. Forbrugeren undgår en ekstraregning for moms og gebyrer, hvis du er tilmeldt ordningen, så længe værdien af varen ikke overstiger de 150 euro. Ordningen er etableret, da momsfritagelsen for varer under 80 kr. ophæves med den nye ordning.

Tilmeld din virksomhed EU-ordningen her. Du skal have forskellige dokumenter og oplysninger klar – se en samlet oversigt via linket.

Tilmeldt den nuværende One stop moms-ordning? Sådan skal du forholde dig

Du må ikke forveksle den danske ordning med EU’s af samme navn. EU’s moms på digitale tjenester har i Danmark været kendt som One Stop moms og bliver fra d. 1. juli 2021 udvidet og fremover omtalt som Moms One Stop Shop.

Den europæiske Mini one stop moms-ordning trådte i kraft d. 1. januar 2015. Den gjorde det lovpligtigt at indberette og betale moms i alle EU-lande, som en virksomhed sælger fx digitale tjenester til.

Hvis du er tilmeldt den eksisterende ordning fra 2015, bliver du automatisk en del af den nye Moms One Stop Shop-ordning. Du skal dog indtaste lidt flere registreringsoplysninger om virksomheden. Du bliver kontaktet af Skattestyrelsen, så du kan tilføje oplysningerne. Ændringer til indberetninger før 2021 skal stadig laves i den gamle løsning. 

Ønsker du ikke automatisk at blive overført til den nye ordning, kan du afmelde One stop moms-ordningen. 

Indberet og betal moms via Moms One Stop Shop

Indberetning og betaling af moms fra salg af varer eller ydelser til private forbrugere i EU bliver nemt og enkelt med den nye ordning. Husk, du skal stadig indberette, selvom du ikke har haft salg i en periode – ligesom du kender det fra 0-moms. Det gælder selvfølgelig kun, hvis du er tilmeldt ordningen.

Alle salg skal indberettes i danske kroner. Systemet laver efterfølgende en automatisk omregning til euro og tilbage til danske kroner igen, når du skal betale. Derfor kan der opstå en lille difference mellem det, du indberetter, og det du skal betale på grund af kursforskelle.

Indberetning med Moms One Stop Shop efter d. 1. juli 2021:

 • Log på TastSelv Erhverv med NemID eller TastSelv-kode
 • Klik på “Moms” og “Moms One Stop Shop” under den
 • Vælg perioden, du vil indberette for
 • Indberet, om du har solgt varer/ydelser i perioden – og hvorfra
 • Skriv beløb (ekskl. moms), momssats på de enkelte varer/ydelser, som du har solgt i perioden, og momsbeløb for hvert land
 • Godkendt indberetning

Når du har godkendt indberetningen, får du en kvittering. Her er information om, hvordan du betaler. Det er vigtigt, at du bruger den specifikke betalingslinje (OCR-linje), som hører til den periode, du lige har indberettet for. 

Indberet via fil-upload

I stedet for at taste de forskellige oplysninger kan du uploade en fil i TastSelv Erhverv, hvor du normalt indberetter moms for en periode. Vær opmærksom på, at filen skal indeholde de samme oplysninger, du taster og indberetter via selvbetjeningsmenuen (se vejledning).

Indberetning med fil-upload:

 • Log på TastSelv Erhverv med NemID eller TastSelv-kode
 • Klik på “Moms” og “Moms One Stop Shop” under den
 • Vælg perioden, du vil indberette for
 • Vælg indberetning via fil-upload
 • Udfyld, og upload fil
 • Godkend indberetning

Også her skal du være opmærksom på, at du benytter den specifikke betalingslinje (OCR-linje), som hører til den periode, du indberetter for. 

Så ofte skal du indberette og betale

Når du skal indberette og betale for en periode, kan du gøre det fra den første dag efter periodens udløb og indtil den sidste dag i måneden efter periodens udløb. Du skal også indberette, selvom du ikke har haft salg i perioden.

Hvis du er tilmeldt EU-ordningen eller Ikke-EU-ordningen, skal du indberette og betale kvartalsvis – det gælder også, selvom du fx kun indberetter din almindelige moms halvårligt. Hvis du er tilmeldt Importordningen, skal du indberette og betale hver måned. 

Moms One Stop Shop-frister

Her kan du se fristerne i Moms One Stop Shop for EU-ordningen og Ikke-EU-ordningen samt Importordningen. Vær opmærksom på, at det er frister for den nye ordning.

Frister for EU-ordningen og Ikke-EU-ordningen

AfregningsperiodeIndberet og betal senest
4. kvartal 202231. januar 2023
1. kvartal 202330. april 2023
2. kvartal 202331. juli 2023
3. kvartal 202331. oktober 2023
4. kvartal 202331. januar 2024

Frister for Importordningen

AfregningsperiodeIndberet og betal senest
1. oktober – 31. oktober 202230. november 2022
1. november – 30. november 202231. december 2022
1. december – 31. december 202231. januar 2023
1. januar – 31. januar 202328. februar 2023
1. februar – 28. februar 202331. marts 2023
1. marts – 31. marts 202330. april 2023
1. april – 30. april 202331. maj 2023
1. maj – 31. maj 202330. juni 2023
1. juni – 30. juni 202331. juli 2023
1. juli – 31. juli 202331. august 2023
1. august – 31. august 202330. september 2023
1. september – 30. september 202331. oktober 2023
1. oktober – 31. oktober 202330. november 2023
1. november – 30. november 2023 31. december 2023
1. december – 31. december 202331. januar 2024

Hvis du mangler at indberette eller betale

Det er ikke dansk moms, du betaler ved salg til private i EU via Moms One Stop Shop. Det er derimod moms, du skal betale til andre EU-lande, og det er derfor også deres regler, der gælder ved manglende betaling.

Du får en besked fra Skattestyrelsen, når din frist for at indberette og betale er overskredet. Jo længere du venter, jo dyrere kan du forvente, det bliver. Får du en besked fra Skattestyrelsen, skal du gøre følgende:

 • Indberet så hurtigt som muligt. Du kan blive pålagt afgifter og gebyrer af andre EU-lande, da det er deres regler, der er gældende
 • Du skal også indberette, selvom du ikke har råd til at betale lige nu
 • Lav en nulindberetning, hvis du ikke har haft salg i perioden
 • Få en anden til at indberette og betale, hvis du selv er forhindret – fristen kan ikke udsættes

Undlader du at indberette og/eller betale gentagende gange, risikerer du at blive afmeldt ordningen og udelukket i op til to år. Sker det, skal du indberette og betale moms i hvert enkelt EU-land, du sælger til.

Sådan registrer du din virksomhed i Moms One Stop Shop

Du skal have forskellige oplysninger klar, når du vil tilmelde din virksomhed Moms One Stop Shop. Selve registreringen består af syv trin, og du skal have følgende klar:

 • Om du laver en fællesregistrering, og om du har en platformsvirksomhed*
 • Virksomhedens eventuelle forretningssteder i andre EU-lande – registreringsnummer, navn, adresse etc.
 • Har du tidligere været registreret i Moms One Stop Shop-ordningen (One Stop moms) – hvis ja, hvilket land og med hvilket momsregistreringsnummer
 • Kontaktoplysninger – kaldenavne (fx i andre lande), hjemmesider etc.
 • Bankoplysninger, så andre lande kan tilbagebetale evt. moms – blandt andet navn på kontoejer, BIC-kode og IBAN- eller OBAN-nummer

Du skal også vælge, hvilken af de tre ordninger virksomheden skal registreres under – du kan kun registreres under én. Skattestyrelsen har tilføjet hjælpeikoner undervejs i registreringen, men du kan også ringe til dem på 72 22 28 67 – eller læse mere på skat.dk.

*Du kan registrere flere virksomheder under ét med en fællesregistrering. Gør du det, bliver de betragtet som én afgiftspligtig virksomhed og hæfter solidarisk for betaling af moms. En platformsvirksomhed formidler fjernsalg af varer indført fra lande uden for EU ved hjælp af en elektronisk grænseflade – fx en markedsplads, platform eller portal

Portræt af Lasse Baagoe Hansen
Lasse Hansen Dinero
Lasse er content manager hos Dinero. Han hjælper med at gøre tunge og svære regnskabsbegreber og -regler letforståelige samt udtænker indhold, der gør regnskabet lidt lettere for dig, som gerne vil være iværksætter eller allerede er i gang med at udleve iværksætterdrømmen.

Skriv en kommentar

9 kommentarer

 1. Er der fortsat ingen planer om at understøtte Moms One Stop i Dinero eller arbejdes der på en løsning?

  1. Hej

   MOSS er desværre kun relevant for få af vores brugere. Vi har lige nu valgt at prioritere udvikling af ting, som gavner de fleste af vores brugere.

   De bedste hilsner

   Lasse fra Dinero

 2. Hej Dinero Support 😉 Vi er også en af de virksomheder der har en del export til EU og lande udenfor EU, hvor Dinero fungerer helt perfekt mht. fakturering og udtræk til listesystemet mv. Som noget nyt pr. 1. Juli blev One Stop moms en mulighed for virksomheder at kunne konkurrere på mere lige vilkår med henblik på salg til private indenfor EU. Jeg tænker langt de fleste virksomheder med tilhørende webshop, og med salg til private indenfor EU, vil have gavn af at kunne tilbyde kunden i det respektive EU land varer til deres egen momssats. Langt de fleste lagerstyringssystemer og webshops er designet til at kunne håndtere disse forskellige momssatser, så tænker at i kunne have godt gavn af at få denne del udviklet, da jeg er sikker på at flere virksomheder vil stille krav om en sådan løsning i deres økonomisystem. Vi skiftede vores gamle økonomisystem ud i maj til netop Dinero, i forbindelse med en digitaliseringsproces, og mange processer er blevet væsentligt lettere, men netop dette issue om opsætning og håndtering af forskellige momssatser, kunne vort gamle økonomisystem. Vi lever alle i snart år 2022, og handel på kryds af grænser er stadigt stigende, så det ville være så lækkert hvis i kunne prioritere dette issue højt på jeres “To Do” liste 😉

 3. Det er super ærgerligt, da vi er en af de kunder som er begyndt at anvende MOSS til vores svenske marked, og fortsat gerne vi anvende Dinero. Så hvordan bogfører man så bedst muligt et salg til Sverige med en momssats på 12% (for fødevarer), så det fremgår rigtigt?

  1. Hej Jacob,

   Som sagt er det først når man overstiger grænsen på de 10.000€, at man skal benytte sig af ordningen. Det er muligt manuelt at bogføre momsen og salgene i Dinero, men vi indrømmer gerne at det er lidt bøvlet. Dette er dog ikke noget vi vejleder i, da vi som sagt har valgt ikke at understøtte ordningen.

   Rigtig god dag.

   De bedste hilsner Alberina – Dinero support

 4. Fantastisk service at skrive så udførligt om noget, som Dinero ikke kan håndtere, og som angiveligt ingen af Dineros brugere anvender 🙂

  1. Hej Hans og tak for det.

   Det er korrekt at Dinero ikke vil understøtte den nye ordning da meget få Dinero brugere bliver ramt af de nye regler og det vil kræve en enorm stor mængde arbejde at lave en ordentlig løsning for de få ramte, noget vi desværre ikke kunne retfærdiggøre. Men vi synes stadig det er på sin plads at skrive og forklare når der kommer nye regler. Vi oplevede selv at rigtig mange troede de var ramt af de nye regler af diverse årsager, men som faktisk ikke var underlagt dem. Derfor har det naturligvis stor værdi at lave et indlæg som dette som forsøger at præcisere præcist hvad det går ud på.

   Men det ændrer naturligvis ikke på at det er mega træls for de af jer som er ramte af de nye regler og derfor får meget svært ved at bruge Dinero fremadrettet. Det er desværre ikke os som laver reglerne eller bestemmer hvordan det skal laves eller hvornår det skal implementeres. Hvis vi på nogen god måde kunne komme omkring det, så ville vi gøre det. I denne situation er vi dog bakket op i et hjørne af de nye regler hvor vi må overgive os. Vi ville også selv allerhelst kunne understøtte det.

 5. Hej Lasse Tak for en dejlig overskuelig artikel om et emne der ellers let kan gøres indviklet. Der står at Dinero ikke understøtter ordningen, betyder det, at jeg ikke kan lave et automatisk udtræk eller at det ikke er muligt at bogføre mine EU salg (digitale ydelser) med kundens momssats? Jeg står overfor at skulle vælge regnskabssystem til mit nye ApS, og i den forbindelse forventer jeg at komme over grænsen på €10.000 for EU salg, og har derfor brug for at kunne bogføre salg med mange forskellige lokale momssatser (det system jeg sælger ydelserne igennem har helt styr på det, det er kun bogføringen jeg mangler at tjekke op på) Mvh Merete

  1. Hej Merete. Jeg er glad for at høre, at artiklen gav mening 🙂 Det ér nemlig en kompliceret størrelse. Det er helt korrekt, at Dinero ikke understøtter ordningen. Det betyder også, at du ikke kan lave udtræk og bogføre med forskellige momssatser. Hvis du bruger Dinero ifm. MOSS, bliver det en meget manuel proces. Derfor vil det give mening at vælge en anden og mere langsigtet løsning, som kræver mindre manuelt arbejde, hvis du regner med at komme over grænsen på 10.000 euro ved salg til private.

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram