Benchmarking

Benchmarking er en systematisk undersøgelse og evalueringsmetode, hvor virksomheder eller andre institutioner kan sammenligne sig selv med andre for at forbedre sig. Det er en metode, hvor du sammenligner dine egne resultater med andres ud fra et fikspunkt, der kan anvendes som norm.

  • Læsetid: under 2 min.

  • Sidst opdateret 12/07/2024


Benchmarking definition

Hvad er benchmarking?

Når en virksomhed ønsker at forbedre sig, kan den ved hjælp af benchmarking sammenligne sig med andre virksomheder. Det er en metode, hvor du via systematik måler dine egne resultater op mod andre virksomheders på områder, hvor det er muligt at foretage en sammenligning. Det er ikke en ny metode, og du kan benchmarke både resultater, nøgletal og processer.

Det kan være, at du har en produktionsvirksomhed, som laver et givent produkt. Her opdager du så, at der et sted i landet er anden virksomhed, som producerer det samme, og du ser, at du taber markedsandele til denne virksomhed. Så kan du analysere denne virksomhed og måske komme frem til, at den simpelthen har lavere produktionsomkostninger. Hvis du ønsker at generobre markedsandelene, kan du have et benchmark, der siger, at du skal nedbringe dine omkostninger, så de svarer til det konkurrerende firmas.

Flere typer

Der skelnes mellem tre hovedgrupper af benchmarking, som alle har det til fælles, at målet er at øge en given virksomheds viden om sig selv og forblive konkurrencedygtig.

Benchmarke mellem virksomheder

Når en virksomhed gerne vil finde ud af, hvor den placerer sig i forhold til andre virksomheder, er der tale om ekstern eller konkurrent-benchmarking. Her kan virksomheden sammenligne sig selv med andre på baggrund af nogle i forvejen opstillede kriterier.

Du vil typisk se, at den givne virksomhed laver benchmarking i forhold til nære konkurrenter, hvor virksomhederne minder om hinanden. For eksempel giver det ikke meget mening, at en lille VVS-virksomhed sammenligner sig med en større landsdækkende kæde. Og heller ikke den anden vej rundt.

Intern benchmarking

Men du kan også lave benchmarking internt i en virksomhed. Her vil interessen typisk dreje sig om, at virksomheden er interesseret i at sammenligne driften på tværs af afdelingerne. Intern benchmarking er lettere at gå i gang med, da du naturligvis allerede har adgang til alle de oplysninger. Som du har brug for for at kunne fuldføre projektet.

Best practice benchmarking

Når talen falder på best practice benchmarking, drejer det sig om, at en virksomhed sammenligner sig selv med de andre virksomheder, der har præsteret bedst. Det kan være en målestok for den mindre virksomhed, der også på den måde kan tage eventuelle problemer i opløbet eller blive klogere på. Fx. Hvordan en succesfuld virksomhed har håndteret udfordringer af forskellig karakter.

Benchmarking er en oplagt måde at få mere viden om de enkelte mål og processer i en given virksomhed, og når du får indblik i, hvordan de bedste har opnået deres resultater, kan du gøre brug af deres erfaringer i din egen virksomhed.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram