Basisår

Ved hjælp af et basisår kan du regne ud, om din virksomhed reelt vækster eller taber penge. Basisåret er nemlig fri for inflation, hvilket betyder, at du kan sammenligne alle år med dette ene basisår.

  • Læsetid: under 2 min.

  • Sidst opdateret 20/11/2019


Hvad er et basisår?

Når du skal finde ud af, hvor godt din virksomhed har klaret sig i det forgangne år, er der en lang række af økonomiske hensyn at tage. Det er klart, at du er interesseret i at kunne sammenligne forrige års resultater med det indeværende års, og netop i det tilfælde kommer basisåret ind i billedet.

Hvis du eksempelvis skal sammenligne en tidsperiode på 10 år, bør du vælge et basisår, som anses normalt for dette tidsrum. Derfor skal du holde dig fra år, hvor der har været stærke konjunktursvingninger eller andre ydre påvirkninger af unormal karakter.

Et basisår er dog ikke det samme som et finansår.

Hvorfor skal en virksomhed benytte basisår?

Der er flere grunde til, at det er en god idé, at en virksomhed bruger basisåret som grundlag for en sammenligning af din virksomheds indtjening og tab gennem årene. For skyldes den større omsætning blot, at priserne er steget, og at inflationen har været større end normalt? Eller dækker tallene i langt højere grad over, at virksomheden faktisk tjener flere penge end normalt?

Med en basisårsanalyse er det muligt at finde frem til, om din virksomhed taber penge eller faktisk er i vækst. Det er altså et glimrende redskab til at tjekke, hvordan det reelt set står til i din virksomhed.

Eksempel på beregning med basisår

Når du vil regne med basisår, ser regnestykket sådan her ud:

Årets resultat x Basisårsindeks / Nuværende års indeks

Det mest almindelige er, at du sætter dit basisår til indeks 100. Har du et resultat på 100.000 for et regnskabsår, vil regnestykket komme til at se sådan her ud:

100.000 x 100 / nuværende års indeks

Hvad er inflation?

Nu har vi talt om inflation i ovenstående – men hvad er det helt præcist, og hvorfor spiller det så stor en rolle for basisåret og den reelle indtjening?

Inflation er et udtryk for, hvor meget mindre vores penge bliver værd. Og derfor er det altså også et udtryk for købekraft. I Danmark er inflationen meget lav, og det har den været længe. Den bliver kontrolleret, og det er derfor ikke tilfældigt, at inflationen er lav her i landet. Med næb, kløer og forskellige økonomiske kneb kæmpes der for at holde den på et lavt niveau.

Vi danskere kan glæde os over, at inflationen her i landet er lav. Det betyder nemlig, at vi kan få mere for vores penge. Den lave inflation giver den danske forbruger flere penge mellem hænderne, og det bidrager i sidste ende til at skabe et højere forbrug og en større efterspørgsel.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram