Vækst

Termen vækst bliver brugt i forskellige sammenhænge inden for økonomiens verden. En virksomhed oplever vækst, når dens indtjening og eventuelt produktion stiger. Et samfund oplever økonomisk vækst, når samfundsøkonomien som helhed har det godt og vokser.

  • Læsetid: under 2 min.

  • Sidst opdateret 21/10/2021


Hvad er vækst?

Termen vækst betyder i bred forstand, at noget vokser. Vokser tallene på din konto i positiv retning, oplever du en vækst i din økonomi f.eks når din søn bliver højere, er han også i vækst.

Vækst er et hyppigt anvendt begreb inden for virksomhedernes verden, og Børsens famøse Gazelle-pris bliver årligt tildelt virksomheder. Som der gennem de sidste fire år i træk er vækstet og har formået at fordoble deres omsætning.

Der bliver ikke kun talt om vækst i de enkelte virksomheder. Begrebet bliver også brugt som indikator for, hvordan samfundsøkonomien har det.

Vækste i en virksomhed

Hvad vil det sige, at en virksomhed oplever vækst? Helt firkantet set kan man sige, at der er vækst i en virksomhed, hvis den kommer ud af regnskabsåret med et overskud, der er større end resultatet for det forrige år. For at overskuddet kan blive større, er det ikke nødvendigvis nok, at omsætningen stiger. Indtjeningen skal også følge med.

Hvis en virksomhed for eksempel har solgt flere varer ved at sætte priserne ned, så medfører den øgede omsætning ikke nødvendigvis en større indtjening. Hvis den pris, som kunderne betaler, er blevet mindre, tjener virksomheden også mindre per solgte vare. Med mindre virksomheden er begyndt at tjene flere penge andetsteds, så vil det ikke få indtjeningen til at stige, selvom omsætningen stiger.

Indtjening er det beløb, som er tilbage til virksomheden, når alle omkostninger er trukket fra. Altså den reelle gevinst, som virksomheden får ved at sælge sine produkter eller ydelser. Vil en virksomhed gerne vækste, er indtjeningen et godt sted at starte. Des mere du kan tjene på dine enkelte produkter eller ydelser, des mere sandsynligt er det, at du kan få din virksomhed til at vækste.

Økonomisk vækst i samfundet

En af indikatorerne på den økonomiske vækst i samfundet som helhed er begrebet BNP. Hver eneste virksomhed er med til at bidrage til landets samlede BNP. Netop dette, er en indikator på, hvor meget der bliver produceret i vores land. BNP tager højde for de offentlige såvel som de private virksomheder, og hvis vores BNP (modregnet inflationen) er større end det forgangne år. Der kan man tale om, at der er fremgang i samfundet.

Når der bliver talt om økonomisk fremgang på samfundsniveau, vil det som oftest være landets BNP, der bliver refereret til. BNP er et mål for samfundets velstand generelt set. Dette giver en stærk indikation på, om et lands økonomi er sund eller ej.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram