Barsel

Barsel er et andet ord for barselsorlov. Barsel er en periode, hvor du som forælder kan holde fri til at tage dig af dit nyfødte barn. Både mænd og kvinder er berettigede til barsel i Danmark. Alle mødre har ret til at holde barsel i 52 uger i forbindelse med fødslen af et barn.

  • Læsetid: 2 min.

  • Sidst opdateret 17/08/2022


Hvad er barsel?

I Danmark har du som kvinde ret til barsel, hvis du sætter et barn til verden. Det gælder, uanset om du er i job, når du bliver gravid, eller om du er uden for arbejdsmarkedet. Skal du føde et barn, bliver du automatisk tildelt 52 ugers barsel. Du har ret til at holde 52 ugers barsel, men du har ikke pligt til det.

Du kan vælge at gå hjemme i samtlige 52 uger, men du kan også vælge at starte på arbejde tidligere og lade faderen til barnet eller en medmor tage over. Du kan også gemme en del af din barsel til senere.

Nye regler for barsel som selvstændig

Er dit barn født før d. 2. august, skal du være opmærksom på, at der gælder andre regler end dem, der er beskrevet i dette indlæg. Vi har skrevet et blogindlæg om, hvordan du søger om barselsdagpenge, hvis dit barn er født efter d. 2. august. Det kan du læse mere om ved at klikke på linket.

Din barsel er skruet sammen af flere dele

Din barsel er sat sammen af flere forskellige dele. 

De 52 ugers barselsorlov, som et spædbarn udløser, er fordelt således:

  • Graviditetsorlov (4 uger)
  • Barselsorlov (14 uger)
  • Fædreorlov (2 uger)
  • Forældreorlov (32 uger)

Hvad er graviditetsorlov?

Allerede inden, du føder dit barn, indtræder graviditetsorloven. Alle gravide har ret til at gå på barsel fire uger før terminsdatoen. Du kan også være berettiget til at gå fra før – det afhænger af den overenskomst, du er ansat på.

Efter fødslen starter barselsorloven

Efter fødslen vil du som mor automatisk gå over til den næste form for orlov; nemlig barselsorloven. Den varer i 14 uger, og den træder i kraft dagen efter, at dit nyfødte barn er kommet til verden.

Barselsorloven består af 14 uger. Sker der det, at du som mor bliver alvorligt syg eller dør, kan orloven overtages af faderen eller medmoderen. Det er dog kun i yderst sjældne tilfælde, at det sker. Ellers er de 14 ugers barselsorlov øremærket til dig, der har født barnet.  

Hvad er fædreorlov?

De to ugers fædreorlov er øremærket barnets fader eller medmoder. De starter, når barnet er kommet til verden. Moderen til barnet kan ikke overtage denne del af barslen, og den kan afholdes samtidig med, at moderen også går hjemme på barsel.

Når fædreorloven er ovre, er der mulighed for, at du som fader eller medmoder kan tage hul på den fælles forældreorlov. Det er også en mulighed, selvom moderen til barnet også stadig går hjemme på barselsorlov.

I kan dele forældreorloven, hvis I ønsker det

Den fælles forældreorlov er den sidste del af barslen, og den består af i alt 32 uger. Som det ligger i navnet fælles forældreorlov, kan både mor og far eller medmor holde denne del af barslen.

I kan dele forældreorloven op imellem jer, eller mor eller far kan tage alle ugerne. I kan også vælge at gå hjemme samtidig. Det er også en mulighed at fordele forældreorloven over en længere periode i stedet for at lade alle 32 uger falde i forlængelse af hinanden.

Hvordan bogfører man bidrag til barsel.dk i Dinero?

Hvis du som selvstændig skal bogføre bidrag til barsel.dk, skal du bogføre det i et finansbilag sådan her:

Dato: Datoen, hvor pengene er gået ud af din bank

Konto: 3090 barsel
Beløb: I plus
Modkonto: 55000 Bank

Tryk derefter “Godkend.”

Du finder finansbilag under fanen “Bogføring” –> Skabeloner (og kolonnen “Diverse”)

Selvstændig på barsel? Se vores guide om de muligheder du har som selvstændig for at holde barsel.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram