Spring til indholdet

Sidst opdateret: 12/08/2019

BIC-kode

BIC-kode er en term inden for bankverdenen. BIC er en forkortelse for Bank Identifyer Code. En BIC-kode bruges ved internationale betalinger til at identificere de forskellige banker. En BIC-kode er det samme som SWIFT.

Hvad er en BIC-kode?

Skal du sende penge til en bankkonto i et andet land, er det ikke nok, at modtager sender dig et kontonummer. Du skal også bruge kontoens BIC-kode og IBAN-nummer.

BIC-koden er et internationalt begreb, som banker verden over bruger til at identificere hinanden. Et kontonummer kan være et vidt begreb, hvis ikke banken kan se, hvortil den skal sende pengene. En BIC-kode angiver hvilken bank, der skal modtage pengene.

BIC-koden er det samme som SWIFT. Tidligere blev betegnelsen SWIFT brugt, men i dag er det BIC-koden, der er den mest korrekte angivelse.

Hvad består BIC-koden af?

BIC-koden består af minimum 8 tegn og maksimum 11 tegn. Koden inkluderer både tal og bogstaver. Et godt eksempel er Danske Banks BIC-kode, der ser sådan her ud: DABADKKK.

Hvis vi ser på de første fire bogstaver DABA, så er det Danske Banks kendingsbogstaver. De næste to bogstaver i rækken DK angiver bankens hjemland, Danmark. De sidste bogstaver i rækken kan være alt fra den pågældende banks hjemsted til en afdelings- eller kontorkode.

Alle banker i Danmark og udlandet er udstyret med BIC-koder. Bankerne tildeles deres kode af organisationen SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication).

Hvad er et IBAN-nummer?

En BIC-kode bruges sammen med et IBAN-nummer. Mens BIC-koden identificerer den pågældende bank, så identificerer et IBAN-nummer et specifikt kontonummer.

Et IBAN-nummer bruges til at skrive et kontonummer om til en international standard. Det hjælper også de udenlandske banker med at finde frem til det sted, hvor en international overførsel af penge skal lande.

Hvor kan du finde din BIC-kode og dit IBAN-nummer?

Din banks BIC-kode kan du finde på bankens hjemmeside. Du har et IBAN-nummer knyttet til hver af dine konti. Du kan finde hvert enkelt kontos IBAN-nummer i din netbank eller på kontoudskrifter fra din bank. Du kan også kontakte din bank for information om BIC-koder eller IBAN-numre.

Se hvordan du tilføjer BIC-, SWIFT- og IBAN koder til din faktura i Dinero

  • Var denne artikel nyttig?
  • JaNej

0

... har allerede tilmeldt sig dinero!

Vidste du, at der er sendt 0 fakturaer fra Dinero?